nl / en

Laatst bijgewerkt op 22/02/2023

 

Hieronder vind je een lijst met subsidie deadlines die interessant kunnen zijn voor jouw dansplannen.

Je subsidieaanvraag tijdig voorbereiden is de boodschap! Check de juiste indiendata in de subsidiekalender hieronder.

Dit is geen volledig overzicht. Naast deze lijst bestaan zeker nog andere subsidielijnen. Zo kan je misschien ook terecht bij je gemeente of stad, of bij andere domeinen zoals welzijn, sport, jeugd, … bij de Vlaamse Overheid of de VGC.

Uiterlijk op 1 januari

Subsidie: Internationale initiatieven sociaal-cultureel werk

   Domein: Sociaal-Cultureel Volwassenenwerk

   Overheid: Vlaamse Overheid, Departement Cultuur, jeugd & media

   Periode: vertrekdatum in april, mei, juni van hetzelfde jaar

Uiterlijk op 14 februari

Subsidie: Reistoelagen voor deelname aan een internationaal project 

   Domein: Amateurkunsten

   Overheid: Vlaamse Overheid, Departement Cultuur, jeugd & media

   Periode: Vertrekdatum in mei, juni, juli, augustus hetzelfde jaar

Uiterlijk op 15 februari

Subsidie: Projectsubsidie kunsten

   Domein: Kunsten

   Overheid: VGC (Brussel)

    Periode: Project gepresenteerd tussen mei en oktober

Uiterlijk op 15 maart

Subsidie: Beurs of Projectsubsidie

   Domein: Kunstendecreet

   Overheid: Vlaamse Overheid, Departement Cultuur, jeugd & media

    Periode: Beurzen of projecten die starten in de tweede jaarhelft van hetzelfde jaar

Uiterlijk op 1 april

Subsidie: Internationale initiatieven sociaal-cultureel werk

    Domein: Sociaal-Cultureel Volwassenenwerk

   Overheid: Vlaamse Overheid, Departement Cultuur, jeugd & media

   Periode: vertrekdatum in juli, augustus of september van hetzelfde jaar

Subsidie: Trajectsubsidie

   Domein: Kunsten

   Overheid: VGC (Brussel)

   Periode: Het traject start in de loop van het jaar van aanvraag

Subsidie: Erfgoedprojecten

   Domein: Erfgoed

   Overheid: VGC (Brussel)

   Periode: Project van juni tot en met november

Uiterlijk op 15 april

Subsidie: Projectsubsidies talentontwikkeling amateurkunsten

   Domein: Amateurkunsten

   Overheid: Vlaamse Overheid, Departement Cultuur, jeugd & media

   Periode: projecten die starten vanaf 1 augustus van hetzelfde jaar

Uiterlijk op 15 mei

Subsidie: Dynamo Project

   Domein: Canon Cultuurcel / Onderwijs

   Overheid: Vlaamse Overheid, Vlaams ministerie van Onderwijs en Vorming

   Periode: Project tussen 1 september en 31 januari

Subsidie: Projectsubsidie voor bovenlokale cultuurprojecten

   Domein: Bovenlokale Cultuur

   Overheid: Vlaamse Overheid, Departement Cultuur, Jeugd & Media

   Periode: Project start tussen 1 januari en 31 december van het volgend jaar

Subsidie: Projectsubsidie kunsten

   Domein: Kunsten

   Overheid: VGC (Brussel)

   Periode: Project gepresenteerd tussen september van het lopend jaar en februari van het volgend jaar

Uiterlijk 14 juni

Subsidie: Reistoelagen voor deelname aan een internationaal project 

   Domein: Amateurkunsten

   Overheid: Vlaamse Overheid, Departement Cultuur, jeugd & media

   Periode: Vertrekdatum in september, oktober, november of december van hetzelfde jaar

Uiterlijk op 1 juli

Subsidie: Internationale initiatieven sociaal-cultureel werk

   Domein: Sociaal-Cultureel Volwassenenwerk

   Overheid: Vlaamse Overheid, Departement Cultuur, jeugd & media

   Periode: vertrekdatum in oktober, november of december van hetzelfde jaar

Uiterlijk op 15 juli

Subsidie: Innovatieve partnerprojecten

   Domein: Cultuur, innoveren & ondernemen 

   Overheid: Vlaamse Overheid, Departement Cultuur, Jeugd & Media

   Periode: Project start vanaf 1 december

Uiterlijk op 1 september

Subsidie: Experimentele projecten

    Domein: Jeugdwerk

    Overheid: Vlaamse Overheid, Departement Cultuur, Jeugd & Media

   Periode: Project start vanaf 1 januari

Uiterlijk op 15 september

Subsidie: Beurs of Projectsubsidie

   Domein: Kunstendecreet

   Overheid: Vlaamse Overheid, Departement Cultuur, jeugd & media

   Periode: Beurzen of projecten die starten in de eerste jaarhelft van het volgende jaar

