nl / en

De behandeling van een ongeval verloopt in drie fases.

1. Doe de aangifte tijdig en compleet

Ga bij een lichamelijk ongeval zo snel mogelijk naar de dokter en bezorg ons meteen het ongevallenaangifteformulier.

Onderneem volgende stappen voor de aangifte:

  1. Vraag de verantwoordelijke van de dansgroep onmiddellijk een ongevallenaangifteformulier.
  2. Ga zo snel mogelijk naar een arts, liefst dezelfde dag of de dag nadien. Neem het ongevallenformulier mee.
  3. Vul het ongevallenaangifteformulier volledig in (alle bladzijden). Vergeet niet om het geneeskundig getuigschrift te laten invullen en ondertekenen door de behandelende geneesheer, of een medisch attest van een arts bij te voegen.
  4. Bezorg Danspunt zeker binnen de 7 dagen na het ongeluk het complete formulier met geneeskundig getuigschrift.
    Stuur het ons per e-mail (verzekeringen@danspunt.be) of per post (Danspunt vzw, Sint-Salvatorstraat 18a, 9000 Gent).

Bij het aangifteformulier voeg je nog geen facturen van dokters- of andere kosten. Die kan je in een later stadium opsturen.

Danspunt kijkt na of de aangifte correct is opgesteld en maakt die over aan de verzekeringsmaatschappij. Gelieve de aangiften dus steeds te richten aan Danspunt en nooit rechtstreeks aan de verzekeringsmaatschappij.

Je hebt er alle belang bij ons alle formulieren compleet en tijdig toe te sturen. Aangiftes die te laat of onvolledig binnen komen, dreigen afgekeurd te worden door de verzekeraar.

 

2. Bewaar alle bewijsstukken

Eens het dossier geopend is bij de verzekeraar, zorg je ervoor dat je alle nodige documentatie bijhoudt.

De afhandeling loopt vlot als je volgende zaken indachtig houdt:

Deed je een doktersbezoek? Dien het ‘getuigschrift voor verstrekte hulp’ in bij je ziekenfonds én vraag een ontvangstbewijs van het betaalde ereloon, met vermelding van de nummers van het tarief ‘Ziekte- en invaliditeitsverzekering’.

Heb je geneesmiddelen nodig? Vraag de apotheker dan een bewijsstuk met opgave van de geleverde geneesmiddelen en het betaalde bedrag.

Heb je andere diensten nodig, zoals kinesist, thuisverpleging … ? Dien de ‘getuigschriften voor verstrekte hulp’ in bij je ziekenfonds en bewaar daarnaast ook alle originele facturen.

Je richt je met al je kosten van artsen, consultaties enzovoort steeds eerst tot je eigen ziekenfonds. De verzekeraar komt enkel tussen in de medische kosten die resten na tussenkomst van je ziekenfonds.

 

3. Dien alle documenten in om het dossier af te sluiten

Ben je genezen? Dat is goed nieuws! Dan kan het dossier afgesloten worden.

Daarvoor hebben wij de volgende documenten nodig:

  • Alle bewijsstukken van alle kosten van dokter, apotheker, kinesist, … die je nog niet eerder stuurde
  • Een verklaring van genezing (door de getroffene of door een arts)
  • Het overzicht van je ziekenfonds

Je stuurt al deze documenten samen naar Danspunt per e-mail (verzekeringen@danspunt.be) of per post op (Danspunt vzw, Sint-Salvatorstraat 18a, 9000 Gent).

Danspunt bezorgt alle elementen uit het dossier aan de verzekeringsmaatschappij. Daarna volgt de betaling van de tussenkomst en zal het dossier worden afgesloten.

Schadegeval andere verzekeringen

Gaat het om een schadegeval waarvoor je andere verzekeringen wil inschakelen, vb. de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering of brandverzekering? Contacteer Danspunt.

Downloads

Meer info of advies nodig?

Contacteer Danspunt

‘In de kijker’ is een platform voor dansers, dansdocenten en makers om net dat ietsje meer te vertellen over hun werk. Ontdek de diversiteit van het danslandschap

en laat je inspireren!

Werk je aan een eigen voorstelling en heb je nood aan artistiek en inhoudelijk advies? Wij sturen een professionele coach om jou constructief bij te staan!

vraag feedback