nl / en

Voor wie en wat?

Interim- of uitzendkantoren zoals Amplo (het vroegere T-heater), SMART, Tentoo en andere hebben ervaring met de artistieke sector. Ze treden op als werkgever en sturen een factuur naar de opdrachtgever.

Werken met een SBK (Sociaal bureau voor kunstenaars) of interimkantoor is ideaal voor korte, flexibele professionele opdrachten. Het is een goede keuze wanneer je als artiest of docent op jaarbasis meer verdient (of wil verdienen) dan mogelijk is via KVR of kostenvergoeding. Ook als je geen andere (voltijdse) job hebt als werknemer, is dit een goede optie. Met andere woorden: als je wil kiezen voor een duurzamere of meer beschermde vorm van verloning zonder complexe administratie als werkgever of zelfstandige.

Het SBK of het interimkantoor geeft je als uitvoerder (bijvoorbeeld artiest of docent) een arbeidscontract voor de korte opdracht. De opdrachtgever krijgt gewoon een factuur. Het interimkantoor zorgt voor alle verplichtingen, verzekering, belastingen, sociale bijdragen … Dat is handig voor iedereen: de uitvoerder is voor de opdracht beschermd als werknemer en bouwt sociale rechten op (werkloosheidsuitkering, pensioen …). En de opdrachtgever moet enkel een factuur betalen – geen lastige loonadministratie dus.

Je kan een interimkantoor of SBK gebruiken voor zowel artistieke als niet-artistieke opdrachten, zowel voor workshops, voorstellingen, repetities als wekelijkse lessen. Je opdracht kan in het binnenland of het buitenland plaatsvinden. Ook buitenlanders kunnen gebruik maken van een SBK of interimkantoor, zolang ze toelating hebben om in België te werken (legaal in het land of beschikken over arbeidskaart). En je kan via een interimkantoor ook als student werken.

Vergoeding, limieten en maxima

Het uitzendkantoor werkt volgens de barema’s die gelden in de sector waarin je werkt en moet ook de minimum brutolonen respecteren. De meeste kantoren kunnen geen contract maken voor minder dan 3 werkuren.

Tussen het (bruto)bedrag dat de opdrachtgever betaalt en het (netto)bedrag dat de werknemer uiteindelijk op de rekening gestort krijgt, zit een groot verschil. Net zoals bij een langdurige werkopdracht gaat een groot deel naar sociale bijdragen en belastingen. Het SBK rekent daarnaast ook BTW aan en vraagt via een commissie een administratiekost.

Loonberekening

schematisch

Een basis loonberekening werkt als volgt:

FACTURATIEBEDRAG incl. BTW (= wat de opdrachtgever betaalt)
– BTW
= FACTUURBEDRAG excl. BTW
– commissie voor het interimkantoor
– sociale werkgeversbijdragen
= BRUTOLOON
– sociale werknemersbijdragen
– bedrijfsvoorheffing
= NETTOLOON (= loon dat op de rekening wordt gestort)
+ eventuele kostenvergoeding

Daarnaast krijgt de werknemer vakantiegeld en mogelijks ook een eindejaarspremie.

toelichting

We proberen bovenstaand schema nog even te verduidelijken:

Het facturatiebedrag is het bedrag dat de opdrachtgever moet betalen, dus het bedrag dat op de factuur van het interimkantoor staat.

Een interimkantoor is BTW-plichtig, dit betekent dat het kantoor BTW moet rekenen op de factuur. Doorgaans is dat 6% voor artistieke opdrachten en 21% voor niet-artistieke opdrachten (zoals workshops of lessen). Als je als organisator een facturatiebedrag onderhandelt, zorg er dan zeker voor dat je goed nakijkt of dit bedrag inclusief of exclusief BTW is. Dat kan immers een groot verschil maken!

Zowel de werkgever (het interimkantoor) als de werknemer (de artiest of docent) moet belastingen en sociale bijdragen betalen op dit facturatiebedrag (exclusief BTW).

Van het facturatiebedrag worden alle kosten eigen aan de werkgever afgetrokken. Nadat het interimkantoor haar eigen commissie en haar sociale werkgeversbijdragen heeft betaald, blijft het brutoloon over.

Van het brutoloon gaan de werknemersbijdragen af, zowel de eigen bijdrage aan de sociale zekerheid als de bedrijfsvoorheffing (het voorschot op de inkomstenbelastingen). Wat na aftrek van deze bijdragen overblijft, is het nettoloon. Dit is het bedrag dat effectief op de rekening van de werknemer gestort wordt.

