nl / en

Jaar 1: ‘The Essentials’ (2023/ 2024)

Ben je  op zoek naar een cursus die je handvaten geeft om dansles te geven? Wil je met meer zelfvertrouwen voor jouw klas staan? In oktober 2023 gaat een nieuwe cyclus van de Basisopleiding Dansdocent van start. De opleiding geeft een basis mee ongeacht in welke dansstijl je wilt lesgeven.

Voor wie is de opleiding?

De opleiding richt zich tot:

 • dansers (minimum 18 jaar) die al onderlegd zijn in een specifieke dansstijl – van urban over klassiek tot hedendaags en dansimprovisatie – en die de uitdaging willen aangaan les te geven aan jongeren en/of volwassenen
 • dansdocenten zonder pedagogische opleiding die al lesgeven aan jongeren en/of volwassenen en die meer didactische en methodische tools willen ontwikkelen en inspiratie willen opdoen om hun lessen verder te zetten.

De structuur en basisopzet van de opleiding

“The essentials” is het eerste jaar van een tweedelig programma waarin algemene basisinformatie wordt gegeven. Het tweede jaar bestaat uit modules waarin specialisten inzoomen op specifieke thema’s. Na afloop van het eerste jaar kan je kiezen of je al dan niet intekent voor het tweede jaar (schooljaar 2024-2025).

Het eerste jaar van de dansopleiding bestaat uit 8 weekends: Op zaterdag telkens van 13u30 tot 18u en op zondag telkens van van 10u tot 17u.

Tijdens de ontmoetingsdagen zetten we in op:

 1. Het doorgeven van theoretische en praktische knowhow van het docentschap.
 2. Het trainen van vaardigheden die lesgevers inzetten bij het doceren van dans.
 3. Het uitwisselen en opbouwen van ervaring.

Tussen de ontmoetingsblokken wordt van je verwacht:

 1. Dat je de meegekregen knowhow op je lespraktijk toepast.
 2. Je videomateriaal en teksten doorneemt.
 3. Je jezelf voorbereidt om bepaalde opdrachten te kunnen uitvoeren in het volgend blok.

De reeks wordt afgesloten met een eindopdracht die iedereen op de laatste dag presenteert. Bij dag één krijg je een logboek, waarin je aantekeningen maakt, inspiratie verzamelt, jezelf evalueert en je voorbereidingen maakt. Het logboek is een hulpmiddel om het eigen leerproces in handen te nemen en zal de basis vormen voor het realiseren van een eindopdracht.

De inhoud

De inhoud van de cursus omvat 5 items die onlosmakelijk aan elkaar verbonden zijn.

 1. Didactiek en Methodiek (algemeen en dansspecifiek)
 2. Anatomie
 3. Dansanalyse
 4. Sociale vaardigheden en communicatie binnen de danslespraktijk
 5. Muziek

 

Didactiek

 • Hoe kan je een dansles en een lessenreeks opbouwen vanuit de grondige voorkennis van de beginsituatie?
 • Hoe kan je jouw eigen stijl ontleden en analyseren om van daaruit vooroefeningen te ontwerpen.
 • Hoe kan je heel gericht kijken, observeren en analyseren om je deelnemers adequaat te kunnen helpen in de ontwikkeling van hun dans?
 • Hoe kies je leerinhouden en ga je deze ordenen?
 • Welke leermethoden kies je voor welke inhoud?
 • Hoe kun je efficiënt cues en hulpteksten geven?
 • Hoe kan je jouw les boeiend houden zodanig dat je tegemoet komt aan de uiteenlopende motivatie van je deelnemers?
 • Hoe organiseer je een les en lessenreeks?
 • Mensen hebben diverse leerstijlen, hoe kan je je les aanpassen aan deze diversiteit?
 • Hoe kan je heel gericht kijken, observeren en analyseren om je deelnemers adequaat te kunnen helpen in de ontwikkeling van hun dans

Anatomie

 • Houdingsspieren versus bewegingsspieren: hoe verhouden ze zich tegenover elkaar in functie van dansbewegingen, en hoe kan je werken aan een correcte houding (inclusief het oefenen met een postural analysis)?
 • Hoe bouw je aan de conditie, kracht en lenigheid van dansers?
 • Hoe werk je aan balans en evenwicht van dansers?
 • Hoe draag je zorg voor jezelf zodat je lang les kan geven?

Dansanalyse

 • Hoe leren mensen?
 • Welke persoonlijkheden hebben nood aan welke lesmethode?
 • Groepsdynamica
 • Hoe kan je de intelligentie van de groep inzetten in functie van de individuele ontwikkeling van iedere deelnemer?

Sociale vaardigheden en communicatie binnen de danslespraktijk.

