nl / en

Rechtspersonenbelasting

Vzw’s moeten jaarlijks een belastingsaangifte doen voor de rechtspersonenbelasting. Dit moet via het systeem van BIZTAX.

De meeste kleine vzw’s kunnen echter een blanco aangifte doen, dus betalen in de praktijk eigenlijk geen belastingen.

Let op, de aangifte is verplicht (ook als je aangifte blanco is), en de belastingsdienst stuurt je hiervoor geen herinnering!

Lees meer over rechtpersonenbelasting voor vzw’s bij SCWITCH.

Toch vennootschapsbelasting?

Sinds de nieuwe vzw-wetgeving van 2019 is het toegelaten voor vzw’s om onbeperkt handelsactiviteiten of commerciële activiteiten uit te voeren.

Zijn die handelsactiviteiten van de vzw méér dan bijkomstig, dus neemt dit het grootste luik van je werking in, dan valt je vzw niet meer onder de voordelige rechtspersonenbelasting maar onder de vennootschapsbelasting. Ook mag je dan geen vrijwilligers meer inschakelen.

Patrimoniumtaks

Bijgewerkt op 4/03/2024

 

Vzw’s moeten jaarlijks een patrimoniumtaks betalen. Dit is een vermogensbelasting of anders gezegd, een belasting op de bezittingen van de vereniging. 

Onder de bezittingen of het vermogen van de vereniging wordt verstaan: 

  • alle onroerende goederen zoals bvb een aangekocht gebouw of studio en/of de inrichting van een aangekocht of gehuurd pand; 
  • de roerende goederen zoals bvb een wagen van de organisatie, muziekinstallatie, kostuums, decoratie, bureaumateriaal, etc;
  • schuldvordering zoals openstaande factuur of beloofde subsidies, dus gelden die nog aan de vzw moeten betaald worden.

 

Is het vermogen van je vzw kleiner dan 50.000 euro, dan moet de vzw geen patrimoniumtaks betalen en ook geen aangifte (meer) doen! 

 

Is het vermogen van je vzw groter dan 50.000 euro? Dan zal je een patrimoniumtaks moeten berekenen en uiterlijk 31 maart betalen. 

Wacht niet tot je  bericht krijgt van het registratiekantoor, maar neem zelf tijdig initiatief!

CULTUURLOKET heeft een uitgebreide en heldere uitleg over de berekening en aangifte van de patrimoniumtaks.

 

BTW

Vzw’s kunnen wel degelijk BTW-plichtig zijn!

Als je vzw BTW-plichtig is, moet ze een BTW-boekhouding voeren, BTW toevoegen aan facturen, maar kan ze BTW van aankopen ook terugtrekken.

Lees alles over BTW bij Cultuurloket.

Fiscale fiches

Werk je met freelancers? Dan moet jij of je boekhouder voor hen jaarlijks een fiscale fiche opmaken. Dit moet uiterlijk op 30 juni.

Lees alles over de zogenaamde Fiche 281.50. bij Scwitch.

Bij aankopen en erfenissen

Net als een natuurlijk persoon betaalt een vzw registratierechten, bijvoorbeeld op notariële akten bij een schenking, aankoop van een gebouwen, …

Ook zal een vzw successierechten moeten betalen als ze een erfenis ontvangt.

Meer weten

Heeft je vzw een externe boekhouder? Dan kan die je zeker informeren over belastingen, fiscale verplichtingen en aangiftes. Je doet er goed aan dit bij je kantoor of boekhouder te controleren.

Maar je kan er uiteraard ook zelf voor instaan. Vraag gerust hulp bij Cultuurloket, SCWITCH of VSDC.

Of contacteer Danspunt.

 

‘In de kijker’ is een platform voor dansers, dansdocenten en makers om net dat ietsje meer te vertellen over hun werk. Ontdek de diversiteit van het danslandschap

en laat je inspireren!

Werk je aan een eigen voorstelling en heb je nood aan artistiek en inhoudelijk advies? Wij sturen een professionele coach om jou constructief bij te staan!

vraag feedback