nl / en

Hoe kan je je dromen realiseren via goede fundraising? Centraal staat het opbouwen van een langetermijnrelatie tussen een organisatie en haar partners. Daarom spreekt Griet Dobbelare liever over “friendraising”.

Aan deze tafel kom je meer te weten over alle vormen van fundraising en sponsoring. We bespreken concrete mogelijkheden (ook voor kleinschalige projecten) en kaderen dit binnen een groter fundraisingplan.

Griet Dobbelare heeft 27 jaar ervaring in fundraising, onder meer bij 11.11.11, Direct Dialogue Fundraising en Emolife.

Terug naar het programmaoverzicht van d’inspiratiedag

Wat leeft en beweegt er in de danswereld? Je leest het allemaal in DANST, ons driemaandelijkse tijdschrift.      

neem een abonnement

Werk je aan een eigen voorstelling en heb je nood aan artistiek en inhoudelijk advies? Wij sturen een professionele coach om jou constructief bij te staan!

vraag feedback