nl / en

Voor subsidies kan je vaak terecht in de stad of gemeente waar je je activiteiten organiseert, waar je woont of waar je vereniging haar zetel heeft. Daarnaast kunnen steden of gemeenten je ook helpen met heel wat andere dingen zoals infrastructuur, materiaal, promotie …

Laat je vereniging erkennen

Heb je een vereniging, zorg dan dat die bekend is bij je lokale overheid en erkend wordt als (sociaal-)culturele vereniging, sportvereniging, seniorenvereniging … Vaak kan je dan ook aansluiten bij een relevante raad (vb. de cultuurraad). Dat geeft je de kans om samen met collega-verenigingen advies te geven aan het lokale beleid.

Bezoek de site van je lokale overheid

Neem een kijkje op de website van je stad of gemeente en zoek naar beleid en subsidiereglementen. Als er subsidies bestaan, staan de richtlijnen en criteria vast op de website van je lokale overheid. Steden hebben vaak meer subsidiemogelijkheden dan kleine gemeentes.

Spreek af met je cultuurcoördinator

Durf zeker een afspraak te maken met je lokale cultuurbeleidscoördinator of de bevoegde schepen om de mogelijkheden tot ondersteuning te bespreken!

Antwerpen: Fonds voor Talentontwikkeling (Fameus)

Antwerpenaren zijn gelukzakken: zij kunnen naast de subsidies van Stad Antwerpen ook terecht bij Fameus, een stedelijke Broedplaats voor amateurkunsten.

Fameus beheert het zogenaamde Fonds voor Talentonwikkeling, waarbij je subsidies kan aanvragen voor projecten in de 9 Antwerpse districten. Er zijn projectsubsidies met 4 indiendata per jaar. Alle info vind je op fameus.be.

Meer info of advies nodig?

Contacteer Danspunt.

‘In de kijker’ is een platform voor dansers, dansdocenten en makers om net dat ietsje meer te vertellen over hun werk. Ontdek de diversiteit van het danslandschap

en laat je inspireren!

Werk je aan een eigen voorstelling en heb je nood aan artistiek en inhoudelijk advies? Wij sturen een professionele coach om jou constructief bij te staan!

vraag feedback