nl / en
 1. Amateurkunsten – projectsubsidies voor talentontwikkeling
 2. Amateurkunsten – internationaal
 3. Projectsubsidie kleinschalige Bovenlokale Cultuurprojecten
 4. Kunstendecreet
 5. Circusdecreet
 6. Jeugd
 7. Onderwijs

1. Amateurkunsten – Projectsubsidies voor talentontwikkeling

Met de nieuwe subsidielijn projectsubsidies voor talentontwikkeling ondersteunt projecten die artistiek talent van amateurkunstenaars een boost geven of die competenties op vlak van ondersteuning en omkadering aanscherpen.

Looptijd en bedrag

 • Je project mag maximaal 2 jaar duren.
 • Je kan maximum € 10.000 aanvragen.

Wie kan indienen?

 • individuele amateurkunstenaars
 • amateurkunstenverenigingen (met rechtspersoon, vb. vzw’s)
 • Binnen disciplines dans, maar ook muziek, theater, beeldende kunsten, fotografie, film en mediakunst, schrijven en woord, circuskunsten.

Criteria

 • De mate waarin je project bijdraagt tot de ontwikkeling van de artistieke of omkaderende competenties van de belanghebbenden.
 • De mate waarin het over een project gaat (in tegenstelling tot een werking), met een duidelijke timing, planning en begroting.
 • De mate waarin je aan nazorg doet. Hoe zet je na afloop van het project in op een duurzame verankering van de resultaten?
 • Wat is de inhoudelijke meerwaarde van je samenwerking met partners?

Een aanvraag indienen

 • 15 april voor projecten die ten vroegste starten op 1 augustus.
 • 15 september voor projecten die ten vroegste starten op 1 januari van het volgende jaar
 • via het online platform KIOSK

Meer weten?

Op de website van het Departement Cultuur, Jeugd en Media vind je het reglement, de subsidievoorwaarden, een FAQ en een opname van een webinar over deze subsidielijn

top

 

2. Amateurkunsten – internationaal

Binnen het domein van sociaal-cultureel werk kan je als amateurkunstenaar of amateurkunstenorganisatie terecht voor je internationale plannen.

Laat je niet afschrikken door de term ‘amateur’. Ook wie bijvoorbeeld als professioneel docent lesgeeft aan of stukken maakt met amateurs, komt in aanmerking.

 

2.1. Internationale reistoelagen voor deelname aan een internationaal project

De Vlaamse Overheid kan je internationale reiskosten deels subsidiëren als jij of je groep in het buitenland deelnemen aan een internationaal project. Lees hier alles over deze subsidie.

Criteria & bedrag

Kwaliteitscriteria zijn onder meer: het belang van deelname voor de aanvrager, de internationale uitstraling van het project, de mogelijkheid tot ontmoeting en uitwisseling, de ecologische voetafdruk, de praktische haalbaarheid, …

Er zit geen beperking op  het bedrag van de subsidie. Let wel: het gaat enkel om de verplaatsingskosten, dus niet het verblijf, vervoer ter plaatse, andere lokale kosten … En je zal nooit het volledige bedrag van de reiskosten gesubsidieerd krijgen.

Een aanvraag indienen

 • Indienen moet vòòr 15 oktober (reis in januari-april), 15 februari (reis mei-augustus) en 15 juni (reis september-december).
 • Alle aanvragen gebeuren via de online webtoepassing KIOSK.
 • Indienen kan als individuele amateurkunstenaar of als vzw.

Meer weten?

Bekijk alle informatie over de internationale reistoelagen voor deelname aan een internationaal project.

Plan je een aanvraag? Ook Danspunt helpt je graag. Contacteer Danspunt.

 

2.2. Internationale culturele projecten in Vlaanderen

Je kan subsidies aanvragen voor de organisatie van internationale culturele projecten in Vlaanderen of Brussel-Hoofdstad.

Criteria

Citeria zijn onder meer de profilering en positionering van het project binnen het amateurkunstenveld, de artistieke of educatieve kwaliteit, de internationale uitstraling, het bereik van een breed en divers publiek, je partners en de kwaliteit van het zakelijke beheer.

Een aanvraag indienen

 • Deadline = voor 1 oktober van het jaar dat voorafgaat aan het project
 • NIEUW: alle aanvragen gebeuren via de online webtoepassing KIOSK.

Meer weten?

Bekijk alle informatie over de subsidie voor internationale projecten in Vlaanderen.

Plan je een aanvraag? Danspunt helpt je graag. Contacteer Danspunt.

