nl / en

Je subsidieaanvraag tijdig voorbereiden is de boodschap! Check de juiste indiendata in de subsidiekalender hieronder.

Dit is geen volledig overzicht. Naast deze lijst bestaan zeker nog andere subsidielijnen. Zo kan je misschien ook terecht bij je gemeente of stad, of bij andere domeinen zoals welzijn, sport, … bij de Vlaamse Overheid of de VGC.

Deze subsidies zijn (voorlopig) opgeschort

Wegens besparingen van de Vlaamse overheid is het op dit moment niet mogelijk een aanvraag in te dienen voor:

Subsidie: Participatieprojecten voor kansengroepen
Domein: Participatie / Sociaal-cultureel Volwassenenwerk
Overheid: Vlaamse Overheid
Geschrapte deadlines: Zonder tegenbericht alle toekomstige deadlines, te beginnen met 1 februari en 1 augustus 2020.

Uiterlijk op 1 januari

Subsidie: Studiebezoek in het buitenland, Reis-en verblijfskosten internationale initiatieven
Domein: Amateurkunsten / Sociaal-Cultureel Volwassenenwerk
Overheid: Vlaamse Overheid
Periode:
Initiatief in april, mei of juni van hetzelfde jaar

Uiterlijk op 31 januari (enkel 2020)

Subsidie: Projectoproep samenwerking met Duitstalige gemeenschap
Domein: Internationaal cultuurbeleid (brede kunst- en cultuursector)
Overheid: Vlaamse Overheid
Periode:
Project in 2020

Uiterlijk op 1 februari

Subsidie: Projectsubsidie kunsten
Domein: Kunsten
Overheid: VGC (Brussel)
Periode: Project gepresenteerd tussen mei en augustus

Voor 15 februari

Subsidie: Internationale reistoelagen voor deelname aan een internationaal project 
Domein:
Amateurkunsten / Sociaal-Cultureel Volwassenenwerk
Overheid:
Vlaamse Overheid
Periode:
Vertrekdatum in mei, juni, juli, augustus hetzelfde jaar

Uiterlijk op 28 februari (enkel 2020)

Subsidie: Projectoproep voor culturele samenwerking met de Franse Gemeenschap
Domein: Internationaal cultuurbeleid (brede kunst- en cultuursector
Overheid: Vlaamse Overheid
Periode:
Project met publiek toonmoment in cultuurseizoen 2020-2021

Voor 1 maart

Subsidie: Projectsubsidies Fonds voor Talentontwikkeling 
Domein:
Amateurkunsten / Fameus
Overheid:
Antwerpen
Periode: 
Project start vanaf mei

Uiterlijk op 16 maart (enkel 2020)

Subsidie: Projectoproep culturele samenwerking met Hauts-de-France
Domein: Internationaal cultuurbeleid (brede kunst- en cultuursector)
Overheid: Vlaamse Overheid
Periode:
Project in cultuurseizoen september 2020 – augustus 2021

Uiterlijk op 1 april

Subsidie: Studiebezoek in het buitenland, Reis-en verblijfskosten internationale initiatieven
Domein: Amateurkunsten / Sociaal-Cultureel Volwassenenwerk
Overheid:
Vlaamse Overheid
Periode: Initiatief in juli, augustus of september van hetzelfde jaar

Subsidie: Erfgoedprojecten
Domein: Erfgoed
Overheid: VGC (Brussel)
Periode:
Project vindt plaats in de tweede helft van hetzelfde jaar

Voor 15 mei

Subsidie: Dynamo Project
Domein:
Canon Culturcel / Onderwijs
Overheid: Vlaamse Overheid
Periode:
Project tussen 1 september en 31 januari

Uiterlijk op 15 mei

Subsidie: Projectsubsidie voor bovenlokale cultuurprojecten
Domein:
Bovenlokale Cultuur
Overheid:
Vlaamse Overheid
Periode:
Project start tussen 1 januari en 31 december volgend jaar

Subsidie: Beurs of Projectsubsidie
Domein: Kunstendecreet
Overheid:
Vlaamse Overheid
Periode:
Project start in de tweede helft van 2020

Subsidie: Projectsubsidie kunsten
Domein: Kunsten
Overheid:
VGC (Brussel)
Periode:
Project gepresenteerd tussen september en december

Voor 1 juni

Subsidie: Werkingssusbidie voor cultuureducatieve verenigingen (Enkel in 2020)
Domein:
Jeugdwerk  
Overheid:
Vlaamse Overheid
Periode:
Erkenning voor een werkingssubsidie voor 4 jaar

Subsidie: Projectsubsidies Fonds voor Talentontwikkeling
Domein: Amateurkunsten / Fameus
Overheid:
Antwerpen
Periode:
Project start vanaf augustus

