nl / en
 1. Transitiereglement
 2. Amateurkunsten – internationaal
 3. Kunstendecreet
 4. Participatiedecreet
 5. Circusdecreet
 6. Jeugd
 7. Onderwijs

 

1. Transitiereglement

Je kan projectsubsidies aanvragen via het Transitiereglement voor de subsidiëring van culturele projecten met een bovenlokale uitstraling. Via dit reglement vinden ook heel wat dansprojecten de nodige subsidie.

Let op: dit Transitiereglement is er enkel voor projecten die plaatsvinden in 2018 en 2019!

Het Transitiereglement vervangt tijdelijk de subsidies die je vroeger kon aanvragen bij de provincies. Sinds begin 2018 zijn de provincies niet meer bevoegd voor ‘persoonsgebonden materies’ (naast cultuur ook jeugd, sport en welzijn). De bevoegdheden en budgetten worden verschoven naar de lokale overheden (steden of gemeenten) en naar de Vlaamse Overheid.

Vanaf 2020 komt de Vlaamse Overheid met een nieuw decreet Bovenlokaal Cultuurbeleid. In de tussentijd geldt het Transitiereglement.

Transitiereglement voor de jaren 2018-2019

Je kan subsidie aanvragen voor projecten in (een combinatie van) volgende domeinen: sociaal-cultureel volwassenenwerk (waar de amateurkunsten onder vallen), kunsten, cultureel erfgoed, circus, jongeren en lokaal cultuurbeleid.

Voorwaarde om deze subsidie te kunnen aanvragen, is dat je project een ‘regionale uitstraling’ heeft en dus verder reikt dan je eigen gemeentegrenzen. Je project kan bijvoorbeeld:

 • plaatsvinden in verschillende gemeentes,
 • georganiseerd worden met partners uit verscheidene steden,
 • of een uitstraling hebben op de hele regio.

Je kan bedragen aanvragen tussen 1000 en 25.000 euro.

De aanvraag verloopt via Kiosk, een online applicatie van de Vlaamse Overheid. Danspunt kan je een overzicht bezorgen van de vragen uit het formulier.

Er zijn voor deze subsidievorm 4 deadlines:

 • 1 oktober 2017
 • 1 april 2018
 • 1 oktober 2018
 • 1 april 2019

Voor wat daarna komt, is het wachten op het nieuwe decreet.

Meer info of advies nodig?

top

 

2. Amateurkunsten – internationaal

Binnen het domein van sociaal-cultureel werk kan je als amateurkunstenaar of amateurkunstenorganisatie terecht voor je internationale plannen.

Laat je niet afschrikken door de term ‘amateur’. Ook wie bijvoorbeeld als professioneel docent lesgeeft aan of stukken maakt met amateurs, komt in aanmerking.

 

2.1 Ik wil naar het buitenland

De Vlaamse Overheid kan je internationale reiskosten deels subsidiëren als jij of je groep in het buitenland:

 • deelneemt aan een internationale wedstrijd of festival,
 • een deskundige uitstuurt naar een internationale activiteit (vb. een jurylid),
 • deelneemt aan een cursus of workshop als bijscholing.

Je kan maximum 75% van je reiskosten gesubsidieerd krijgen. Let wel:

 • Het gaat enkel om de verplaatsingskosten, dus niet het verblijf, vervoer ter plaatse, andere lokale kosten …
 • Een internationale activiteit is een activiteit waarbij er deelnemers uit minstens 3 verschillende landen aanwezig zijn. De subsidie is er dus niet voor uitwisselingen van twee groepen die elk op hun beurt bij elkaar op bezoek gaan.

Is je aanvraag minder dan 1000 euro (als individu) of minder dan 5000 euro (als groep)? Dan doe je een ‘punctuele aanvraag tussenkomst reiskosten buitenlandse reizen’. Je dient in voor 1 november, 1 maart of 1 juli via een vrij eenvoudig aanvraagformulier.

