nl / en
nieuwsoverzicht

Resultaten eerste bevraging: impact coronacrisis zeer groot voor de danssector

01 mei 2020

Laatste update: vrijdag 1 mei, 8u00

Danspunt lanceerde aan het begin van de verplichte coronamaatregelen een bevraging om de impact van de coronacrisis op de danssector te peilen.

Dank aan iedereen die de bevraging invulde. We geven je hierbij een inkijk in de resultaten.

Belangrijk bij interpretatie van de resultaten

Timing

De bevraging liep eind maart en begin april, tijdens de eerste weken van de crisis. Op dat moment golden de aangekondigde maatregelen ‘slechts’ tot 5 april, later tot 19 april. Het was op dat moment voor de invullers nog niet duidelijk dat de situatie nog zeker tot mei (en langer) zou duren.

Die onzekerheid komt ook duidelijk uit de bevraging. Daarom zal Danspunt nog vervolgbevragingen lanceren om de vinger aan de pols te houden bij de evolutie van de situatie.

Respondenten

De bevraging werd ingevuld door 108 respondenten uit alle Vlaamse provincies.

Zij vertegenwoordigden voornamelijk dansscholen (67%), daarnaast ook dansgroepen en -gezelschappen (21%).

Zij zijn actief in allerlei dansstijlen: jazzdans en moderne dans, urban dance, hedendaagse dans, ballet, volksdans en folk, koppeldans, internationale dansen, danstherapie, …

Een greep uit de resultaten

Nog veel onbeslist

Op het moment van de bevraging waren nog veel organisaties niet beslist over hoe ze financieel moeten omgaan met de crisis.

Grote groepen respondenten geven aan “we weten het nog niet” bij vragen over:

  • Het doorbetalen van docenten bij geannuleerde lessen
  • Het terugbetalen van lidgeld of inschrijvingsgeld aan de deelnemers
  • Het uitbetalen van professionals en betaalde krachten betrokken bij uitgestelde of geannuleerde optredens, voorstellingen of evenementen
  • Het terugbetalen van aangekochte tickets voor uitgestelde of geannuleerde optredens, voorstellingen of evenementen

Alternatieve danslessen

23% van de respondenten biedt een alternatief aan voor danslessen (online tutorials, zoom lessen, opdrachten, …).

Wat met docenten?

62% van de organisaties betaalt docenten niet voor geannuleerde lessen.

22% weet nog niet of ze docenten zal doorbetalen voor geannuleerde of verplaatste lessen.

5% van de respondenten geeft aan docenten door te betalen voor geannuleerde lessen. Daarnaast zegt 12% de docenten nog deels uit te betalen.

Wat met lidgeld?

De helft van de respondenten wist nog niet hoe ze zou omgaan met betaalde lidgelden en inschrijvingsgelden.

38% betaalt geen lidgelden terug.

8% van de organisaties zal zeker lidgelden terugbetalen.
7% betaalt lidgelden deels terug.

Wat met tickets?

Bijna de helft van de respondenten gaat over tot terugbetaling van aangekochte tickets voor geannuleerde voorstellingen, optredens of evenementen.

Daarnaast betaalt 13% de tickets deels terug.

Een derde van de respondenten wist op het moment van de bevraging nog niet of ze tickets zou terugbetalen.

Financiële gevolgen

82% van de respondenten geeft aan dat de coronacrisis financiële gevolgen heeft voor hun organisatie.

43% van de organisaties had op het moment van invullen voldoende financiële reserves om dit verlies op te vangen.

Eén dansorganisatie op vijf loopt subsidies mis door de crisis.

Hoeveel financieel verlies wordt opgetekend?

  • bedragen van € 250 tot € 40.000 ingevuld
  • gemiddeld verlies van € 7500
  • mediaan van € 5000 verlies

Steunmaatregelen

67% van de respondenten maakt geen gebruik van steunmaatregelen of zegt hier niet voor in aanmerking te komen.

18% maakt gebruik van de Vlaamse hinderpremie.

Impact op de continuïteit van de organisatie

We vroegen de respondenten aan te geven wat de verwachte impact is van de coronacrisis op de continuïteit van hun organisatie, op een schaal van 1 tot 10.

De gemiddeld aangegeven impact is 8 op 10.

Meer dan een derde van de respondenten geeft een maximale impact aan (9 of 10).

We kunnen concluderen dat de danssector van bij het begin van de coronacrisis aangaf dat de crisis een zeer grote impact heeft op de continuïteit van hun organisatie.

Wat doet Danspunt met deze resultaten?

Danspunt stemt haar acties af op de verzuchtingen en noden van de sector die zijn gebleken uit deze enquête. Zo hebben we na deze bevraging extra ingezet op het informeren van de achterban over onder andere de bestaande steunmaatregelen. Dit blijven we doen.

Gewapend met deze kennis die de bevraging ons opleverde, kan Danspunt ook naar het beleid stappen. Relevante cijfers worden meegenomen in belangenbehartiging van onze sector bij de overheid.

Nieuwe bevraging is noodzakelijk

Deze bevraging liep tijdens de eerste weken van de crisis. Danspunt wil ook in het verdere verloop van deze situatie op de hoogte blijven van de impact en de noden van de danssector.

Jij kan ons hiermee helpen! Doe mee aan het vervolg van de enquête. Enkel met de nodige kennis en input van jullie, kunnen wij aan de slag.
Lees meer of doe meteen mee mee met de bevraging.
UPDATE: deze bevraging is intussen ook afgesloten.

Meer info?

Blijf op de hoogte van het coronanieuws via onze nieuwspagina.
Ververs de pagina geregeld in je browser om de laatste updates te zien.

Je kan steeds bij Danspunt terecht met je vragen. Contacteer ons.

‘In de kijker’ is een platform voor dansers, dansdocenten en makers om net dat ietsje meer te vertellen over hun werk. Ontdek de diversiteit van het danslandschap

en laat je inspireren!

Maakplaats in Gent biedt studioruimte, coaching, toonmomenten en zichtbaarheid voor choreografen, nieuwe makers en dansers. Danspunt maakt 7 op 7 plaats voor jouw danslaboratorium waar je kunt verdiepen, vernieuwen en presenteren.

Check Maakplaats