Voor 15 juni

Subsidie: Internationale reistoelagen voor deelname aan een internationaal project 
Domein: Amateurkunsten / Sociaal-Cultureel Volwassenenwerk
Overheid:
Vlaamse Overheid
Periode:
Vertrekdatum in september, oktober, november, december van hetzelfde jaar

Uiterlijk op 1 juli

Subsidie: Studiebezoek in het buitenland, Reis-en verblijfskosten internationale initiatieven
Domein: Amateurkunsten / Sociaal-Cultureel Volwassenenwerk
Overheid:
Vlaamse Overheid
Periode: Initiatief in oktober, november of december hetzelfde jaar

Uiterlijk op 15 juli

Subsidie: Innovatieve partnerprojecten
Domein: Cultuur en economie 
Overheid:
Vlaamse Overheid
Periode: Project start vanaf 1 december

Voor 1 september

Subsidie: Projectsubsidies Fonds voor Talentontwikkeling 
Domein: Amateurkunsten / Fameus
Overheid:
Antwerpen
Periode: 
Project start vanaf november

Uiterlijk op 1 september

Subsidie: Experimentele projecten
Domein: Jeugdwerk
Overheid:
Vlaamse Overheid
Periode: Project start vanaf 1 januari

Uiterlijk op 15 september

Subsidie: Beurs
Domein:
Kunstendecreet
Overheid: Vlaamse Overheid
Periode:
Start tussen januari en juni van het volgende jaar

Subsidie: Projectsubsidie
Domein: Kunstendecreet
Overheid:
Vlaamse Overheid
Periode:
Start tussen januari en juni van het volgende jaar

Voor 1 oktober

Subsidie: Internationale culturele projecten in Vlaanderen
Domein: Amateurkunsten / Sociaal-Cultureel Volwassenenwerk
Overheid:
Vlaamse Overheid
Periode: Project vindt plaats tussen 1 januari en 31 december het volgende jaar

Subsidie: Erkenning en jaarwerkingssubsidie voor lokale verenigingen 
Domein: Sociaal-cultureel werk
Overheid: VGC (Brussel)

Uiterlijk op 1 oktober

Subsidie: Projectsubsidie kunsten
Domein: Kunsten
Overheid:
VGC (Brussel)
Periode:
Project gepresenteerd tussen januari en april

Subsidie: Erfgoedprojecten
Domein: Erfgoed
Overheid:
 VGC (Brussel)
Periode: Project vindt plaats in de eerste jaarhelft van het volgende jaar.

Subsidie: Studiebezoek in het buitenland, Reis-en verblijfskosten internationale initiatieven
Domein: Amateurkunsten / Sociaal-Cultureel Volwassenenwerk
Overheid:
Vlaamse Overheid
Periode: Initiatief in januari, februari, maart van het volgende jaar

Voor 15 oktober

Subsidie: Internationale reistoelagen voor deelname aan een internationaal project 
Domein: Amateurkunsten / Sociaal-Cultureel Volwassenenwerk
Overheid:
Vlaamse Overheid
Periode:
Vertrekdatum in januari, februari, maart of april het volgende jaar

Voor 15 november

Subsidie: Dynamo Project
Domein: Canon Culturcel / Onderwijs
Overheid:
Vlaamse Overheid
Periode: 
Project tussen 1 februari en 30 juni

Uiterlijk op 15 november

Subsidie: Projectsubsidie voor bovenlokale cultuurprojecten
Domein:
Bovenlokale Cultuur
Overheid:
Vlaamse Overheid
Periode:
Project start tussen 1 juli volgend jaar en 30 juni het jaar erop

Voor 1 december

Subsidie: Projectsubsidies Fonds voor Talentontwikkeling 
Domein: Amateurkunsten / Fameus
Overheid:
Antwerpen
Periode: 
Project start vanaf februari

Doorlopend

Subsidie: Project- en praktijksubsidie
Domein: Amateurkunsten en sociaal-cultureel werk 
Overheid:
VGC (Brussel)
Aanvragen: Minstens 6 weken voor je project

Subsidie: Projectsubsidie kunsten (korte procedure)
Domein: Kunsten
Overheid:
VGC (Brussel)
Aanvragen:
Minstens 8 weken voor de presentatie (of minstens 12 in zomermaanden)

Subsidie: Tussenkomst voor een buitenlands publiek presentatiemoment
Domein:
Kunstendecreet
Overheid:
Vlaamse Overheid
Aanvragen:
Minstens 2 maanden voor je project

 

Plan je een aanvraag, heb je vragen of advies nodig?

Contacteer Danspunt

Wat leeft en beweegt er in de danswereld? Je leest het allemaal in DANST, ons driemaandelijkse tijdschrift.      

neem een abonnement

Werk je aan een eigen voorstelling en heb je nood aan artistiek en inhoudelijk advies? Wij sturen een professionele coach om jou constructief bij te staan!

vraag feedback