Is je aanvraag meer dan 1000 euro (als individu) en 5000 euro (als groep)?  Dan doe je een een aanvraag ‘deelname of organisatie internationaal project’. Je dient voor 1 oktober of 1 mei een dossier in, dat bestaat uit een infofiche en een dossier dat je zelf mag vormgeven en invullen volgens deze richtlijnen.

 

2.2 Ik wil op studiebezoek naar het buitenland

Als je op studiebezoek gaat in het buitenland (vb. naar een congres) kan je een subsidieaanvraag doen voor reis- en verblijfkosten voor internationale initiatieven. Hierbij subsidieert de Vlaamse Overheid niet enkel je reiskosten, maar ook je verblijf (hotel) ter plaatse.

Er zijn 4 indiendata per jaar. De aanvragen verlopen via een dit aanvraagformulier.

 

2.3 Ik wil een internationaal evenement organiseren in Vlaanderen

Als je in Vlaanderen een internationaal dansevenement wil organiseren, kan je subsidies aanvragen voor deelname of organisatie van een internationaal project.

Je project is internationaal als er deelnemers uit minstens 4 landen (inclusief Vlaanderen) aanwezig zijn. Je kan een evenement organiseren dat gericht is op publiek (vb. presentatie van voorstellingen aan een breed publiek) of dat eerder gericht is op inhoudelijke uitwisseling en experiment tussen mensen uit verschillende landen. Ook een internationaal congres behoort tot de mogelijkheden.

Je kan tot 75% van de effectieve totale uitgaven van het project gesubsidieerd krijgen. Dus niet enkel de kosten die verband houden met internationale reizen. Ook al je andere organisatiekosten komen in aanmerking. De subsidie kan dus oplopen tot flinke bedragen, van 5000 tot meer dan 30.000 euro.

Aanvragen kan 1 keer per jaar, ten laatste op 30 september. Je aanvraag bestaat uit een infofiche en een dossier dat je zelf mag vormgeven volgens deze richtlijnen.

Het gaat om vrij grote subsidiebedragen, dus zorg ervoor dat je een stevig dossier indient.

Meer info of advies nodig?

top

 

3. Kunstendecreet

Ben je professioneel bezig met dans of wil je professioneel als artiest aan de slag, dan kan je subsidies aanvragen via het Kunstendecreet. Dit decreet omvat de subsidiëring van alle professionele kunsthuizen en dansgezelschappen in Vlaanderen. Maar ook jongere artiesten die zich willen ontwikkelen kunnen via dit decreet middelen krijgen. Zo starten veel beginnende choreografen hun werk via projectsubsidies.

Interessante subsidiekanalen zijn:

Alle aanvragen verlopen via KIOSK, een online applicatie van de Vlaamse Overheid.

Aan een subsidieaanvraag binnen het kunstendecreet begin je niet halsoverkop. De lat ligt hoog, dus bereid je goed voor. Informeer je via Danspunt en via de reglementen op de website van Kunsten en Erfgoed.

Kunstenpunt is het steunpunt van de professionele kunstensector. Zij geven geregeld infosessies over het kunstendecreet.

top

4. Participatiedecreet

De Vlaamse Overheid geeft subsidies aan projecten die de participatie van kansengroepen in de maatschappij verbeteren via sport, cultuur, jeugdwerk …

Misschien kom je wel in aanmerking voor deze subsidies, bijvoorbeeld als je een dansproject organiseert dat de participatie bevordert van personen met een handicap, gedetineerden, mensen in armoede of mensen met een diverse etnisch-culturele achtergrond. Je project moet methodologisch sterk onderbouwd zijn en echt vertrekken vanuit de kansengroep. Lees hier alle criteria.

Je kan de subsidies via het participatiedecreet 2 keer per jaar aanvragen via Kiosk, de online applicatie van de Vlaamse Overheid.

