nl / en

Als je muziek gebruikt in een dansstuk, een voorstelling, in je danslessen, op een barbecue of fuif, dan moet je zorgen dat je in orde bent met het auteursrecht.

Je volgt de volgende stappen:

 1. Bij een voorstelling: vraag toestemming van auteurs
 2. Check de afspraken van je locatie
 3. Breng SABAM in orde
 4. Breng de Billijke Vergoeding in orde
 5. Check de drager

1. Bij een voorstelling: vraag toestemming van auteurs

Gebruik je muziek in een voorstelling? Dan moet je nagaan of je toestemming (nodig) hebt van de auteurs om de muziek te gebruiken.

Bekijk eerst of het muziekstuk tot het publieke domein behoort (vb. als alle auteurs al meer dan 70 jaar dood zijn). Zoniet is het werk auteursrechtelijk beschermd.

Als het beschermd is, moet je in principe aan de auteurs de toestemming vragen of je hun muziek wel mag gebruiken in je voorstelling. Je contacteert hiervoor de auteur zelf, of de vertegenwoordiger of uitgever die de rechten beheert, bijvoorbeeld Sabam.

Toon dat je je best doet om de morele rechten van de auteurs te respecteren. Wat je kan doen:

 • De naam van de auteurs en muziekstukken vermelden in je programmablaadje of credits
 • De muziek niet veranderen, bewerken, versnellen, …

Ben je van plan om de muziek te reproduceren, bijvoorbeeld op dvd uit te brengen of op YouTube te zetten? Dan moet je absoluut de goedkeuring hebben. Lees hier meer over muziek online.

2. Check de afspraken van je locatie

Auteurs én uitvoerders hebben recht op een vergoeding als jij hun muziek gebruikt. Daarvoor bestaat de beheersvennootschap Sabam (voor auteurs) en de Billijke Vergoeding (voor uitvoerders).

Als je een zaal huurt of gebruikt, kan het zijn dat die zaal al een jaartarief heeft afgesloten met Sabam en met de Billijke Vergoeding. Dit is vaak het geval met culturele centra, sporthallen …

Het kan echter zijn dat je locatie een afspraak heeft met Sabam of de Billijke Vergoeding voor een bepaalde functie (vb. een café waar achtergrondmuziek speelt), maar niet voor het evenement dat jij wil organiseren (vb. een fuif).

Ga dus zeker na of je locatie al een jaarafspraak heeft, en of de activiteit die jij gaat organiseren al dan niet onder die afspraak valt.

Dubbel betalen zou zonde zijn, maar een boete krijgen natuurlijk ook…

Op www.ikgebruikmuziek.be kan je nagaan of je locatie een jaartarief heeft voor de Billijke Vergoeding.

3. Breng SABAM in orde

Sabam is een beheersovereenkomst die auteursrechten int bij mensen die muziek gebruiken en doorstort naar de aangesloten auteurs die er recht op hebben.

Valt jouw activiteit niet onder een jaarovereenkomst van de locatie met Sabam? Dan moet je dit zelf in orde brengen.

Tarieven

Er bestaan bij Sabam verschillende tarieven voor verschillende soorten organisaties en evenementen.  In onze sector zijn volgende tarieven het meest gebruikelijk:

 • TARIEF 118: Dansscholen (onder meer jaartarieven)
 • TARIEF 105: Feesten en fuiven (vb. dansfeesten, bals …)
 • TARIEF 107: Shows en vertoningen (vb. voorstellingen dansgroepen)
 • TARIEF 122: Eetfestijnen, barbecues …

Als je twijfelt aan het juiste tarief voor jouw organisatie of evenement, neem je het best contact op met Sabam.

Aangifte

Doe je aangifte tijdig, anders riskeer je een boete. Voor evenementen moet de aangifte minstens 48 uur vooraf binnen zijn.

De aangifte kan online gebeuren via de e-licensing applicatie op de website van Sabam.

Soms kan het voordelig zijn je aanvraag op papier in te dienen. Je kan voor bijzondere situaties of afspraken ook een regeling proberen treffen door rechtstreeks contact op te nemen met Sabam.

Wanneer moet je geen  SABAM betalen?

 • werken van auteurs die al meer dan 70 jaar overleden zijn en dus tot het “publieke domein” behoren
 • voor auteurs die niet bij hen (of bij internationale partnervennootschappen) zijn aangesloten.

In de online catalogus van Sabam kan je nakijken of de rechten op een auteur of nummer al dan niet door hen wordt beheerd.

De praktijk leert ons dat Sabam zal innen voor je les, evenement of voorstelling van zodra er 1 nummer door hen beheerd wordt.

Sabam int enkel auteursrechten voor auteurs (makers). Voor de naburige rechten voor producenten en muzikanten zorgt de Billijke Vergoeding.

4. Breng de Billijke Vergoeding in orde

De billijke vergoeding is een vergoeding voor de uitvoerende artiesten en producenten, houders van naburige rechten dus.

Valt jouw activiteit niet onder een jaarovereenkomst van de locatie met de Billijke Vergoeding? Dan moet je dit zelf in orde brengen.

Tarieven

Er bestaan bij de Billijke Vergoeding verschillende tarieven voor verschillende soorten organisaties en evenementen. In onze sector zijn volgende tarieven het meest gebruikelijk:

 • Diensten en vrije beroepen (jaartarief) voor dansverenigingen
 • Basistarief sociale en culturele activiteiten (jaartarief)
 • Culturele centra (jaartarief)
 • Polyvalente zalen (jaartarief)
 • Tijdelijke binnenactiviteiten (dagtarief)
 • Tijdelijke activiteiten in open lucht (dagtarief)

Bekijk alle info over de tarieven van Billijke Vergoeding.

Aangifte

Doe de aangifte tijdig via www.ikgebruikmuziek.be.

Soms kan het voordelig zijn je aanvraag op papier in te dienen. Je kan voor bijzondere situaties of afspraken ook een regeling proberen treffen door rechtstreeks contact op te nemen met de Billijke Vergoeding.

Wanneer moet je geen Billijke Vergoeding betalen?

Als er in je voorstelling of op je evenement enkel live-muziek wordt gespeeld.

5. Check de drager

Zorg ervoor dat je muziek legaal gekocht of verkregen is.

Speel de muziek af op de originele drager. Check of de drager van je muziek toelaat om in deze context afgespeeld te worden. Zo zijn platformen als Spotify en YouTube enkel bedoeld voor persoonlijk gebruik, en is het volgens hun gebruiksvoorwaarden niet toegelaten om af te spelen in publiek.

Wil je helemaal safe zitten, gebruik dan old-school originele cd’s.

Meer vragen of informatie?

Contacteer Danspunt

‘In de kijker’ is een platform voor dansers, dansdocenten en makers om net dat ietsje meer te vertellen over hun werk. Ontdek de diversiteit van het danslandschap

en laat je inspireren!

Werk je aan een eigen voorstelling en heb je nood aan artistiek en inhoudelijk advies? Wij sturen een professionele coach om jou constructief bij te staan!

vraag feedback