nl / en

Dit is een verplichte verzekering wanneer je organisatie gebouwen gebruikt (huurt, leaset, bezit) die toegankelijk zijn voor leden, medewerkers of publiek, of wanneer ze activiteiten ontplooit in de publieke ruimte waarbij mogelijk brand- en ontploffingsgevaar is.

De verzekering zorgt ervoor dat slachtoffers bij schade niet moeten bewijzen dat de organisatie fouten maakte.

Een verzekering Objectieve Aansprakelijkheid Brand en Ontploffing is niet hetzelfde als een brandverzekering.

De brandverzekering dekt gewoonlijk enkel schade aan gebouwen en materiaal. Bij Objectieve Aansprakelijkheid Brand en Ontploffing zijn ook lichamelijke letsels gedekt, zonder dat de slachtoffers moeten bewijzen dat de organisator of uitbater in de fout is gegaan.

De verzekering moet worden afgesloten door degene die het gebouw exploiteert. Soms heeft de eigenaar deze verzekering afgesloten, soms moet de huurder dit afsluiten. Check dus zeker de huurovereenkomst en ga na of dit risico voldoende is gedekt door je verzekering.

Lees zeker ook de pagina rond de brandverzekering.

 

Meer info of advies nodig?

Contacteer Danspunt!

Wat leeft en beweegt er in de danswereld? Je leest het allemaal in DANST, ons driemaandelijkse tijdschrift.      

neem een abonnement

Werk je aan een eigen voorstelling en heb je nood aan artistiek en inhoudelijk advies? Wij sturen een professionele coach om jou constructief bij te staan!

vraag feedback