nl / en

Een van de doelstellingen van Danspunt is om volop in te zetten op een ecologisch verantwoorde werking met oog voor duurzame alternatieven.

Zo beperken we o.a. de oplages van ons drukwerk, proberen we het gebruik van plastic te vermijden op onze events en kiezen we in onze catering zoveel mogelijk voor een vegetarisch, lokaal en seizoensgebonden aanbod. Verder komt het voltallige personeel met de fiets of het openbaar vervoer naar kantoor. Voor verplaatsingen voor het werk rekenen we op de trein en onze plooifiets. De auto gebruiken we enkel wanneer het écht niet anders kan.

We beseffen dat er nog heel wat opportuniteiten liggen om onze werking verder te verduurzamen. We sturen ons beleid dan ook voortdurend bij en willen in de nabije toekomst nog veel meer inspanningen leveren.

Bij de zoektocht naar nieuwe kantoren willen we bekijken wat we kunnen verbeteren op vlak van energieverbruik en -leveranciers. Samen met  andere culturele organisaties willen we onderzoeken of en hoe we materiaal gezamenlijk kunnen aankopen of ontlenen. Verder willen we het gebruik van deelplatformen als Peerby (nog meer) stimuleren bij collega’s, partners en onze achterban.

Als lid van Greentrack – de groene denk- en doetank van de cultuursector – willen we samen met andere Vlaamse culturele partners kennis en ideeën rond duurzaamheid genereren, samenbrengen en versterken.

© Andrei Lazarev - Unsplash

‘In de kijker’ is een platform voor dansers, dansdocenten en makers om net dat ietsje meer te vertellen over hun werk. Ontdek de diversiteit van het danslandschap

en laat je inspireren!

Werk je aan een eigen voorstelling en heb je nood aan artistiek en inhoudelijk advies? Wij sturen een professionele coach om jou constructief bij te staan!

vraag feedback