nl / en

Verplichte verzekering

Deze verzekering is verplicht wanneer je organisatie gebouwen gebruikt (huurt, leaset, bezit) die toegankelijk zijn voor leden, medewerkers of publiek, of wanneer ze activiteiten ontplooit in de publieke ruimte waarbij mogelijk brand- en ontploffingsgevaar is.

De verzekering zorgt ervoor dat slachtoffers bij schade niet moeten bewijzen dat de organisatie fouten maakte, om aanspraak te maken op dekking voor hun lichamelijke letsels.

Niet hetzelfde als een brandverzekering

Een brandverzekering dekt gewoonlijk enkel schade aan gebouwen en materiaal.

Bij Objectieve Aansprakelijkheid Brand en Ontploffing zijn ook lichamelijke letsels gedekt, zonder dat de slachtoffers moeten bewijzen dat de organisator of uitbater in de fout is gegaan.

Wie moet afsluiten?

De verzekering moet worden afgesloten door degene die het gebouw exploiteert. Soms heeft de eigenaar deze verzekering afgesloten, soms moet de huurder dit afsluiten.

Check dus zeker de huurovereenkomst en ga na of dit risico voldoende is gedekt door je verzekering.

Meer info of advies nodig?

Contacteer Danspunt!

‘In de kijker’ is een platform voor dansers, dansdocenten en makers om net dat ietsje meer te vertellen over hun werk. Ontdek de diversiteit van het danslandschap

en laat je inspireren!

Werk je aan een eigen voorstelling en heb je nood aan artistiek en inhoudelijk advies? Wij sturen een professionele coach om jou constructief bij te staan!

vraag feedback