nl / en

Je subsidieaanvraag tijdig voorbereiden is de boodschap! Check de juiste indiendata in de subsidiekalender hieronder.

Dit is geen volledig overzicht. Naast deze lijst bestaan zeker nog andere subsidielijnen. Zo kan je misschien ook terecht bij je gemeente of stad, of bij andere domeinen zoals welzijn, sport, … bij de Vlaamse Overheid of de VGC.

Uiterlijk op 1 januari

Subsidie: Studiebezoek in het buitenland, Reis-en verblijfskosten internationale initiatieven
Domein: Amateurkunsten / Sociaal-Cultureel Volwassenenwerk
Overheid: Vlaamse Overheid
Periode:
Initiatief in april, mei of juni van hetzelfde jaar

Uiterlijk op 1 februari

Subsidie: Projectsubsidie kunsten
Domein: Kunsten
Overheid: VGC (Brussel)
Periode: Project gepresenteerd tussen mei en augustus

Voor 15 februari

Subsidie: Internationale reistoelagen voor deelname aan een internationaal project 
Domein:
Amateurkunsten / Sociaal-Cultureel Volwassenenwerk
Overheid:
Vlaamse Overheid
Periode:
Vertrekdatum in mei, juni, juli, augustus hetzelfde jaar

Voor 1 maart

Subsidie: Projectsubsidies Fonds voor Talentontwikkeling 
Domein:
Amateurkunsten / Fameus
Overheid:
Antwerpen
Periode: 
Project start vanaf mei

Uiterlijk op 15 maart (in 2022 verschuift dit naar 15 mei)

Subsidie: Beurs of Projectsubsidie
Domein: Kunstendecreet
Overheid:
Vlaamse Overheid

Uiterlijk op 1 april

Subsidie: Studiebezoek in het buitenland, Reis-en verblijfskosten internationale initiatieven
Domein: Amateurkunsten / Sociaal-Cultureel Volwassenenwerk
Overheid:
Vlaamse Overheid
Periode: Initiatief in juli, augustus of september van hetzelfde jaar

Subsidie: Erfgoedprojecten
Domein: Erfgoed
Overheid: VGC (Brussel)
Periode:
Project vindt plaats in de tweede helft van hetzelfde jaar

Voor 15 mei

Subsidie: Dynamo Project
Domein:
Canon Culturcel / Onderwijs
Overheid: Vlaamse Overheid
Periode:
Project tussen 1 september en 31 januari

Uiterlijk op 15 mei

Subsidie: Projectsubsidie voor bovenlokale cultuurprojecten
Domein:
Bovenlokale Cultuur
Overheid:
Vlaamse Overheid
Periode:
Project start tussen 1 januari en 31 december volgend jaar

Subsidie: Projectsubsidie kunsten
Domein: Kunsten
Overheid:
VGC (Brussel)
Periode:
Project gepresenteerd tussen september en december

Voor 1 juni

Subsidie: Projectsubsidies Fonds voor Talentontwikkeling
Domein: Amateurkunsten / Fameus
Overheid:
Antwerpen
Periode:
Project start vanaf augustus

Voor 15 juni

Subsidie: Internationale reistoelagen voor deelname aan een internationaal project 
Domein: Amateurkunsten / Sociaal-Cultureel Volwassenenwerk
Overheid:
Vlaamse Overheid
Periode:
Vertrekdatum in september, oktober, november, december van hetzelfde jaar

Uiterlijk op 1 juli

Subsidie: Studiebezoek in het buitenland, Reis-en verblijfskosten internationale initiatieven
Domein: Amateurkunsten / Sociaal-Cultureel Volwassenenwerk
Overheid:
Vlaamse Overheid
Periode: Initiatief in oktober, november of december hetzelfde jaar

Uiterlijk op 15 juli

Subsidie: Innovatieve partnerprojecten
Domein: Cultuur en economie 
Overheid:
Vlaamse Overheid
Periode: Project start vanaf 1 december

