nl / en

Soort verzekering

Een verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid dekt de schade(vergoeding) die je moet betalen als iemand namens je vereniging schade heeft berokkend aan een derde.

Een verzekering Lichamelijke Ongevallen dekt de kosten bij lichamelijke ongevallen van de verzekerden.

Alle informatie over de dekkingen vind je in het document specifieke bepalingen omtrent de Danspunt-verzekeringen.

Wie is gedekt?

De verzekering is nominatief, dus iedereen van wie de naam aan Danspunt is doorgegeven, is verzekerd. Zowel dansers, docenten, vrijwilligers als artiesten die via KVR werken, kunnen verzekerd worden.

Niet-leden die aanwezig zijn op promotionele activiteiten (vb. een initiatie, proefles of opendeurdag) zijn ook verzekerd.

Voor artikel 17 werknemers/verenigingswerkers moet je een wettelijk verplichte arbeidsongevallenverzekering afsluiten. Zij vallen dus niet onder de verzekering via Danspunt.

Voor zelfstandigen en mensen die via SBK werken, moet je normaal gezien geen verzekering afsluiten. Zij vallen onder hun eigen verzekering.”

Wat is gedekt?

De verzekering dekt de reguliere activiteiten van je groep. Zowel je danslessen en repetities als optredens, evenementen, barbecue,… vallen onder de verzekering.

Schade aan gebruikte infrastructuur (vb. schade aan een gehuurde danszaal) is niet gedekt. Hiervoor kan je een facultatieve uitbreiding nemen. Zie uitbreidingen en bijkomende verzekeringen.

Let op: het is mogelijk dat je voor sommige activiteiten extra verzekeringen moet afsluiten, bijvoorbeeld een Brandverzekering of een verzekering Objectieve Aansprakelijkheid Brand en Ontploffing. Lees meer over verplichte verzekeringen.

Alle informatie over de dekkingen vind je in het document specifieke bepalingen omtrent de Danspunt-verzekeringen.

Hoe werkt het?

Je kan op de verzekering via Danspunt inschrijven voor alle of enkele leden/deelnemers/ docenten van je groep, gezelschap, school of dansorganisatie aan 3,00 euro per persoon per jaar.

Je kan je groep verzekeren

 • van september tot en met augustus (per schooljaar),
 • of van januari tot en met december (per kalenderjaar)

Je kan op eender welk moment intekenen voor de verzekering.

Intekenen

Nu kan je intekenen voor een verzekering voor het kalenderjaar 2024, dus van januari 2024 tot en met december 2024.

 1. Vul deze digitale bestelbon in om je verzekering bij Danspunt te bevestigen.
 2. Zodra je beschikt over alle gegevens van de personen die je wenst te verzekeren, vul je deze verzekeringslijst in en bezorg je de lijst aan verzekeringen@danspunt.be.
 3. Betaal de verzekeringen aan Danspunt na ontvangst van een factuur.

Danspunt doet op drie momenten per jaar facturatie voor de verzekeringen. Maak je dus geen zorgen als je niet meteen een factuur krijgt. Als wij de volledig ingevulde bestelbon hebben ontvangen, mag je ervan uitgaan dat je verzekering in orde is.

Daglicentie

Naast de jaarlijkse verzekering kan je voor extra activiteiten, waaraan occasioneel dansers of vrijwilligers deelnemen (danskampen, workshops, voorstellingen) een verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid en Lichamelijke Ongevallen afsluiten onder de vorm van een daglicentie.

Een daglicentie kost 0,50 euro per persoon/per dag.

Let wel: op deze daglicentie kan je enkel een beroep doen als je voor je reguliere dansers, leden en/of lesgevers een jaarverzekering hebt afgesloten bij Danspunt.

Voor activiteiten die 6 dagen duren of langer, kies je beter voor een jaarverzekering.

 1. Download het formulier daglicentie.
 2. Stuur dit formulier minstens 7 dagen voor je activiteit naar verzekeringen@danspunt.be.
 3. Na afloop van je activiteit ontvang je de factuur.

Wat bij een ongeval?

Bekijk de procedure voor aangifte van een lichamelijk ongeval.

TIP! Zorg er steeds voor dat er ongevallenaangifteformulieren beschikbaar zijn op de locaties waar je activiteiten plaats vinden. Geef  het ongevallenformulier meteen mee met de gekwetste persoon naar een arts.

Het volledig ingevulde formulier moet Danspunt binnen de 7 dagen na het ongeval bereiken.

Uitbreidingen en bijkomende verzekeringen

Organisaties die via Danspunt verzekerd zijn, kunnen de volgende uitbreidingen krijgen via onze verzekeringsmakelaar en/of verzekeraar:

 • verzekering stoffelijke schade aan gebouwen + inhoud (dit omvat o.a. een brandverzekering)
 • een verzekering objectieve aansprakelijkheid na brand en ontploffing
 • een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid voor bestuurders van vzw’s (de “bestuurdersverzekering”)

Wil je intekenen of heb je meer informatie nodig? Mail ons.

Downloads

Meer info of advies nodig?

Contacteer Danspunt.

‘In de kijker’ is een platform voor dansers, dansdocenten en makers om net dat ietsje meer te vertellen over hun werk. Ontdek de diversiteit van het danslandschap

en laat je inspireren!

Werk je aan een eigen voorstelling en heb je nood aan artistiek en inhoudelijk advies? Wij sturen een professionele coach om jou constructief bij te staan!

vraag feedback