nl / en

Een goed idee zonder een plan is … niet meer dan een goed idee en blijft vaak een wilde droom. Wil je jouw droom omzetten in realiteit? Dan heb je een ondernemingsplan nodig. Daarin ga je na of je idee realiseerbaar is en of je er iets mee kan verdienen.

In deze gesprekstafel leer je kritisch kijken naar je inkomsten- en uitgavenstromen. Hierbij nemen we vooral het eigen verdienmodel onder de loep. Hoe kan ik mijn eigen inkomsten optimaliseren? Hoe organiseer ik prijszetting?

Deze tafel wordt begeleid door Annemie De Tremerie. Annemie werkt voor Cultuurloket en is expert in de creatieve economie, creatieve industrie en de ontwikkeling van innovatieve projecten.

Talitha de Decker vergezelt Annemie aan deze tafel. Als jonge choreografe en artistiek leider van de snel groeiende dansschool Movimento vertelt ze over haar ervaring met ondernemingsplannen.

Terug naar het programmaoverzicht van d’inspiratiedag

Wat leeft en beweegt er in de danswereld? Je leest het allemaal in DANST, ons driemaandelijkse tijdschrift.      

neem een abonnement

Werk je aan een eigen voorstelling en heb je nood aan artistiek en inhoudelijk advies? Wij sturen een professionele coach om jou constructief bij te staan!

vraag feedback