nl / en

De Nationale Loterij deelt subsidies uit aan culturele en maatschappelijke projecten.

Ingeborg Vijgen, subsidiecoördinator van de Nationale Loterij vertelt je welke projecten in aanmerking komen, wat de procedure voor subsidies is, wat het verschil is tussen subsidies en sponsoring …

Terug naar het programmaoverzicht van d’inspiratiedag

Wat leeft en beweegt er in de danswereld? Je leest het allemaal in DANST, ons driemaandelijkse tijdschrift.      

neem een abonnement

Werk je aan een eigen voorstelling en heb je nood aan artistiek en inhoudelijk advies? Wij sturen een professionele coach om jou constructief bij te staan!

vraag feedback