nl / en

Onderzoek, netwerkverbreding en versterking

Danspunt wil mee de schouders zetten onder het onderzoek naar het bewaren, ontsluiten en levendig houden van dans in al haar facetten, nu en in de toekomst. Dat onderzoek wil Danspunt samen met de sector aangaan: het wordt vooral een gezamenlijk zoeken, niet zozeer naar juiste antwoorden, maar eerder naar verschillende stemmen en de rijkdom van die verscheidenheid.

De kracht van volksdans

Danspunt wil al doende leren en begint daarvoor haar zoektocht bij de volksdans. Volksdansers maken sinds jaar en dag een groot deel uit van onze achterban. Volksdans is van alle tijden en leeftijden, evolueert sinds eeuwen, is dynamisch en wordt van generatie op generatie doorgegeven. Op welke manier gebeurt dat? Wat zijn de krachten van volksdansers? En wat kunnen we van hen leren?

Naast netwerkverbreding en versterking willen wij de noden, behoeftes en aspiraties van de vele volksdansgroepen in kaart brengen. Nadien willen we innovatieve projecten en evenementen uitwerken die tegemoet komen aan de vragen van de verschillende volksdansgroepen. En daarnaast willen we ook ondersteuning bieden bij het borgen en ontsluiten van volksdans.

© Frederik Sadones

© Gamze Bozkaya - Unsplash

Het wordt vooral een gezamenlijk zoeken, niet zozeer naar juiste antwoorden, maar eerder naar verschillende stemmen en de rijkdom van die verscheidenheid.

Wat stond er al op onze agenda?

In de lente van 2018 trokken wij het land rond en organiseerden we tal van gesprekstafels rond volksdans en erfgoed op verschillende locaties in Vlaanderen.

Wat staat er nog op de agenda?

Stip alvast 17 november 2018 aan in je agenda, want dan organiseert Danspunt RENDEZ-VOUS, een grote ontmoetingsdag met tal van workshops, dansmogelijkheden en uitwisselingsmomenten voor alle volksdansgroepen uit Vlaanderen en Brussel.

Meer details worden binnenkort bekend gemaakt. Hou onze site in de gaten of schrijf je in op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven.

Andere erfgoedpartners

Veel groepen of organisaties hebben vragen zoals: wat doe ik met mijn (dans)archief, hoe registreer en leg ik mijn choreografie vast voor later of voor derden? Hoe bewaar ik het best mijn kostuums? … Dansgroepen, -gezelschappen en -organisaties kunnen voor al deze erfgoedkwesties rond dans hun oor te luisteren leggen bij Het Firmament, steunpunt voor podiumkunsten en erfgoed, en bij Tapis plein, steunpunt voor immaterieel cultureel erfgoed (ICE).

17 november 2018

meer info volgt binnenkort op deze pagina!

© Dolo Iglesias - Unsplash

Wat leeft en beweegt er in de danswereld? Je leest het allemaal in DANST, ons driemaandelijkse tijdschrift.      

neem een abonnement

Werk je aan een eigen voorstelling en heb je nood aan artistiek en inhoudelijk advies? Wij sturen een professionele coach om jou constructief bij te staan!

vraag feedback