nl / en

Voor wie en wat?

Verenigingen kunnen aan hun vrijwilligers een onkostenvergoeding uitbetalen.

De vrijwilligersvergoeding kan niet gebruikt worden door organisaties die gericht zijn op het maken van winst (vb. door bedrijven of zelfstandigen), maar enkel door vzw’s, feitelijke verenigingen …

Iedereen mag vrijwilligerswerk doen van zodra ze 15 jaar zijn en minstens de eerste 2 jaar van het secundair onderwijs achter de rug hebben. Zoniet kan het vanaf B. Zowel Belgen als Europeanen, mensen met een geldige verblijfsvergunning en bepaalde asielzoekers mogen vrijwilligen.

Vergoeding, limieten en maxima

De vrijwilligersvergoeding is een forfaitaire compensatie van de onkosten die je maakt als vrijwilliger. Vrijwilligersvergoedingen zijn nooit een verloning of betaling voor prestaties, en al helemaal geen uurloon.

Bovenop de forfaitaire vergoeding mag je ook een beperkt aantal kilometers aan verplaatsingsvergoeding uitbetalen of ontvangen.

Maxima forfaitaire vrijwilligersvergoeding in 2023

 • maximum € 40,67 per dag per vrijwilliger,
 • maximum € 1.626,77 per kalenderjaar per vrijwilliger

+ verplaatsingsvergoeding (kosten openbaar vervoer, fiets of wagen):

 • maximum 2000 km per jaar
 • maximum € 0,4237 per kilometer (wagen) (bedrag geldig van 1 juli tem 30 september 2023 )
 • maximum € 0,27 per kilometer (fiets) = maximum € 540,00 per jaar

Dit mogen ook kosten openbaar vervoer zijn, zolang de maxima gerespecteerd worden. Deze bedragen worden regelmatig  geïndexeerd. Houd de kanalen van Danspunt in de gaten – wij melden het zeker als de bedragen veranderen.

Vrijwilligers in de sportsector kunnen onder de verhoogde forfaitaire kostenvergoeding vallen. Sporttrainers, sportlesgevers, … mogen  in 2023 € 2987,70 vrijwilligersvergoeding ontvangen. Dit kan enkel onder strikte voorwaarden. Lees meer.

Administratie en verplichtingen

De vereniging moet de vrijwilliger vooraf over een aantal dingen informeren:

 • Wat is het doel van de organisatie?
 • Is de organisatie een vzw of een feitelijke vereniging?
 • Welke verzekeringen zijn voor de vrijwilliger afgesloten?
 • Welke kosten krijgt de vrijwilliger terugbetaald?
 • Zijn er nog richtlijnen waar de vrijwilliger zich aan moet houden (vb. geheimhoudingsplicht)?
 • Hoe wordt omgegaan met de persoonsgegevens van de vrijwilliger (GDPR)?

Je kan de vrijwilligers informeren met een informatienota waarin al bovenstaande info is opgenomen.

Je kan ook een vrijwilligersovereenkomst afsluiten met mensen die als vrijwilliger actief zijn. Hierin kan alle bovenstaande informatie opgenomen zijn. Bekijk en gebruik gerust dit modeldocument.

Organisaties moeten bijhouden welke vrijwilligers ze inzetten, op welke data, voor welke opdracht en tegen welke vergoeding. Dit kan opgevraagd worden bij een eventuele controle. Ook vrijwilligers houden best een goed overzicht bij van ontvangen vrijwilligersvergoedingen.

Voor uitbetaling van de vrijwilligersvergoeding maak je best een kostennota op. Die kan je organisatie in de boekhouding steken als bewijsstuk.

TIP! Danspunt raadt organisatoren aan om in de vrijwilligersovereenkomst de garantie te vragen aan de vrijwilliger dat hij/zij de jaarmaxima niet zal overschrijden als hij/zij ook bij andere verenigingen een vrijwilligersvergoeding ontvangt.

Verzekeringen

Een organisatie is verplicht een verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid (BA) af te sluiten voor haar vrijwilligers. Deze verzekering zal tussenkomen als de vrijwilliger schade veroorzaakt tijdens zijn of haar opdracht. Bijkomende verzekeringen kunnen natuurlijk ook. Zo raden we organisatoren ook aan om een verzekering Lichamelijke Ongevallen af te sluiten voor de vrijwilligers.

>>> Je groep kan deze verzekeringen voordelig afsluiten via Danspunt.

Voor kleine feitelijke verenigingen en vzw’s zonder personeel, kan je een gratis vrijwilligersverzekering afsluiten via het Vlaams Steunpunt voor Vrijwilligerswerk

Combineren met andere vergoedingen en statuten?

Voor eenzelfde opdracht bij dezelfde opdrachtgever mag je een vrijwilligersvergoeding niet combineren met andere prestatievergoedingen (vb. werknemersovereenkomst, KVR of interimcontracten). Opéénvolging met studentenwerk en Artikel 17 kan wel, al zal de RSZ dit niet aanvaarden als blijkt dat het enkel en alleen gebeurt om de betaling van sociale lasten te omzeilen. 

Als je een werkloosheidsuitkering of een ziekte-uitkering krijgt, moet je vooraf toelating vragen aan de RVA of je wel vrijwilligerswerk mag uitvoeren. Dit doe je met het formulier “C45B”, dat je het best vóór de aanvang van je vrijwilligerswerk inlevert.

Belastingen en sociale zekerheid

Een vrijwilligersvergoeding is een kostenvergoeding, geen vergoeding op prestaties of loon. Je betaalt er geen sociale zekerheid op en  bouwt er dan ook geen sociale rechten mee op (pensioen, werkloosheidsuitkering …).

Op vrijwilligersvergoedingen betaal je ook geen belastingen,je moet ze dan ook niet invullen op je belastingaangifte.

Let op: als je de maxima en de regelgeving niet respecteert, riskeren zowel de vrijwilliger als de organisatie boetes, terugbetaling van achterstallige RSZ …

Downloads

Meer info of advies nodig?

‘In de kijker’ is een platform voor dansers, dansdocenten en makers om net dat ietsje meer te vertellen over hun werk. Ontdek de diversiteit van het danslandschap

en laat je inspireren!

Werk je aan een eigen voorstelling en heb je nood aan artistiek en inhoudelijk advies? Wij sturen een professionele coach om jou constructief bij te staan!

vraag feedback