Voor 1 september

Subsidie: Projectsubsidies Fonds voor Talentontwikkeling 
Domein: Amateurkunsten / Fameus
Overheid:
Antwerpen
Periode: 
Project start vanaf november

Uiterlijk op 1 september

Subsidie: Experimentele projecten
Domein: Jeugdwerk
Overheid:
Vlaamse Overheid
Periode: Project start vanaf 1 januari

Uiterlijk op 15 september

Subsidie: Projectsubsidie voor amateurkunsten
Domein:
Amateurkunstendecreet
Overheid: Vlaamse Overheid

Subsidie: Beurs of Projectsubsidie
Domein:
Kunstendecreet
Overheid: Vlaamse Overheid

Voor 1 oktober

Subsidie: Internationale culturele projecten in Vlaanderen
Domein: Amateurkunsten / Sociaal-Cultureel Volwassenenwerk
Overheid:
Vlaamse Overheid
Periode: Project vindt plaats tussen 1 januari en 31 december het volgende jaar

Subsidie: Erkenning en jaarwerkingssubsidie voor lokale verenigingen 
Domein: Sociaal-cultureel werk
Overheid: VGC (Brussel)

Uiterlijk op 1 oktober

Subsidie: Projectsubsidie kunsten
Domein: Kunsten
Overheid:
VGC (Brussel)
Periode:
Project gepresenteerd tussen januari en april

Subsidie: Erfgoedprojecten
Domein: Erfgoed
Overheid:
 VGC (Brussel)
Periode: Project vindt plaats in de eerste jaarhelft van het volgende jaar.

Subsidie: Studiebezoek in het buitenland, Reis-en verblijfskosten internationale initiatieven
Domein: Amateurkunsten / Sociaal-Cultureel Volwassenenwerk
Overheid:
Vlaamse Overheid
Periode: Initiatief in januari, februari, maart van het volgende jaar

Voor 15 oktober

Subsidie: Internationale reistoelagen voor deelname aan een internationaal project 
Domein: Amateurkunsten / Sociaal-Cultureel Volwassenenwerk
Overheid:
Vlaamse Overheid
Periode:
Vertrekdatum in januari, februari, maart of april het volgende jaar

Voor 15 november

Subsidie: Dynamo Project
Domein: Canon Culturcel / Onderwijs
Overheid:
Vlaamse Overheid
Periode: 
Project tussen 1 februari en 30 juni

Uiterlijk op 15 november

Subsidie: Projectsubsidie voor bovenlokale cultuurprojecten
Domein:
Bovenlokale Cultuur
Overheid:
Vlaamse Overheid
Periode:
Project start tussen 1 juli volgend jaar en 30 juni het jaar erop

Voor 1 december

Subsidie: Projectsubsidies Fonds voor Talentontwikkeling 
Domein: Amateurkunsten / Fameus
Overheid:
Antwerpen
Periode: 
Project start vanaf februari

Doorlopend

Subsidie: Project- en praktijksubsidie
Domein: Amateurkunsten en sociaal-cultureel werk 
Overheid:
VGC (Brussel)
Aanvragen: Minstens 6 weken voor je project

Subsidie: Projectsubsidie kunsten (korte procedure)
Domein: Kunsten
Overheid:
VGC (Brussel)
Aanvragen:
Minstens 8 weken voor de presentatie (of minstens 12 in zomermaanden)

Subsidie: Tussenkomst voor een buitenlands publiek presentatiemoment
Domein:
Kunstendecreet
Overheid:
Vlaamse Overheid
Aanvragen:
Minstens 2 maanden voor je project

 

Plan je een aanvraag, heb je vragen of advies nodig?

Contacteer Danspunt

‘In de kijker’ is een platform voor dansers, dansdocenten en makers om net dat ietsje meer te vertellen over hun werk. Ontdek de diversiteit van het danslandschap …

en laat je inspireren!

 

Werk je aan een eigen voorstelling en heb je nood aan artistiek en inhoudelijk advies? Wij sturen een professionele coach om jou constructief bij te staan!

vraag feedback