nl / en

Die schade kan lichamelijk zijn, (je laat een decorstuk op iemands teen vallen) of materieel (het decorstuk dat je van iemand leende is kapot).

Als iemand vanuit je vzw schade toebrengt aan een derde, dan wordt deze ‘fout’ automatisch beschouwd als een fout van de vzw zelf. Je organisatie is dan ook “aansprakelijk” voor de schade, kosten … die dit met zich meebrengt.

Een verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid dekt de schade(vergoeding) die je moet betalen als iemand namens je vereniging schade heeft berokkend aan een derde.

Ook individuen kunnen een soort van burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering afsluiten, de zogenaamde familiale verzekering.

Verplicht of aan te raden?

Als non-profitorganisatie ben je minimaal verplicht een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten voor je vrijwilligers.

Wie dat wil kan ook meer personen verzekeren, bijvoorbeeld deelnemers aan je lessen of repetities, je publiek, …

Check de polis

Als je een verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid afsluit, let je best op volgende zaken:

  • Zijn alle activiteiten van mijn organisatie gedekt, vb. naast mijn danslessen ook de jaarlijkse barbecue of uitstap? En ook de evenementen die ik organiseer?
  • Wie is gedekt? De vereniging, leden, bestuursleden, vrijwilligers, mensen die via KVR actief zijn …
  • Dekt de verzekering zowel materiële als lichamelijke schade?

Gewoonlijk dekken burgerlijke aansprakelijkheidsverzekeringen voor verenigingen enkel mensen die in ondergeschikt belang zijn van de vereniging, zoals vrijwilligers, deelnemers en leden. Zelfstandigen vallen hier meestal niet onder en moeten dan ook zelf voor hun verzekering B.A. zorgen.

Heb je een zaal of kantine?

Dan kan je een extra verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid Uitbater afsluiten. Deze dekt de schade die mensen kunnen oplopen door fouten aan je infrastructuur, bijvoorbeeld als iemand struikelt over een losgekomen tegel.

Meer info of advies nodig?

Contacteer Danspunt

‘In de kijker’ is een platform voor dansers, dansdocenten en makers om net dat ietsje meer te vertellen over hun werk. Ontdek de diversiteit van het danslandschap

en laat je inspireren!

Maakplaats in Gent biedt studioruimte, coaching, toonmomenten en zichtbaarheid voor choreografen, nieuwe makers en dansers. Danspunt maakt 7 op 7 plaats voor jouw danslaboratorium waar je kunt verdiepen, vernieuwen en presenteren.

Check Maakplaats