nl / en
 1. Projectsubsidie voor bovenlokale cultuurprojecten
 2. Amateurkunsten – internationaal
 3. Kunstendecreet
 4. Participatiedecreet
 5. Circusdecreet
 6. Jeugd
 7. Onderwijs

1. Projectsubsidie voor bovenlokale cultuurprojecten

De opvolger van de provinciale cultuursubsidies en het Transitiereglement is er! De projectsubsidies voor bovenlokale cultuurprojecten geven financiële steun aan culturele projecten die de gemeentegrenzen overstijgen.

Criteria

De projecten kunnen zich situeren binnen de (amateur)kunsten, erfgoed, circus, sociaal-cultureel volwassenenwerk, … en combineren minstens 2 van volgende functiecombinaties:

 • experimenteren en innoveren
 • creëren en produceren
 • spreiden en presenteren
 • leren en participeren

De projecten moeten bovenlokaal zijn in schaalgrootte, en dus de gemeentegrenzen overschrijden. Ze overstijgen je reguliere werking en hebben een culturele finaliteit. Je project moet afgebakend zijn in de tijd (max 3 jaar) en moet een sluitend financieel plaatje hebben.

Beoordelaars houden rekening met de kwaliteit van je inhoudelijke concept en het zakelijke aspect, je partners, het innovatieve karakter en de voorbeeldwerking van je project.

Een aanvraag indienen

 • Deadlines zijn 15 mei (start project vanaf 1 januari 2020) en 15 november (start project vanaf 1 juli)
 • Via webapplicatie KIOSK (formulieren zijn binnenkort beschikbaar)
 • Indienen kan enkel door verenigingen met rechtspersoonlijkheid (oa vzw’s), geen feitelijke verenigingen of individuen.

Meer weten?

Bekijk alle informatie over de Projectsubsidie voor Bovenlokale Cultuurprojecten, met handleidingen en downloads.

Het steunpunt voor bovenlokale cultuur kan al je vragen over deze subsidie beantwoorden. Zij geven geregeld workshops en ontwikkelden een toolkit bovenlokaal werken ter voorbereiding van de subsidieaanvraag.

Plan je een aanvraag? Ook Danspunt helpt je graag. Contacteer Danspunt.

top

 

2. Amateurkunsten – internationaal

Binnen het domein van sociaal-cultureel werk kan je als amateurkunstenaar of amateurkunstenorganisatie terecht voor je internationale plannen.

Laat je niet afschrikken door de term ‘amateur’. Ook wie bijvoorbeeld als professioneel docent lesgeeft aan of stukken maakt met amateurs, komt in aanmerking.

 

2.1. Internationale reistoelagen voor deelname aan een internationaal project

De Vlaamse Overheid kan je internationale reiskosten deels subsidiëren als jij of je groep in het buitenland deelnemen aan een internationaal project. Lees hier alles over deze subsidie.

Criteria & bedrag

Kwaliteitscriteria zijn onder meer: het belang van deelname voor de aanvrager, de internationale uitstraling van het project, de mogelijkheid tot ontmoeting en uitwisseling, de ecologische voetafdruk, de praktische haalbaarheid, …

Er zit geen beperking op  het bedrag van de subsidie. Let wel: het gaat enkel om de verplaatsingskosten, dus niet het verblijf, vervoer ter plaatse, andere lokale kosten … En je zal nooit het volledige bedrag van de reiskosten gesubsidieerd krijgen.

Een aanvraag indienen

 • Indienen moet vòòr 15 oktober (reis in januari-april), 15 februari (reis mei-augustus) en 15 juni (reis september-december).
 • Alle aanvragen gebeuren via de online webtoepassing KIOSK.
 • Indienen kan als individuele amateurkunstenaar of als vzw. Enkel in overgangsjaar 2019 kan je ook met je feitelijke vereniging aanvragen.

Meer weten?

Bekijk alle informatie over de internationale reistoelagen voor deelname aan een internationaal project.

Plan je een aanvraag? Ook Danspunt helpt je graag. Contacteer Danspunt.

 

2.2. Internationale culturele projecten in Vlaanderen

Je kan subsidies aanvragen voor de organisatie van internationale culturele projecten in Vlaanderen of Brussel-Hoofdstad.

Criteria

Citeria zijn onder meer de profilering en positionering van het project binnen het amateurkunstenveld, de artistieke of educatieve kwaliteit, de internationale uitstraling, het bereik van een breed en divers publiek, je partners en de kwaliteit van het zakelijke beheer.

Een aanvraag indienen

 • Deadline = voor 1 oktober van het jaar dat voorafgaat aan het project
 • NIEUW: alle aanvragen gebeuren via de online webtoepassing KIOSK.

Meer weten?

Bekijk alle informatie over de subsidie voor internationale projecten in Vlaanderen.

Plan je een aanvraag? Danspunt helpt je graag. Contacteer Danspunt.

 

2.3. Studiebezoek in het buitenland

Als je op studiebezoek gaat in het buitenland (vb. naar een congres) kan je een subsidieaanvraag doen voor reis- en verblijfkosten voor internationale initiatieven. Hierbij subsidieert de Vlaamse Overheid niet enkel je reiskosten, maar ook je verblijf (hotel) ter plaatse.

Er zijn 4 indiendata per jaar. De aanvragen verlopen via een dit aanvraagformulier.

top

 

3. Kunstendecreet

Ben je een professionele kunstenaar betrokken bij het Vlaamse kunstenveld, dan kan je subsidies aanvragen via het Kunstendecreet. Dit decreet omvat onder meer de subsidiëring van alle professionele kunsthuizen en dansgezelschappen in Vlaanderen. Maar ook jongere artiesten die zich willen ontwikkelen kunnen via dit decreet middelen krijgen. Zo starten veel beginnende choreografen hun werk via beurzen en projectsubsidies.