Subsidie: Projectsubsidies talentontwikkeling amateurkunsten

    Domein: Amateurkunsten

    Overheid: Vlaamse Overheid, Departement Cultuur, jeugd & media

    Periode: projecten die starten vanaf 1 januari van het volgende jaar

Subsidie: Projectsubsidie kunsten

    Domein: Kunsten

    Overheid: VGC (Brussel)

    Periode: Project gepresenteerd tussen december van hetzelfde jaar en mei van het volgend jaar

Voor 1 oktober (dus uiterlijk 30 september)

Subsidie: Internationale culturele projecten in Vlaanderen

    Domein: Amateurkunsten 

    Overheid: Vlaamse Overheid, Departement Cultuur, Jeugd & Media

    Periode: Project vindt plaats tussen 1 januari en 31 december het volgende jaar

Uiterlijk op 1 oktober

Subsidie: Internationale initiatieven sociaal-cultureel werk

    Domein: Sociaal-Cultureel Volwassenenwerk

    Overheid: Vlaamse Overheid, Departement Cultuur, jeugd & media

    Periode: vertrekdatum in januari, februari of maart van het volgende jaar

Subsidie: Erfgoedprojecten

   Domein: Erfgoed

   Overheid: VGC (Brussel)

   Periode: Project van december van hetzelfde jaar tot en met mei van het volgende jaar

Uiterlijk op 14 oktober

Subsidie: Reistoelagen voor deelname aan een internationaal project 

   Domein: Amateurkunsten

   Overheid: Vlaamse Overheid, Departement Cultuur, jeugd & media

   Periode: Vertrekdatum in januari, februari, maart of april van het volgende jaar

Uiterlijk op 1 november

Subsidie: Kunstsubsidies jaarwerking

   Domein: Cultuur

   Overheid: VGC (Brussel)

   Periode: jaarwerking 2024

Uiterlijk op 15 november

Subsidie: Dynamo Project

   Domein: Canon Cultuurcel, Onderwijs

   Overheid: Vlaamse Overheid, Vlaams ministerie van Onderwijs en Vorming

   Periode: Project tussen 1 februari en 30 juni

Subsidie: Projectsubsidie voor bovenlokale cultuurprojecten

   Domein: Bovenlokale Cultuur

   Overheid: Vlaamse Overheid, Departement Cultuur, Jeugd & Media

   Periode: Project start tussen 1 juli en 30 juni van het volgend jaar

Doorlopend

Subsidie: Subsidie voor sociaal-culturele en amateurkunstenprojecten

   Domein: Amateurkunsten en sociaal-cultureel werk 

   Overheid: VGC (Brussel)

   Aanvragen: Minstens 6 weken voor je project

Subsidie: Kunsten debuutsubsidies

   Domein: Kunsten

   Overheid: VGC (Brussel)

   Aanvragen: Minstens 8 weken voor je project

Subsidie: Kunstenaars in de klas

   Domein: Kunsten, Onderwijs

   Overheid: VGC (Brussel)

   Aanvragen: Minstens 3 maanden voor je project

Subsidie: Erfgoedprojecten voor lokale erfgoedgemeenschappen

   Domein: Kunsten, Erfgoed

   Overheid: VGC (Brussel)

   Aanvragen: Minstens 8 weken voor je project

Subsidie: Tussenkomst voor een buitenlands publiek presentatiemoment

   Domein: Kunsten

   Overheid: Vlaamse Overheid, Departement Cultuur, Jeugd & Media

   Aanvragen: Minstens 2 maanden voor je presentatiemoment

Plan je een aanvraag, heb je vragen of advies nodig?

Contacteer Danspunt

‘In de kijker’ is een platform voor dansers, dansdocenten en makers om net dat ietsje meer te vertellen over hun werk. Ontdek de diversiteit van het danslandschap

en laat je inspireren!

Werk je aan een eigen voorstelling en heb je nood aan artistiek en inhoudelijk advies? Wij sturen een professionele coach om jou constructief bij te staan!

vraag feedback