 • Feedback en feedforward geven.
 • Hoe communiceren in moeilijke situaties.

Muziek

 • Hoe kan je een muziekstuk ontleden?
 • Hoe kan je deelnemers gevoel voor ritme leren?

Waarom 16 dagen?  Wat wordt van je verwacht? Wat zijn onze basisprincipes?

 • Tijd nemen om te leren: We willen de tijd nemen om knowhow door te geven, te onderzoeken en te trainen. Het zal een langzaam proces zijn, met als opzet dat je de inhoud niet enkel begrijpt maar ook kan toepassen in je praktijk. Theorie begrijpen gaat vrij snel, het toepassen in praktijk heeft tijd nodig, oefening en reflectie.
 • Het is een ons-verhaal: We willen met de opleiding een groep creëren en methodieken gebruiken waarbij de groep instaat voor de individuele ontwikkeling van ieder groepslid. Als deelnemer schrijf je je in voor je eigen ontwikkeling maar sta je indirect ook in voor de ontwikkeling van je groepsgenoten. Door het samen onderzoeken, het geven van feedback en het uitwisselen van ideeën verrijken de deelnemers elkaar met inspiratie.
 • De diversiteit beschouwen we als een tool om mee aan de slag te gaan: de groep bestaat uit deelnemers van verschillende leeftijden en met verschillende dansachtergronden. Deze diversiteit willen we inzetten om ieders persoonlijke stijl te verrijken. Uiteraard vraagt dit van iedere deelnemer een openheid en een gezonde speelse nieuwsgierigheid naar andere dansstijlen. Iedereen zal les geven aan iedereen doorheen deze 16-daagse. Dit vraagt een zekere loyaliteit.
 • Je wordt je eigen docent: deelnemers zijn letterlijk en figuurlijk actieve participanten aan hun leerproces die vaardigheiden trainen, bepaalde ideeën mee onderzoeken en zichzelf voortdurend evalueren. Je wordt uitgenodigd om jouw lesgeversstijl te ontwikkelen. ‘DE METHODE’ bestaat niet.
 • Onderwijs is onderzoek: levenslang geboeid lesgeven kan je enkel doen als je tevens een onderzoeker bent. “Onderwijzen kan slechts boeiend en levendig blijven als het een onderzoek blijft”. (De pedagoog Loris Mallaguzi)

Wie is wie?

De basisopleiding wordt ontworpen en gegeven door Evelien Maes en Anne-Lore Baeckeland. Beide docenten hebben een complementaire expertise op vlak van doceren in dans. Daarnaast komen gastdocenten gespecialiseerde vakken geven.

Voor bepaalde inhouden worden gastdocenten uitgenodigd.

 • Michèle Swennen: Michèle geeft les aan verschillende danspedagogische opleidingen en heeft zich de laatste jaren gespecialiseerd in het geven van anatomie voor dansers.
 • Silke Crombez: Silke streeft ernaar dansers van alle niveaus zo goed als mogelijk naar een gezond lichaam te begeleiden via blessurepreventie en workshops lenigheid, flexibiliteit en stabiliteit.

Praktische info

Data

 • 7 en 8 oktober 2023
 • 4 en 5 november 2023
 • 9 en 10 december 2023 (nieuwe data! i.p.v. 2 en 3 december))
 • 13 en 14 januari 2024
 • 10 en 11 februari 2024
 • 2 en 3 maart 2024
 • 6 en 7 april 2024
 • 25 en 26 mei 2024

Op zaterdag telkens van 13u30 tot 18u00 en op zondag van 10u tot 17u

Locatie

Studio’s van Danspunt, Dok Noord, Sint-Salvatorstraat 18a, 9000 Gent

Kostprijs

1e jaar (2023-2024): 400 Euro (reductietarief: 350 euro)

Je plekje is gegarandeerd bij de betaling van 150 euro op de rekening voor 30 juni, het overige bedrag wordt betaald voor 15 september 2023. Wie zich na 30 juni nog wil inschrijven, kan dat doen indien er nog plaats over is (deadline 15 september).

We begeleiden maximum 16 deelnemers.

Heb je vragen en wil je ons even zien? Op maandagavond 12 juni om 20u organiseren we een informatieve Zoomsessie.

Interesse, vragen en inschrijvingen: annelore.baeckeland@danspunt.be. Check ook de FAQ’s!

 

‘In de kijker’ is een platform voor dansers, dansdocenten en makers om net dat ietsje meer te vertellen over hun werk. Ontdek de diversiteit van het danslandschap

en laat je inspireren!

Werk je aan een eigen voorstelling en heb je nood aan artistiek en inhoudelijk advies? Wij sturen een professionele coach om jou constructief bij te staan!

vraag feedback