 

2.3. Studiebezoek in het buitenland

Als je op studiebezoek gaat in het buitenland (vb. naar een congres) kan je een subsidieaanvraag doen voor reis- en verblijfkosten voor internationale initiatieven. Hierbij subsidieert de Vlaamse Overheid niet enkel je reiskosten, maar ook je verblijf (hotel) ter plaatse.

Er zijn 4 indiendata per jaar. De aanvragen verlopen via een dit aanvraagformulier.

top

 

3. Projectsubsidie Kleinschalige Bovenlokale Cultuurprojecten

Laatst bijgewerkt op 3/11/2023

Wat is het?

De Projectsubsidie Kleinschalige Bovenlokale Cultuurprojecten mikt vooral op amateurkunstenorganisaties die vernieuwende bovenlokale culturele projecten willen opzetten. Het benadrukt het belang van verbinding en samenwerking.

Zie je het groter? De Projectsubsidie Bovenlokale Cultuurprojecten is de grote broer van de Kleinschalige projecten. Deze subsidie legt de lat hoger op vlak van bovenlokale invulling, samenwerking en transversaliteit, je project kan dan tot max 3 jaar duren en er is geen maximum budget.  

Basisvoorwaarden

 • Het is een cultureel project met een duidelijk doel, concrete planning en timing
 • Het project heeft een bovenlokaal karakter (dus minstens over de gemeentegrenzen heen, maar dan ook weer niet over heel Vlaanderen)
 • Het project is vernieuwend en overstijgt de reguliere, dagelijkse werking van de aanvrager
 • Het project is nog niet gestart
 • Je werkt samen met partners uit de cultuursector of uit andere sectoren
 • Voor het project mag geen andere subsidie aangevraagd worden bij het Departement Cultuur, Jeugd en Media van de Vlaamse Overheid

Voor wie is het?

 • Culturele en jeugdactoren met rechtspersoon zonder winstgevend doel (dus een vzw in de cultuur- en/of jeugdsector), een lokaal bestuur of autonoom gemeentebedrijf
 • verbonden aan de kunsten, cultureel erfgoed, circuskunsten, lokaal cultuurbeleid, amateurkunsten, sociaal-cultureel volwassenenwerk of jeugdwerk
 • uit Vlaanderen of Brussel-Hoofdstad

Wat zijn de mogelijkheden?

Met deze subsidie kun je jouw dansproject naar nieuwe hoogten tillen.
De overheid voorziet twee keer per jaar een subsidieronde, met deadlines op 1 maart en 1 september, voor projecten die maximaal 1 jaar duren en tot 75.000 euro mogen kosten. Het toegekende subsidiebedrag wordt geplafonneerd op 25.000 euro.

 

Focus op samenwerking en bovenlokaal karakter

De minister heeft geen beleidsprioriteiten opgesteld waaraan je project moet voldoen. Wat telt, is het bovenlokale karakter en het belang van samenwerking, samen met de kwaliteit van het inhoudelijke concept en de financiële haalbaarheid. Daarnaast moet je vernieuwende elementen beschrijven die duidelijk de reguliere werking overstijgen.

 

Procedures

Je doet je aanvraag via KIOSK.
Meer info over de aanvraagprocedure vind je op deze pagina van het Departement Cultuur, Jeugd en Media van de Vlaamse Overheid.

Binnen twee maanden na je aanvraag krijg je te horen of je subsidie toegekend wordt. Na afloop heb je drie maanden de tijd om je verantwoordingsdossier in te dienen, wat iets langer is dan gebruikelijk.

 

Hulp en ondersteuning

Het Departement Cultuur heeft gedetailleerde informatie over de aanvraagprocedure op hun website.

Het Steunpunt OP/TIL staat klaar om je te helpen bepalen of je aanvraag in aanmerking komt en welk reglement het beste past bij jouw projectidee. Via VRAAG/RAAK kun je wekelijks advies inwinnen. En er zijn nieuwe digitale webinars beschikbaar.

 

Zie je het groter? De Projectsubsidie Bovenlokale Cultuurprojecten is de grote broer van de Kleinschalige projecten. Deze subsidie legt de lat hoger op vlak van bovenlokale invulling, samenwerking en transversaliteit, je project kan dan tot max 3 jaar duren en er is geen maximum budget.  

top

4. Kunstendecreet

Ben je een professionele kunstenaar betrokken bij het Vlaamse kunstenveld, dan kan je subsidies aanvragen via het Kunstendecreet. Dit decreet omvat onder meer de subsidiëring van alle professionele kunsthuizen en dansgezelschappen in Vlaanderen. Maar ook jongere artiesten die zich willen ontwikkelen kunnen via dit decreet middelen krijgen. Zo starten veel beginnende choreografen hun werk via beurzen en projectsubsidies.

