Hoofdmenu

Zijn automatisch alle dansers verzekerd?

Alle dansers van wie de namen zijn doorgegeven, zijn verzekerd (in te vullen verzekeringslijst). De verzekering is nominatief/op naam van de te verzekeren persoon en is NIET overdraagbaar op een andere persoon.

 

 

FAQ rubriek: 

Danspunt vzw • Abrahamstraat 13, 9000 Gent • T. 09 269 45 30 • info@danspunt.be  (!NIEUW REKENINGNUMMER! IBAN: BE54 8939 4406 5497 • BIC: VDSPBE91)