Demos is het steunpunt voor participatie. Zij zijn echte experts in participatie, zowel wat methodieken en praktijken als subsidieaanvragen betreft. Voor meer info en advies kan je naast Danspunt ook bij hen terecht.

top

5. Circusdecreet

Dans en circus hebben veel gemeen: ze zijn beiden erg fysiek, heel performatief, vaak choreografisch en visueel spectaculair. Wie weet plan je wel een dansproject of -festival dat de grenzen met het circus opzoekt? Dan kan je ook terecht bij het circusdecreet!

Er zijn subsidies voor de creatie van circusvoorstellingen, de organisatie van een festival, internationale spreiding, opleiding als docent in de circuskunsten … Alle informatie vind je op de website van de afdeling sociaal-cultureel werk.

Het Circuscentrum is het steunpunt voor de circuskunst in Vlaanderen. Voor meer info en advies kan je naast Danspunt ook bij hen terecht.

top

6. Jeugd

Ook via het jeugdbeleid van de Vlaamse Overheid kan je subsidies vinden voor dansprojecten waarbij kinderen en jongeren (tot 30 jaar) betrokken zijn.

We lichten twee mogelijke subsidiekanalen uit die ook voor dansprojecten interessant zijn.

6.1 Experimentele projecten

Deze subsidielijn ondersteunt projecten die inspelen op nieuwe ontwikkelingen en behoeften bij de jeugd. De goedgekeurde projecten gaan alle richtingen uit: van een kamp voor obsessieve gamers, tot een participatief en inclusief project rond street en urban arts. Dus heb je een vernieuwend (dans)project op vlak van methodiek of inhoud, dat relevant kan zijn voor heel Vlaanderen? Dan kan je een aanvraag indienen.

Indienen kan 1 keer per jaar, uiterlijk op 1 september. De aanvragen gebeuren via KIOSK, de online applicatie van de Vlaamse Overheid. Bedragen lopen tot 50.000 euro voor een project.

Alle informatie vind je op de website van de afdeling sociaal-cultureel werk.

6.2 Cultuureducatieve verenigingen

Organisaties die in heel Vlaanderen bezig zijn met cultuureducatie voor kinderen en jongeren kunnen in aanmerking komen voor een erkenning en subsidiëring als cultuureducatieve vereniging. Het gaat om organisaties die op vrij grote schaal over heel Vlaanderen de artistieke creativiteit van de jeugd stimuleren en jeugd de taal van kunsten leren begrijpen en gebruiken.

Een erkenning leidt meteen tot een basissubsidie van 80.000 euro per jaar. Daarnaast kan je nog bijkomende projectsubsidies aanvragen.

Je kan de erkenning en subsidiëring maar 1 keer per 4 jaar aanvragen. De volgende deadline ligt op 30 juni 2020. Een sjabloon of leidraad voor deze aanvraag is er niet. Je kan wel alle regelgeving nalezen.

top

 

7. Onderwijs

Als je een dansproject wil opzetten op een school, dan kan je via Canon Cultuurcel subsidies aanvragen binnen het Dynamo Project. Canon Cultuurcel versterkt het cultuuronderwijs in Vlaanderen.

Een school kan subsidies aanvragen bij het Dynamo project als het gaat om een artistiek project met minstens 1 externe culturele partner (een kunstenaar of kunstenorganisatie). Dit kan bijvoorbeeld een danser of choreograaf zijn. Het project moet op maat van de leerlingen gemaakt worden en over meer dan 1 dag lopen binnen de schooluren.

Er zijn 2 indiendata per jaar. Indienen kan via de website van Cultuurkuur.
Een project kan een maximale subsidie van 2000 euro krijgen.

top

 

Meer info of advies nodig?

Contacteer Danspunt.

Wat leeft en beweegt er in de danswereld? Je leest het allemaal in DANST, ons driemaandelijkse tijdschrift.      

neem een abonnement

Werk je aan een eigen voorstelling en heb je nood aan artistiek en inhoudelijk advies? Wij sturen een professionele coach om jou constructief bij te staan!

vraag feedback