nl / en

Vanaf 1.01.2024 verdwijnt de KVR en komt diens opvolger AKV. 

Tussen 1.07.2023 en 31.12.2023 is er een overgangsfase, scroll naar beneden om deze maatregelen te bekijken!

AKV dus…..

Toch een ietwat misleidende naam aangezien naast amateurkunstenaars ook professionele kunstenaars kunnen vergoed worden via de AKV.

Voor wie en wat?

Ga je een dansperformance brengen en wil je zonder veel administratie een vergoeding krijgen? Nodig je een muzikant uit voor een optreden en wil je die op een eenvoudige manier betalen? Voor dit soort artistieke prestaties kan de AKV de geknipte vergoedingsvorm zijn.

De AKV kan uitbetaald worden door alle Belgische personen en organisaties. Niet enkel vzw’s of feitelijke verenigingen, maar ook individuen, zelfstandigen of bedrijven mogen een artiest uitbetalen via AKV. Buitenlandse organisaties kunnen dit niet.

De AKV kan enkel ontvangen worden door personen (dus geen vzw’s) voor artistieke prestaties of de productie van artistieke werken in opdracht. Het gaat om het creëren, uitvoeren of interpreteren van artistiek werk in de vorm van bijvoorbeeld een choreografie, theater, muziek …

Choreografen, dansers, acteurs, sommige DJ’s, muzikanten worden beschouwd als kunstenaars. Grafisch ontwerpers en lichttechnici niet. De Commissie Kunstenaars beslist over de al dan niet artistieke aard van prestaties. In dit overzicht zie je wat als artistieke prestatie wordt beschouwd.

LET OP! Dansles of een workshop geven is GEEN artistieke prestatie. Je mag er dus géén AKV voor gebruiken!

Vergoeding, limieten en maxima

De AKV is een all-in kostenvergoeding die je niet kan combineren met een andere kostenvergoeding. Je gemaakte kosten (vb. verplaatsingskosten, materiaalkosten) moeten dus inbegrepen zijn in het AKV-bedrag.

Nieuw is dat er in de maxima een opsplitsing gemaakt wordt tussen de dagvergoeding en verplaatsingskosten.

De maxima voor AKV voor 2024:

 • min 45€ en max 70€ per dag per opdrachtgever,
 • max 20€ per dag aan verplaatsingskosten (met bewijs!)
 • niet meer dan 7 opeenvolgende dagen bij dezelfde werkgever ,
 • niet meer dan 30 dagen in totaal per jaar,
 • de kunstenaar verdient via deze weg dus maximaal  2.700,00 euro per jaar.

Deze bedragen worden jaarlijks geïndexeerd. Houd de kanalen van Danspunt in de gaten – wij melden het zeker als de bedragen veranderen.

 

Combineren met andere vergoedingen en statuten?

Zoals bij de meeste vergoedingsvormen geldt: voor eenzelfde opdracht bij dezelfde opdrachtgever mag je geen verschillende statuten door elkaar gebruiken of afwisselen.

Cumul van statuten binnen 1 organisatie

Artistieke prestaties met AKV kan je niet combineren

 • bij de werkgever bij wie je in loondienst bent.
 • met werk in de socioculturele- en sportsector voor dezelfde opdrachtgever, in eenzelfde kalenderjaar en voor het volledige jaar

Artistieke prestaties met AKV kan je wel combineren

 • met studentenarbeid,
 • met gelegenheidsarbeid in de horeca, en in de land- en tuinbouw
 • met vrijwilligerswerk
 • met een werkloosheidsuitkering. Je moet deze dag(en) wel aangeven op je controlekaart aangezien je dan niet beschikbaar bent voor de arbeidsmarkt

Soms wel, soms niet – informeer goed vooraf!

Onder bepaalde omstandigheden, mits voorwaarden en/of voorafgaande toestemming kunnen combinaties met uitkeringen zoals ouderschapsverlof, invaliditeit, leefloon, pensioen en loopbaanonderbreking soms wel en soms niet. Informeer je op voorhand goed bij de bevoegde instanties om niet voor onaangename verrassingen te staan!

Administratie en verplichtingen

Als kunstenaar

Je hoeft geen kunstenaarskaart te bezitten of aanvraagdossier in te dienen om van de AKV gebruik te kunnen maken

Wel moet je je registreren op het online platform Working in the arts. Hier heb je ook een overzicht welke prestaties je al gedaan hebt.

Dus eender wie kan gebruik maken van de AKV, op voorwaarde dat het over een artistieke prestatie gaat en je geregistreerd bent op het online platform.

Als opdrachtgever

Opdrachtgevers registreren zich ook op Working in the arts.

Het is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever om de prestatie via de AKV op voorhand in te geven.

Opdrachtgevers die jaarlijks meer dan €500 betalen via AKV moeten een solidariteitsbijdrage van 5% aan de RSZ betalen.

Daarnaast moeten opdrachtgevers die meer dan 100 AKV-vergoedingen per kalenderjaar uitbetalen, jaarlijks een rapport indienen met informatie over de externe klanten en het aandeel van de amateurkunstenvergoedingen ten opzichte van de totale omzet.

 

Verzekeringen

De opdrachtgever heeft geen verplichting tot verzekering, in tegenstelling tot bij vrijwilligers. Maar Danspunt raadt zowel opdrachtgevers als kunstenaars ten stelligste aan om te zorgen dat hun verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid (of ‘familiale’) en Lichamelijke Ongevallen ook het werken met AKV dekt.

De verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid en Lichamelijke Ongevallen die je bij Danspunt kan afsluiten, dekt ook mensen die via AKV werken.

 

Belastingen en sociale zekerheid

Wanneer je de maxima respecteert, moeten er op AKV’s geen sociale zekerheid betaald worden. De kunstenaar bouwt dan ook geen sociale rechten op (pensioen, werkloosheidsuitkering …).

Je betaalt geen belastingen op AKV. Omdat ze belastingvrij zijn, is er ook geen fiscale fiche en moet je deze niet invullen op je belastingaangifte.

Let op: als je de maxima en de regelgeving niet respecteert, riskeren zowel de kunstenaar als de organisatie boetes, terugbetaling van achterstallige RSZ …

KVR en de overgangsmaatregelen?

 • Kunstenaarskaarten die verstrijken tussen 15/04/2023 en 31/12/2023 worden automatisch verlengd tot 31/12/2023. Je kunt deze kaarten dus tot eind dit jaar gebruiken. Vanaf 1 januari 2024 moet je je registeren in het nieuwe online platform ‘Working in the Arts’ om gebruik te kunnen maken van de AKV.
 • Kunstenaarskaarten die nog geldig zijn op 01/01/2024 worden automatisch geregistreerd in het nieuwe online platform. In dat geval kun je vanaf januari 2024 automatisch gebruik maken van de nieuwe AKV.

 

Meer info?

Of contacteer Danspunt .

‘In de kijker’ is een platform voor dansers, dansdocenten en makers om net dat ietsje meer te vertellen over hun werk. Ontdek de diversiteit van het danslandschap

en laat je inspireren!

Werk je aan een eigen voorstelling en heb je nood aan artistiek en inhoudelijk advies? Wij sturen een professionele coach om jou constructief bij te staan!

vraag feedback