nl / en

Een vzw noemen we ook wel een vereniging zonder winstuitkering. In tegenstelling tot sommige andere vennootschappen mag een vzw geen winsten of vermogensvoordelen uitkeren aan leden, bestuurders of anderen, … behalve voor het bereiken van het zogenaamde belangeloze doel dat ze voor ogen heeft.

Een vzw mag wel degelijk winst maken, meer inkomsten dan uitgaven hebben. Alleen mag die winst enkel gebruikt worden om het doel van de vzw te dienen.

Een vzw kan die winst dus niet uitkeren aan mensen die actief betrokken zijn bij de organisatie. Ook niet onrechtstreeks, vb. door bestuurders riant uit te betalen voor bepaalde activiteiten, door dingen te goedkoop weg te geven aan betrokken personen, …

Indien je als vzw mensen wil vergoeden voor hun diensten, moet dit volgens correcte (“marktconforme”) tarieven gebeuren en correct worden opgenomen in de boekhouding. Dat kan dan via vrijwilligersvergoeding, KVR, verenigingswerk, SBK, op factuur enz… Lees hierover meer in het onderdeel vergoeden en betaald worden.

Commerciële activiteiten?

Het is sinds de nieuwe wet van 2019 toegelaten voor vzw’s om onbeperkt commerciële activiteiten of handelsactiviteiten te ontplooien.

Zijn die handelsactiviteiten van de vzw echter méér dan bijkomstig bij je belangeloos doel, dan valt je vzw niet meer onder de voordelige rechtspersonenbelasting maar onder de vennootschapsbelasting. Ook mag je dan geen vrijwilligers meer inschakelen. Lees meer over de vzw en belastingen.

Meer info of advies nodig?

Contacteer Danspunt

‘In de kijker’ is een platform voor dansers, dansdocenten en makers om net dat ietsje meer te vertellen over hun werk. Ontdek de diversiteit van het danslandschap

en laat je inspireren!

Werk je aan een eigen voorstelling en heb je nood aan artistiek en inhoudelijk advies? Wij sturen een professionele coach om jou constructief bij te staan!

vraag feedback