nl / en

Een eerlijke vergoeding voor uitvoerders

De billijke vergoeding is een vergoeding voor de uitvoerende artiesten en producenten, houders van naburige rechten dus.

Zij kunnen zich niet verzetten tegen het gebruik van hun repertoire in het openbaar. Want stel je voor dat je voor elke keer dat je een cd oplegt het akkoord van het 50-koppige orkest zou moeten vragen …?

In ruil daarvoor hebben deze uitvoerders automatisch recht op een vergoeding, die de gebruiker van de muziek moet betalen. De vergoeding wordt “collectief” geïnd bij alle gebruikers van muziek en dan verdeeld bij de rechthebbenden.

Tarieven

Er bestaan bij de Billijke Vergoeding verschillende tarieven voor verschillende soorten organisaties en evenementen. Je kan jaartarieven afsluiten of tarieven voor evenementen. Alle tarieven hebben hun eigen richtlijnen, parameters en modaliteiten.

In onze sector zijn volgende tarieven het meest gebruikelijk:

  • Diensten en vrije beroepen (jaartarief) voor dansverenigingen
  • Basistarief sociale en culturele activiteiten (jaartarief)
  • Culturele centra (jaartarief)
  • Polyvalente zalen (jaartarief)
  • Tijdelijke binnenactiviteiten (dagtarief)
  • Tijdelijke activiteiten in open lucht (dagtarief)

Bekijk alle info over de tarieven van Billijke Vergoeding.

Check eerst afspraken met de zaal

Als je een zaal huurt, kan het zijn dat die zaal al een jaartarief heeft betaald voor de Billijke Vergoeding voor de activiteiten die er plaatsvinden. Dit is vaak het geval met culturele centra, sporthallen …

Je kan nagaan of er een jaartarief bestaat (en wat voor soort tarief dit is) via de website www.ikgebruikmuziek.be.

Het kan echter zijn dat je locatie (vb. een café waarbij je in het achterzaaltje dansles organiseert) wel een jaartarief heeft als café, maar niet voor danslessen.

Ga dus zeker na of je locatie al jaarafspraak heeft, en of de activiteit die jij gaat organiseren al dan niet onder die afspraak valt. Dubbel betalen zou zonde zijn, maar een boete krijgen natuurlijk ook…

Alle info vind je op www.bvergoed.be en www.ikgebruikmuziek.be.

Meer info of advies nodig?

Contacteer Danspunt.

Wat leeft en beweegt er in de danswereld? Je leest het allemaal in DANST, ons driemaandelijkse tijdschrift.      

neem een abonnement

Werk je aan een eigen voorstelling en heb je nood aan artistiek en inhoudelijk advies? Wij sturen een professionele coach om jou constructief bij te staan!

vraag feedback