Hoofdmenu

Burgerrechtelijke aansprakelijkheid

De polis verzekert de burgerrechtelijke aansprakelijkheid voor schade aan derden, veroorzaakt naar aanleiding van een verzekerde activiteit. De dansers worden onderling als derden beschouwd.

De waarborg wordt echter niet verleend voor schade onderling veroorzaakt door personen die in gezinsverband samenwonen.

Bij een gewaarborgd ongeval kan de verzekeraar tegenover derden in de rechten treden van het slachtoffer. Tevens mag de verzekeraar voor de vergoeding, die hij op grond van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid dient te betalen aan het slachtoffer, dat lid is van de vereniging, het bedrag aftrekken dat hij eventueel reeds heeft uitbetaald in hoofde van de lichamelijke schade.

 

Verzekerde waarborgen en bedragen

  • Lichamelijke schade: maximum 2.500.000 euro per slachtoffer; 5.000.000 euro per schadegeval
  • Stoffelijke schade : maximum 620.000 euro, vrijstelling van 125 euro per schadegeval. Deze vrijstelling is niet van toepassing voor dansbeoefenaars tijdens verzekerde organisatie- of verenigingsactiviteiten.

Beperkingen: de waarborg is niet verworven voor schade veroorzaakt aan : eigen materiaal, alsook brillen, contactlenzen en kleding; voor schade aan dieren en aan roerende of onroerende goederen, door de verzekerde in leen, huur of bewaring ontvangen of die hij in welke hoedanigheid ook in zijn bezit heeft.

 

Danspunt vzw • Abrahamstraat 13, 9000 Gent • T. 09 269 45 30 • info@danspunt.be  (!NIEUW REKENINGNUMMER! IBAN: BE54 8939 4406 5497 • BIC: VDSPBE91)

new
website
in 2018

dans
danser
danst

Danspunt is de sparringpartner van al wie gebeten is door dans. De sidekick van dansers, makers en docenten. De linker- en rechterhand van scholen, gezelschappen en dansfans pur sang. Voorbij alle stijlen ondersteunen wij aanstormend talent, creëren wij kansen en zetten wij dans op de kaart – in Vlaanderen, Brussel en ver daarbuiten. Zoek je een podium, vorming, advies? Wil je dans kennen, kijken, voelen? Danspunt maakt de vloer vrij voor inspirerende ontmoetingen en artistieke expressie. Kom langs en dans danser danst.

×