nl / en

Voor wie en wat?

Ga je een dansperformance brengen en wil je zonder veel administratie een vergoeding krijgen? Nodig je een muzikant uit voor een optreden en wil je die op een eenvoudige manier betalen? Voor dit soort artistieke prestaties kan de KVR de geknipte vergoedingsvorm zijn.

De KVR kan uitbetaald worden door alle Belgische personen en organisaties. Niet enkel vzw’s of feitelijke verenigingen, maar ook individuen, zelfstandigen of bedrijven mogen een artiest uitbetalen via KVR. Buitenlandse organisaties kunnen dit niet.

De KVR kan enkel ontvangen worden door kunstenaars (natuurlijke personen, geen vzw’s) voor artistieke prestaties of de productie van artistieke werken. Het gaat om het creëren, uitvoeren of interpreteren van artistiek werk in de vorm van bijvoorbeeld een choreografie, theater, muziek …

Choreografen, dansers, acteurs, muzikanten worden beschouwd als kunstenaars. Grafisch ontwerpers, lichttechnici en dj’s niet. De Commissie Kunstenaars beslist over de al dan niet artistieke aard van prestaties. In dit overzicht zie je wat als artistieke prestatie wordt beschouwd.

LET OP! Dansles of een workshop geven is GEEN artistieke prestatie. Je mag er dus geen KVR voor gebruiken!

De KVR kan ook gebruikt worden door minderjarigen. Buitenlandse kunstenaars kunnen er gebruik van maken onder bepaalde voorwaarden.

De KVR is niet te verwarren met het kunstenaarsstatuut.

Vergoeding, limieten en maxima

De KVR is een all-in kostenvergoeding die je niet kan combineren met een andere kostenvergoeding. Je gemaakte kosten (vb. verplaatsingskosten) moeten dus inbegrepen zijn in het KVR-bedrag.

De maxima voor KVR voor 2021:

  • maximaal 132,13 euro per dag per opdrachtgever,
  • niet meer dan 7 dagen na elkaar bij dezelfde opdrachtgever,
  • de kunstenaar gebruikt een KVR niet meer dan 30 dagen per jaar,
  • de kunstenaar verdient via deze weg maximaal 2.642,53 euro per jaar.

Deze bedragen worden jaarlijks geïndexeerd. Houd de kanalen van Danspunt in de gaten – wij melden het zeker als de bedragen veranderen.

Administratie en verplichtingen

Wil je als kunstenaar met de KVR betaald worden, dan moet je beschikken over een kunstenaarskaart. Die kan je aanvragen bij de Commissie Kunstenaars via het online platform artist@work. Let op, dit kan enige tijd duren!

Wij raden opdrachtgevers aan om bij het uitbetalen van een KVR steeds een kopie of bewijs van de kunstenaarskaart op te vragen bij de kunstenaars.

De kunstenaar moet goed bijhouden welke prestaties hij/zij op jaarbasis met KVR doet. Dit kan makkelijk in de online applicatie artist@work.

Wie liever nog op papier werkt, kan nog een papieren prestatiestaat bijhouden. Dit is  een lijst met een overzicht van:

  • de aard van de prestatie
  • de datum van de prestatie
  • de duur van de prestatie bij eenzelfde opdrachtgever
  • het bedrag dat ontvangen werd als vergoeding
  • de naam van de opdrachtgever of diens ondernemingsnummer
  • de handtekening van de opdrachtgever

Bij een eventuele controle moet de kunstenaar de kaart en de lijst kunnen voorleggen.

Voor de uitbetaling maak je een verklaring op eer op in twee exemplaren. Dit is een bewijsstuk voor de kunstenaar en een boekhoudstuk voor de opdrachtgever. Zorg ervoor dat je de maxima niet overschrijdt en dat je effectief een artistieke opdracht invult op de KVR.

Verzekeringen

De opdrachtgever heeft – in tegenstelling tot bij de vrijwilligers – geen verplichting tot verzekering. Maar Danspunt raadt zowel opdrachtgevers als kunstenaars ten stelligste aan om te zorgen dat hun verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid (of ‘familiale’) en Lichamelijke Ongevallen ook het werken met KVR dekt.

De verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid en Lichamelijke Ongevallen die je bij Danspunt kan afsluiten, dekt ook mensen die via KVR werken.

Combineren met andere vergoedingen en statuten?

Voor eenzelfde opdracht bij dezelfde opdrachtgever mag je een KVR niet combineren of afwisselen met andere manieren van vergoeding (vb. vrijwilligersvergoeding of interim). Je mag dus niet met KVR werken tot het jaarmaximum bereikt is en dan op een ander systeem overschakelen.

Eventueel kun je een beroep doen op de KVR voor je artistieke prestaties en op de vrijwilligersvergoeding voor je niet-artistieke prestaties, maar niet op dezelfde dag.

Je kan wel voor de ene opdracht met interim of als zelfstandige werken, en voor andere opdrachtgevers met KVR.

Als je een werkloosheidsuitkering krijgt, moet je de dagen dat je met KVR werkt zwart maken op je stempelkaart.

Belastingen en sociale zekerheid

Wanneer je de maxima respecteert, moeten er op KVR’s geen sociale zekerheid betaald worden. De kunstenaar bouwt dan ook geen sociale rechten op (pensioen, werkloosheidsuitkering …).

Je betaalt geen belastingen op KVR. Omdat ze belastingvrij zijn, is er ook geen fiscale fiche en moet je deze niet invullen op je belastingaangifte.

Let op: als je de maxima en de regelgeving niet respecteert, riskeren zowel de kunstenaar als de organisatie boetes, terugbetaling van achterstallige RSZ …

Meer info of advies nodig?

Lees de regelgeving na bij de veelgestelde vragen over de KVR van de experts van Cultuurloket.

Of contacteer Danspunt .

Wat leeft en beweegt er in de danswereld? Je leest het allemaal in DANST, ons driemaandelijkse tijdschrift.      

neem een abonnement

Werk je aan een eigen voorstelling en heb je nood aan artistiek en inhoudelijk advies? Wij sturen een professionele coach om jou constructief bij te staan!

vraag feedback