nl / en
zoekertjes

leerkracht klassieke dans

Provincie Antwerpen

Voor het schooljaar 2019/20 is de! Kunsthumaniora Hedendaagse Dans Wilrijk/Antwerpen op zoek naar een leerkracht klassieke dans.

de! Kunsthumaniora Hedendaagse Dans is een dynamische dansopleiding voor jonge hedendaagse dansers van 12 tot 18 jaar. Leerlingen combineren hun algemene vorming met een doorgedreven pré-professionele dansopleiding. In de kunstvakken dans komen zowel hedendaagse dans, klassieke dans, jazzdans, improvisatie, choreografie als pilates aan bod. Naast de dagelijkse trainingen krijgen de leerlingen de kans om met internationale gastdocenten en choreografen te werken.
De opleiding leidt dansers op tot technisch hoogstaande danskunstenaars, dansers met een eigen visie op dans, een persoonlijke bewegingstaal en creativeit.
We ondersteunen hun lichamelijk ontwikkeling met een doorgedreven dansanatomische begeleiding ism Universiteit Antwerpen.

Functiebeschrijving

De nieuwe leerkracht staat in voor klassieke dans in de eerste graad en het eerste jaar van de 2de graad. De opdracht omvat in totaal 16 uur per week voor een volledige schooljaar.
In de eerste graad genieten de leerlingen van 4 uur klassieke dans en 4 uur hedendaagse dans in het basispakket. Hiernaast worden er 2 uur extra klassieke dans aangeboden en 2 uur danslabo. In het 1ste jaar van de 2de graad worden naast 4 uur klassieke danstechniek in het basispakket, 2 uur extra lessen klassieke dans aangeboden aan de leerlingen.
De klassieke danslessen worden georganiseerd in functie van hedendaagse dans, als basistraining in klassieke dans en danstheorie. De klassieke danslessen helpen de leerlingen bij het bereiken van de volgende danscompetenties:
• Technisch correct klassieke dans op een anatomisch verantwoorde manier
• Dansgevoel, uitstraling en plezier
• Flow en natuurlijke bewegingskwaliteiten
• Het opbouwen van basiskracht, lenigheid en coördinatie

Vereisten
• Kandidaten zijn in het bezit van het diploma Specifieke Leraren Opleiding Dans en hebben minstens 5 jaar ervaring in het opleiden van jonge dansers in een educatieve setting. (Hoger Onderwijs, KSO, DKO) en hebben een opleiding klassieke dans genoten in secundair of hoger onderwijs.
• Professionele ervaring als danser is een voordeel.
• Kandidaten hebben een verregaande interesse in hedendaagse dans en kunnen linken leggen tussen klassieke en hedendaagse dans zowel op micro- als macroniveau.
• Kandidaten hebben kennis van anatomie en kunnen spiergroepen benoemen en trainen in functie van dans, blessurepreventie en technische en organische danstraining.
• Kandidaten hebben voeling met jonge dansers en kunnen op een emphatische manier communiceren met deze jongeren. Zij kunnen verschillende dansdidactische werkvormen integreren in hun lesgeven.
• Kandidaten zijn bereid binnen het schoolteam en binnen de visie van de dansafdeling mee te werken aan de opvoeding en opleiding van de leerlingen als danser en als persoon.
• Kandidaten beoordelen elk individueel persoon op dezelfde manier en met hetzelfde respect, geven elke danser dezelfde kansen en maken geen differentiatie tussen verschillende mensen naar aanleiding van hun afkomst, religie, geaardheid of opvatting.

Sollicitatieprocedure
Kandidaten sturen een motivatiebrief en Curriculum Vitae naar Coördinator Filip Van Huffel via E-mail: filip@kh-hedendaagsedans.be tegen ten laatste vrijdag 8 maart 2019 om 12u. Op basis hiervan zal een eerste selectie gemaakt worden.
Succesvolle kandidaten zullen worden uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek op dinsdag 19 maart in de namiddag. Nadien kan u nog uitgenodigd worden voor het geven van een proefles klassieke dans in de eerste graad op 26 of 27 maart.

Voor meer informatie over de opleiding en de vacature kan u contact opnemen met coördinator Filip Van Huffel via filip@kh-hedendaagsedans.be

deadline

vrijdag 8 maart 2019 om 12u

naam

Filip Van Huffel

labels

gezocht: docent

Wat leeft en beweegt er in de danswereld? Je leest het allemaal in DANST, ons driemaandelijkse tijdschrift.      

neem een abonnement

Werk je aan een eigen voorstelling en heb je nood aan artistiek en inhoudelijk advies? Wij sturen een professionele coach om jou constructief bij te staan!

vraag feedback