nl / en
nieuwsoverzicht

Waarom wij zo enthousiast zijn over de culturele activiteitenpremie

10 december 2020

De culturele activiteitenpremie is één van de steunmaatregelen van de Vlaamse overheid voor de culturele sector.

Met deze premie wil de Vlaamse Overheid culturele organisaties stimuleren om coronaproof publieksactiviteiten te organiseren.

Dus wil jij een evenement, workshop, voorstelling of online event organiseren, maar ben je bang van het financiële risico? Dan kan deze premie soelaas bieden.

Waarom vinden wij de premie zo interessant voor dansactiviteiten?
En waarop moet je letten als je een aanvraag wil indienen? Je leest het hier!

Tien redenen waarom wij de culturele activiteitenpremie erg interessant vinden

1. De premie is er niet enkel voor vzw’s, maar ook voor zelfstandigen en commerciële rechtspersonen.

2. Je kan de premie aanvragen voor allerlei verschillende publieksactiviteiten. Voorstellingen, workshops, podcasts, live streams, online events, … Zolang het evenement plaatsvindt tussen 1 september 2020 en 31 mei 2021. Zelfs evenementen uit het verleden komen dus in aanmerking.

3. De premie fungeert als een soort annulatieverzekering. Als je activiteit door corona geannuleerd moet worden, kan je de centen gebruiken om niet-recupereerbare kosten of loonkosten van je medewerkers te dekken. De premie neemt dus een stukje risico weg bij de organisator.

4. De aanvraagprocedure is heel eenvoudig. Je moet geen begroting indienen en zelfs geen inhoudelijk dossier schrijven!

5. Je inkomsten zijn van geen tel, je moet enkel (bij de afrekening) kunnen bewijzen welke kosten je maakte. Die kosten kunnen van alle aard zijn (van lonen tot catering tot verplaatsingskosten), zolang ze maar gelinkt zijn aan de publieksactiviteit.

6. Je kiest zelf het bedrag dat je nodig hebt, van minimum € 2.000 tot maximum € 20.000, telkens in schijven van € 2.000.

7. Elke organisator mag meerdere aanvragen indienen. Het maximum is 10 aanvragen per organisator.

8. De beoordelingsprocedure is kort. Binnen 1 tot 5 werkdagen heb je uitsluitsel! Is de beoordeling negatief, dan kan je het (met een aangepaste aanvraag) altijd opnieuw proberen.

9. Na goedkeuring ontvang ook erg snel het volledige bedrag van de premie.

10. Kan je achteraf niet voldoende kosten bewijzen voor het volledige bedrag van de premie? Geen erg, je zal wellicht enkel het verschil met de toegekende premie moeten terugbetalen.

Tien zaken om op te letten bij de aanvraag van een culturele activiteitenpremie

1. Je kan de premie niet aanvragen als individu of als feitelijke vereniging.

2. De premie werkt volgens het principe op is op, en first come, first serve. De totale pot bedraagt 30 miljoen euro, en zolang er nog centen beschikbaar zijn kan je nog een aanvraag indienen. Op de homepage van de premie vind je bovenaan steeds een stand van zaken van het beschikbare budget.

3. De premie is enkel bedoeld voor een publieksevenement. Een activiteit die enkel toegankelijk is voor je leden of medewerkers, kan niet.

4. Eén premie-aanvraag is steeds voor één activiteit. Een activiteit vindt plaats op één datum, tijdstip en locatie. Voor een meerdaagse of herhalende activiteit moet je meerdere aparte premies aanvragen.

5. Dit is een presentatiepremie, geen creatiepremie. Enkel kosten direct gelinkt aan de presentatie aan het publiek, komen in aanmerking. Indirecte kosten (zoals kosten voor repetitie en creatie) komen niet rechtstreeks in aanmerking. Je kan dit oplossen door te werken met taakloon voor medewerkers, uitkoopsom voor artiesten of door creatiekosten te spreiden over meerdere presentatiemomenten.

6. Per activiteit moet je minstens € 2000 kosten maken. Maak je minder kosten, dan kan je geen premie aanvragen.

7. Je organisatie moet de juiste NACEBEL-codes hebben. Is dit niet in orde, dan kan je dit aanpassen via het KBO. Lees meer.

8. Om kans te maken op de premie, moet je voor je activiteit minstens 2 professionele cultuurwerkers vergoeden als werknemer, via een SBK of als zelfstandige. Dit minstens volgens de geldende minimumlonen.

9. Dubbele subsidiëring van de Vlaamse Overheid is uitgesloten. Krijg je al een werkingssubsidie of projectsubsidie voor de activiteit, dan kan je de culturele activiteitenpremie enkel gebruiken voor extra kosten die je maakt voor het coronaproof maken van een evenement.

10. Je evenement moet coronaproof georganiseerd worden volgens de sectorgids cultuur, het basisprotocol cultuur, de covid event risk model en ook de Groenevent scan. Zorg ook dat je de nodige vergunningen hebt voor je activiteit (als je bijvoorbeeld iets organiseert op publiek domein).

Meer

Dit artikel kwam tot stand op basis van de online sessie Hoe dan(s) #03 rond de culturele activiteitenpremie. Met grote dank aan Stef Vonk van het Departement CJM voor de toelichting en de deelnemers voor hun boeiende vragen.

Meer weten?

Mee nadenken over hoe we in en na coronatijd samen kunnen blijven dansen?

Bekijk op de pagina Hoe dan(s) het programma van de eerstkomende Hoe dan(s)-sessies en alle verslagen.

Op de hoogte blijven van volgende sessies? Teken in op de Hoe dan(s) mailinglijst.

‘In de kijker’ is een platform voor dansers, dansdocenten en makers om net dat ietsje meer te vertellen over hun werk. Ontdek de diversiteit van het danslandschap

en laat je inspireren!

Werk je aan een eigen voorstelling en heb je nood aan artistiek en inhoudelijk advies? Wij sturen een professionele coach om jou constructief bij te staan!

vraag feedback