nl / en

Een eerlijke vergoeding voor muzikanten

De billijke vergoeding is een vergoeding voor de uitvoerende artiesten en producenten van muziek, houders van naburige rechten dus. Wat naburige rechten zijn, lees je op de pagina met principes van auteursrecht.

Uitvoerende artiesten, zoals muzikanten die muziek inspelen op een cd, kunnen zich niet verzetten tegen het gebruik van hun repertoire in het openbaar. Want stel je voor dat je voor elke keer dat je een cd met klassieke muziek oplegt, het akkoord van het 50-koppige orkest zou moeten vragen …?

In ruil daarvoor hebben deze uitvoerders automatisch recht op een vergoeding, die de gebruiker van de muziek moet betalen. De vergoeding wordt “collectief” geïnd bij alle gebruikers van muziek en dan verdeeld bij de rechthebbenden.

Wanneer moet je geen billijke vergoeding betalen?

Als je enkel live muziek speelt op je evenement, moet er geen Billijke vergoeding betaald worden.

Let op, het kan zijn dat je geen Billijke vergoeding moet betalen, maar wel Sabam voor het gebruikte repertoire! Lees meer in de praktische gids of op onze pagina over Sabam.

Tarieven

Er bestaan bij de Billijke vergoeding verschillende tarieven voor verschillende soorten organisaties en evenementen. Je kan jaartarieven afsluiten of tarieven voor evenementen. Alle tarieven hebben hun eigen richtlijnen, parameters en modaliteiten.

In onze sector zijn volgende tarieven het meest gebruikelijk:

  • Diensten en vrije beroepen (jaartarief) voor dansverenigingen
  • Basistarief sociale en culturele activiteiten (jaartarief)
  • Culturele centra (jaartarief)
  • Polyvalente zalen (jaartarief)
  • Tijdelijke binnenactiviteiten (dagtarief)
  • Tijdelijke activiteiten in open lucht (dagtarief)

De exacte tarieven vind je op de website van de Billijke Vergoeding.

Check eerst afspraken met de zaal

Als je een zaal huurt, kan het zijn dat die zaal al een jaartarief heeft betaald voor de Billijke Vergoeding voor de activiteiten die er plaatsvinden. Dit is vaak het geval met culturele centra, sporthallen …

Je kan nagaan of er een jaartarief bestaat (en wat voor soort tarief dit is) via de locatiezoeker op de website www.ikgebruikmuziek.be.

Het kan echter zijn dat je locatie (vb. een café waarbij je in het achterzaaltje dansles organiseert) wel een jaartarief heeft als café, maar niet voor danslessen.

Ga dus zeker na of je locatie al jaarafspraak heeft, en of de activiteit die jij gaat organiseren al dan niet onder die afspraak valt. Dubbel betalen zou zonde zijn, maar een boete krijgen natuurlijk ook…

Meer info of advies nodig?

Alle info vind je op www.bvergoed.be en www.ikgebruikmuziek.be.

Of contacteer Danspunt.

‘In de kijker’ is een platform voor dansers, dansdocenten en makers om net dat ietsje meer te vertellen over hun werk. Ontdek de diversiteit van het danslandschap

en laat je inspireren!

Maakplaats in Gent biedt studioruimte, coaching, toonmomenten en zichtbaarheid voor choreografen, nieuwe makers en dansers. Danspunt maakt 7 op 7 plaats voor jouw danslaboratorium waar je kunt verdiepen, vernieuwen en presenteren.

Check Maakplaats