nl / en
nieuwsoverzicht

Einde aan verenigingswerk in huidige vorm

15 december 2020

Met het einde van 2020 komt ook een einde aan het systeem van verenigingswerk zoals we het tot nu toe kenden.

Eerder dit jaar berichtten we al dat de wet op onbelast bijverdienen of de zogenaamde ‘bijkluswet’ is vernietigd door het Grondwettelijk Hof. Hiermee komt ook een einde aan het systeem van verenigingswerk 

Het verenigingswerk, dat pas sinds 2018 bestond, was een veelgebruikte vergoedingsvorm in de danssector. Het liet bepaalde groepen mensen toe om onbelast iets bij te verdienen voor bepaalde taken in het verenigingsleven, de amateurkunstensector of de sportsector.

Wat betekent dit concreet?

Vanaf 1 januari 2021 kan je geen medewerkers meer belastingvrij betalen met het systeem van verenigingswerk.

Let op, het verenigingswerk is niet te verwarren met vrijwilligerswerk. Verenigingen kunnen wél nog steeds beroep doen op vrijwilligers en de belastingsvrije forfaitaire vrijwilligersvergoeding.

Komt er een ander systeem in de plaats?

Het systeem van verenigingswerk kwam tegemoet aan een reële nood. Samen met collega’s uit de amateurkunstensector, de (socio-)culturele sector en de sportsector pleitten we er dit jaar bij de bevoegde ministers voor om een degelijke opvolger voor het verenigingswerk te ontwikkelen.

Federaal minister Frank Vandenbroucke heeft hier oren naar, maar een concrete oplossing op lange termijn is er op dit moment nog niet.

Omdat 2021 snel nadert, pleit de minister voor een reeks tijdelijke overgangsmaatregelen. Er ligt op dit moment een overgangsmaatregel voor de sportsector op tafel. Of deze ook voor de amateurkunstensector zal gelden, moet de komende dagen en  weken duidelijk worden.

Danspunt volgt dit voor je op en informeert je van zodra er nieuws is.

Hoe kan ik mijn medewerkers dan nog betalen?

Nog voor 2021 moet duidelijk worden of er een (tijdelijke) overgangsmaatregel komt, hoe die eruit zal zien en voor welke sectoren die zal gelden.

In afwachting van een opvolger van het verenigingswerk of een overgangsmaatregel, kan je een kijkje nemen bij de andere bestaande vergoedingsvormen om je medewerkers te betalen.

Lees meer

Bijgeschaafde bijkluswet op agenda kamercommissie (Trends, 15/12/2020)

Minister Vandenbroucke zoekt een oplossing voor het verenigingswerk (De Federatie, 30/11/2020)

Het verenigingswerk, een nieuw statuut in de maak? (De Federatie, 21/09/2020)

Wat leeft en beweegt er in de danswereld? Je leest het allemaal in DANST, ons driemaandelijkse tijdschrift.      

neem een abonnement

Werk je aan een eigen voorstelling en heb je nood aan artistiek en inhoudelijk advies? Wij sturen een professionele coach om jou constructief bij te staan!

vraag feedback