nl / en

Beheersvennootschappen

Beheersvennootschappen beheren de vermogensrechten van de auteurs (makers, artiesten, …) die bij hen zijn aangesloten. Ze zorgen er met andere woorden voor dat auteurs geld kunnen verdienen met de exploitatie van hun werk.

Internationaal bestaan er veel vennootschappen die zich doorgaans richten op specifieke disciplines. De bekendste in België zijn Sabam (vooral bekend voor makers van muziek en theaterteksten) of SACD (vooral bekend voor makers van dans en theater).

Wat doet Sabam?

Sabam is de Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers. In België is het de enige beheersvennootschap voor auteurs van muziek. Sabam is een privébedrijf dat erkend is door de overheid. Haar leden/artiesten zijn aandeelhouders en medebestuurders. Sabam ziet erop toe dat de auteurswetgeving correct wordt nageleefd, int auteursrechten en verdeelt ze onder haar leden.

Sabam int de auteursrechten bij de mensen die muziek gebruiken en stort die door naar de (aangesloten) auteurs die er recht op hebben.

Dat is erg handig, zo moet een gebruiker van muziek niet elke afzonderlijke artiest van elk liedje opsnorren om er een (financiële) afspraak mee te maken. Er is gewoon één instantie voor bijna alle muziek die je wil gebruiken.

Voor welke artiesten int Sabam?

Sabam beheert rechten van makers (auteursrechten), niet van uitvoerders (naburige rechten). Voor uitvoerders is er de Billijke Vergoeding. Lees meer over het verschil tussen auteursrechten en naburige rechten bij onze pagina over de principes van auteursrecht.

Sabam beheert enkel rechten van werken die nog onder het auteursrecht vallen. Voor werken van auteurs die al meer dan 70 jaar overleden zijn – en dus tot het publieke domein behoren – kan SABAM niet innen.

Sabam kan enkel optreden voor auteurs die bij hen of bij hun internationale partners zijn aangesloten. Zo heeft Sabam linken met internationale beheersvennootschappen voor de rechten van buitenlandse artiesten. Grosso modo kan je stellen dat de auteursrechten op bijna alle populaire muziek die je in hier gebruikt via Sabam worden beheerd.

In de online catalogus van Sabam kan je nakijken of de rechten op een auteur of nummer al dan niet door hen wordt beheerd.

Organiseer je een evenement waarop geen enkel liedje wordt gespeeld dat binnen het repertoire van Sabam valt? Dan hoef je geen Sabam te betalen.

Tarieven

Er bestaan bij Sabam verschillende tarieven voor verschillende soorten organisaties en evenementen. Er zijn jaartarieven of tarieven voor kortere evenementen. Alle tarieven hebben hun eigen richtlijnen, parameters en modaliteiten.

In onze sector zijn volgende tarieven het meest gebruikelijk:

  • TARIEF 118: Dansscholen (onder meer jaartarieven)
  • TARIEF 105: Feesten en fuiven (vb. dansfeesten, bals …)
  • TARIEF 107: Shows en vertoningen (vb. voorstellingen dansgroepen)
  • TARIEF 122: Eetfestijnen, barbecues …

Als je twijfelt aan het juiste tarief voor jouw organisatie of evenement, neem je het best contact op met Sabam.

Aangifte

Doe je aangifte tijdig: je moet je aanvraag vroeg genoeg indienen vóór het evenement plaatsvindt, anders pleeg je een inbreuk op het auteursrecht en hangen je boetes boven het hoofd. Voor evenementen moet je 48u vooraf een aangifte indienen.

De aangifte kan online gebeuren via de e-licensing applicatie op de website van SABAM. Soms kan het voordelig zijn je aanvraag op papier in te dienen. Je kan voor bijzondere situaties of afspraken ook een regeling proberen treffen door rechtstreeks contact op te nemen met SABAM.

Wist je dat je geen Sabam verschuldigd bent als je kan aantonen dat je enkel muziek gebruikt die binnen het publieke domein valt (vb. klassieke muziek van componisten van meer dan 70 jaar oud)? Dat geldt ook als je enkel muziek gebruikt van artiesten die niet bij Sabam zijn aangesloten.

Check eerst afspraken met de zaal

Als je een zaal huurt, kan het zijn dat die zaal al een jaartarief heeft afgesloten met Sabam voor de activiteiten die er plaatsvinden. Dit is vaak het geval met culturele centra, sporthallen …

Het kan echter zijn dat je locatie (vb. een café waarbij je in het achterzaaltje dansles organiseert) wel een jaartarief heeft als café, maar niet voor danslessen.

Ga dus zeker na of je locatie al een jaarafspraak heeft, en of de activiteit die jij gaat organiseren al dan niet onder die afspraak valt. Dubbel betalen zou zonde zijn, maar een boete krijgen natuurlijk ook…

Meer info of advies nodig?

Check de website van Sabam.

Of contacteer Danspunt.

‘In de kijker’ is een platform voor dansers, dansdocenten en makers om net dat ietsje meer te vertellen over hun werk. Ontdek de diversiteit van het danslandschap

en laat je inspireren!

Werk je aan een eigen voorstelling en heb je nood aan artistiek en inhoudelijk advies? Wij sturen een professionele coach om jou constructief bij te staan!

vraag feedback