Interessante subsidiekanalen zijn:

Alle aanvragen verlopen via KIOSK, een online applicatie van de Vlaamse Overheid.

Aan een subsidieaanvraag binnen het kunstendecreet begin je niet halsoverkop. De lat ligt hoog, dus bereid je goed voor. Informeer je goed.

Kunstenpunt is het steunpunt van de professionele kunstensector. Zij geven geregeld infosessies over het kunstendecreet. Ook Cultuurloket kan je helpen.

top

5. Circusdecreet

Dans en circus hebben veel gemeen: ze zijn beiden erg fysiek, heel performatief, vaak choreografisch en visueel spectaculair. Wie weet plan je wel een dansproject of -festival dat de grenzen met het circus opzoekt? Dan kan je ook terecht bij het circusdecreet!

Er zijn subsidies voor de creatie van circusvoorstellingen, de organisatie van een festival, internationale spreiding, opleiding als docent in de circuskunsten … Alle informatie vind je op de website van het Departement Cultuur, Jeugd en Media.

Het Circuscentrum is het steunpunt voor de circuskunst in Vlaanderen. Voor meer info en advies kan je naast Danspunt ook bij hen terecht.

top

6. Jeugd

Ook via het jeugdbeleid van de Vlaamse Overheid kan je subsidies vinden voor dansprojecten waarbij kinderen en jongeren (tot 30 jaar) betrokken zijn.

We lichten twee mogelijke subsidiekanalen uit die ook voor dansprojecten interessant zijn.

6.1 Experimentele projecten

Deze subsidielijn ondersteunt projecten die inspelen op nieuwe ontwikkelingen en behoeften bij de jeugd. De goedgekeurde projecten gaan alle richtingen uit: van een kamp voor obsessieve gamers, tot een participatief en inclusief project rond street en urban arts. Dus heb je een vernieuwend (dans)project op vlak van methodiek of inhoud, dat relevant kan zijn voor heel Vlaanderen? Dan kan je een aanvraag indienen.

Indienen kan 1 keer per jaar, uiterlijk op 1 september. De aanvragen gebeuren via KIOSK, de online applicatie van de Vlaamse Overheid. Bedragen lopen tot 50.000 euro voor een project.

Alle informatie vind je op de website van het Departement Cultuur, Jeugd en Media.

6.2 Cultuureducatieve verenigingen

Organisaties die in heel Vlaanderen bezig zijn met cultuureducatie voor kinderen en jongeren kunnen in aanmerking komen voor een erkenning en subsidiëring als cultuureducatieve vereniging. Het gaat om organisaties die op vrij grote schaal over heel Vlaanderen de artistieke creativiteit van de jeugd stimuleren en jeugd de taal van kunsten leren begrijpen en gebruiken.

Een erkenning leidt meteen tot een basissubsidie van 80.000 euro per jaar. Daarnaast kan je nog bijkomende projectsubsidies aanvragen.

Je kan de erkenning en subsidiëring maar 1 keer per 4 jaar aanvragen. De volgende deadline ligt op 30 juni 2020. Een sjabloon of leidraad voor deze aanvraag is er niet. Je kan wel alle regelgeving nalezen.

top

 

7. Onderwijs

Als je een dansproject wil opzetten op een school, dan kan je via Canon Cultuurcel subsidies aanvragen binnen het Dynamo Project. Canon Cultuurcel versterkt het cultuuronderwijs in Vlaanderen.

Een school kan subsidies aanvragen bij het Dynamo project als het gaat om een artistiek project met minstens 1 externe culturele partner (een kunstenaar of kunstenorganisatie). Dit kan bijvoorbeeld een danser of choreograaf zijn. Het project moet op maat van de leerlingen gemaakt worden en over meer dan 1 dag lopen binnen de schooluren.

Er zijn 2 indiendata per jaar. Indienen kan via de website van Cultuurkuur.
Een project kan een maximale subsidie van 2000 euro krijgen.

top

 

Meer info of advies nodig?

Danspunt kan je helpen bij je aanvraag. Contacteer Danspunt.

‘In de kijker’ is een platform voor dansers, dansdocenten en makers om net dat ietsje meer te vertellen over hun werk. Ontdek de diversiteit van het danslandschap

en laat je inspireren!

Maakplaats in Gent biedt studioruimte, coaching, toonmomenten en zichtbaarheid voor choreografen, nieuwe makers en dansers. Danspunt maakt 7 op 7 plaats voor jouw danslaboratorium waar je kunt verdiepen, vernieuwen en presenteren.

Check Maakplaats