Interessante subsidiekanalen zijn:

Alle aanvragen verlopen via KIOSK, een online applicatie van de Vlaamse Overheid.

Aan een subsidieaanvraag binnen het kunstendecreet begin je niet halsoverkop. De lat ligt hoog, dus bereid je goed voor. Informeer je via Danspunt en via de reglementen op de website van Kunsten en Erfgoed.

Kunstenpunt is het steunpunt van de professionele kunstensector. Zij geven geregeld infosessies over het kunstendecreet.

top

4. Participatiedecreet

OPGELET: Door de besparingen van de Vlaamse Overheid zijn de subsidies voor participatieprojecten voorlopig opgeschort. Aanvragen binnen dit decreet is dus voorlopig niet mogelijk.

De Vlaamse Overheid geeft subsidies aan projecten die de participatie van kansengroepen in de maatschappij verbeteren via sport, cultuur, jeugdwerk …

Misschien kom je wel in aanmerking voor deze subsidies, bijvoorbeeld als je een dansproject organiseert dat de participatie bevordert van personen met een handicap, gedetineerden, mensen in armoede of mensen met een diverse etnisch-culturele achtergrond. Je project moet methodologisch sterk onderbouwd zijn en echt vertrekken vanuit de kansengroep. Lees hier alle criteria.

Je kan de subsidies via het participatiedecreet 2 keer per jaar aanvragen via Kiosk, de online applicatie van de Vlaamse Overheid.

Demos is het steunpunt voor participatie. Zij zijn echte experts in participatie, zowel wat methodieken en praktijken als subsidieaanvragen betreft. Voor meer info en advies kan je naast Danspunt ook bij hen terecht.

top

5. Circusdecreet

Dans en circus hebben veel gemeen: ze zijn beiden erg fysiek, heel performatief, vaak choreografisch en visueel spectaculair. Wie weet plan je wel een dansproject of -festival dat de grenzen met het circus opzoekt? Dan kan je ook terecht bij het circusdecreet!

Er zijn subsidies voor de creatie van circusvoorstellingen, de organisatie van een festival, internationale spreiding, opleiding als docent in de circuskunsten … Alle informatie vind je op de website van de afdeling sociaal-cultureel werk.

Het Circuscentrum is het steunpunt voor de circuskunst in Vlaanderen. Voor meer info en advies kan je naast Danspunt ook bij hen terecht.

top

6. Jeugd

Ook via het jeugdbeleid van de Vlaamse Overheid kan je subsidies vinden voor dansprojecten waarbij kinderen en jongeren (tot 30 jaar) betrokken zijn.

We lichten twee mogelijke subsidiekanalen uit die ook voor dansprojecten interessant zijn.

6.1 Experimentele projecten

Deze subsidielijn ondersteunt projecten die inspelen op nieuwe ontwikkelingen en behoeften bij de jeugd. De goedgekeurde projecten gaan alle richtingen uit: van een kamp voor obsessieve gamers, tot een participatief en inclusief project rond street en urban arts. Dus heb je een vernieuwend (dans)project op vlak van methodiek of inhoud, dat relevant kan zijn voor heel Vlaanderen? Dan kan je een aanvraag indienen.

Indienen kan 1 keer per jaar, uiterlijk op 1 september. De aanvragen gebeuren via KIOSK, de online applicatie van de Vlaamse Overheid. Bedragen lopen tot 50.000 euro voor een project.

Alle informatie vind je op de website van de afdeling sociaal-cultureel werk.

6.2 Cultuureducatieve verenigingen

Organisaties die in heel Vlaanderen bezig zijn met cultuureducatie voor kinderen en jongeren kunnen in aanmerking komen voor een erkenning en subsidiëring als cultuureducatieve vereniging. Het gaat om organisaties die op vrij grote schaal over heel Vlaanderen de artistieke creativiteit van de jeugd stimuleren en jeugd de taal van kunsten leren begrijpen en gebruiken.

Een erkenning leidt meteen tot een basissubsidie van 80.000 euro per jaar. Daarnaast kan je nog bijkomende projectsubsidies aanvragen.

Je kan de erkenning en subsidiëring maar 1 keer per 4 jaar aanvragen. De volgende deadline ligt op 30 juni 2020. Een sjabloon of leidraad voor deze aanvraag is er niet. Je kan wel alle regelgeving nalezen.

top

 

7. Onderwijs

Als je een dansproject wil opzetten op een school, dan kan je via Canon Cultuurcel subsidies aanvragen binnen het Dynamo Project. Canon Cultuurcel versterkt het cultuuronderwijs in Vlaanderen.

Een school kan subsidies aanvragen bij het Dynamo project als het gaat om een artistiek project met minstens 1 externe culturele partner (een kunstenaar of kunstenorganisatie). Dit kan bijvoorbeeld een danser of choreograaf zijn. Het project moet op maat van de leerlingen gemaakt worden en over meer dan 1 dag lopen binnen de schooluren.

Er zijn 2 indiendata per jaar. Indienen kan via de website van Cultuurkuur.
Een project kan een maximale subsidie van 2000 euro krijgen.

top

 

Meer info of advies nodig?

Danspunt kan je helpen bij je aanvraag. Contacteer Danspunt.

Wat leeft en beweegt er in de danswereld? Je leest het allemaal in DANST, ons driemaandelijkse tijdschrift.      

neem een abonnement

Werk je aan een eigen voorstelling en heb je nood aan artistiek en inhoudelijk advies? Wij sturen een professionele coach om jou constructief bij te staan!

vraag feedback