nl / en
nieuwsoverzicht

Nieuw verenigingswerk ook voor amateurkunsten

23 juli 2021

Na de sportsector, zal ook de amateurkunstensector dit jaar gebruik kunnen maken van de vernieuwde regeling voor verenigingswerk.

Wat voorafging…

Vorig jaar werd de wet op het bijklussen en verenigingswerk vernietigd.

De federale overheid werkte een licht aangepaste versie van het verenigingswerk uit, die zou gelden van 1 januari tot 31 december 2021.

Tot onze verbazing was deze nieuwe regeling er aanvankelijk enkel voor de sportsector.

Nu is er een doorbraak. Recentelijk werd bekend dat ook de amateurkunstensector en de socio-culturele sector gebruik zullen kunnen maken van deze nieuwe regeling, en wel vanaf 8 mei.

Welke activiteiten zullen toegestaan zijn?

Het verenigingswerk is enkel toegestaan voor een specifieke lijst taken en activiteiten. De lijst bestond al uit een reeks taken in de sportsector, maar wordt nu uitgebreid met de volgende taken gericht op de amateurkunstensector en socio-culturele sector:

  • artistieke of kunsttechnische begeleider in de amateurkunstensector, de artistieke en de cultuur-educatieve sector;
  • verstrekker van opleidingen, lezingen, presentaties en voorstellingen over culturele, artistieke en maatschappelijke thema’s in de socioculturele, cultuur-, kunsteducatieve en kunstensector.

Choreografen maar ook lesgevers in de amateurkunsten en het sociaal-cultureel volwassenenwerk zullen dus opnieuw via het verenigingswerk vergoed kunnen worden.

Niet meer belastingvrij

Let op, het nieuwe systeem van verenigingswerk is niet meer belastingvrij.

  • De organisatie betaalt een solidariteitsbijdrage van 10% van de overeengekomen vergoeding aan de RSZ.
  • De verenigingswerker  betaalt 10% belasting op de vergoeding.

Vanaf wanneer wanneer geldt de nieuwe regeling?

De sportsector kan al sinds begin 2021 gebruik maken van de regeling.

De uitbreiding van de regeling van het verenigingswerk voor amateurkunsten en de socio-culturele sector is nog niet beschikbaar in de onlinedienst www.verenigingswerk.be. De aanpassing van de wet is principieel goedgekeurd door de ministerraad op 7 mei, maar moet nog officieel worden goedgekeurd door de raad van staten en het parlement.
Na goedkeuring van het parlement zullen amateurkunstenorganisaties en socio-culturele organisaties de nieuwe regeling retroactief kunnen gebruiken voor opdrachten vanaf 8 mei 2021.

Tot wanneer geldt de nieuwe regeling?

Deze regeling rond verenigingswerk zal gelden tot en met 31 december 2021.

Voor 2022 moet er een nieuwe regeling worden uitgewerkt. Het is nog niet duidelijk hoe die eruit zal zien.

 

Alle details over verenigingswerk vind je op

‘In de kijker’ is een platform voor dansers, dansdocenten en makers om net dat ietsje meer te vertellen over hun werk. Ontdek de diversiteit van het danslandschap

en laat je inspireren!

Maakplaats in Gent biedt studioruimte, coaching, toonmomenten en zichtbaarheid voor choreografen, nieuwe makers en dansers. Danspunt maakt 7 op 7 plaats voor jouw danslaboratorium waar je kunt verdiepen, vernieuwen en presenteren.

Check Maakplaats