Als naast een prestatievergoeding ook kosten terugbetaald worden, bijvoorbeeld verplaatsingskosten, komen die bovenop het nettoloon. Op deze kosten worden geen belastingen of sociale bijdragen betaald, enkel de commissie voor het interimkantoor.

Meer info en details vind je bij Cultuurloket of via Danspunt.

Je kan altijd aan je contactpersoon van het interimkantoor vragen om voor jou een simulatie te maken van de berekening van het loon. Dat kan je helpen in de bepaling van een uurtarief of uitkoopsom.

Als je onderhandelt over de tarieven die je wenst te ontvangen of betalen, zorg er dan voor dat je duidelijke termen hanteert. Stel dat je zegt dat je 250 euro vraagt. Bedoel je dan een factuurbedrag van 250 euro? Inclusief of exclusief BTW? Brutoloon? Of netto op je rekening? Is dat inclusief of exclusief je verplaatsingskosten? Dit maakt veel verschil! Maak dus goede afspraken.

Administratie en verplichtingen

Je moet tijdig (= minstens 24u vooraf en binnen de weekdagen) je opdracht en betaling aangeven aan het interimkantoor.

Ga je iemand betalen via interim of word je zelf betaald via deze weg? Dan raden we je aan een overeenkomst te maken tussen opdrachtgever en uitvoerder waarin alle onderlinge afspraken rond de opdracht vastliggen.

De verzekering (arbeidsongevallenverzekering e.d.) en alle verplichtingen van de werkgever worden volledig gedragen door het SBK of het interimkantoor.

Combineren met andere vergoedingen en statuten?

Voor eenzelfde opdracht bij dezelfde opdrachtgever mag je geen verschillende vergoedingsvormen combineren of afwisselen (vb. soms KVR en soms interim).

Je kan wel voor één opdrachtgever steeds met interim werken en bij een andere steeds via andere weg (vb. KVR of als vrijwilliger). Je kan losse opdrachten via interim ook combineren met een andere deeltijdse job (als werknemer).

Als je het kunstenaarsstatuut wil opbouwen, kan dat perfect via artistieke contracten bij een SBK.

Sociale zekerheid en belastingen

De opdrachtgever moet geen acties ondernemen rond sociale zekerheid of belastingen – dit wordt allemaal geregeld door het SBK en is inbegrepen in de factuur.

Het SBK zorgt ervoor dat er sociale bijdragen betaald worden, zowel door de werkgever als door de werknemer. Dit betekent dat de werknemer sociale rechten opbouwt, zoals het recht op een werkloosheidsuitkering, pensioen, vakantiegeld … Hiervoor moet de opdrachtgever geen extra acties ondernemen, dit is allemaal inbegrepen in de factuur.

Prestatievergoedingen via SBK zijn onderworpen aan personenbelasting. Het interimkantoor zorgt voor een fiscale fiche die je overneemt op je belastingsaangifte.

Bij elke opdracht bepaal je als werknemer de zogenaamde ‘bedrijfsvoorheffing’ (zie loonberekening hierboven), dit is een voorschot op de inkomstenbelasting die het volgende jaar definitief wordt verrekend. Als je bij al je korte opdrachten tijdens het jaar niet genoeg bedrijfsvoorheffing hebt betaald, moet je dat als werknemer het jaar erna bijbetalen aan de fiscus. Heb je al te veel voorafbetaald, dan zal de fiscus het teveel terugstorten.

Normaal gezien moet je als werknemer bij inschrijving bij een SBK aangeven welk percentage bedrijfsvoorheffing je vooraf wil betalen. Danspunt raadt aan om dit percentage niet op het minimum te laten staan, om te vermijden dat een onaangename verrassing volgt bij de belastingafrekening. Als je op jaarbasis zeer weinig opdrachten of werk hebt, kan dit op het minimum (11,11%) blijven staan. Maar gewoonlijk is het voordeliger als dit percentage wat opgetrokken wordt (het maximum is 30%).

Studenten betalen veel minder sociale bijdragen en belastingen en houden dus meer over van het facturatiebedrag. Lees hier meer over studentenarbeid.

Meer info of advies nodig?

‘In de kijker’ is een platform voor dansers, dansdocenten en makers om net dat ietsje meer te vertellen over hun werk. Ontdek de diversiteit van het danslandschap

en laat je inspireren!

Werk je aan een eigen voorstelling en heb je nood aan artistiek en inhoudelijk advies? Wij sturen een professionele coach om jou constructief bij te staan!

vraag feedback