nl / en

Met de workshopreeks ‘Jonge kinderen, leermeesters dans’ willen we een groep samenstellen van docenten en leerkrachten die op zoek zijn naar nieuwe tools om te gebruiken hun lessen. Het wordt een participatieve vijfdaagse waarin ervaring wordt gedeeld, opgebouwd en onderzocht.

 

Voor wie?

  • dansdocenten (in spe) voor kinderen van 4 tot 8 jaar
  • dansers die dansles willen geven
  • schoolleerkrachten die reeds een dansachtergrond hebben

 

Wat kan je verwachten?

De reeks bestaat uit vijf ontmoetingsdagen, verspreid over een academiejaar. Iedere dag doe je een actief onderzoek op eigen niveau, afgewisseld met reflectie en het bekijken van videomateriaal. Je wordt begeleid door Danspuntmedewerker Anne-Lore Baeckeland en gastdocenten met specifieke vakkennis. De focus ligt op onderlinge uitwisseling, onderzoek en het samen bedenken van dansateliers.

Je kan je inschrijven voor de volledige reeks of de themadagen uitkiezen die jou aanspreken. Wie een vervolg wenst in de vorm van individuele coaching kan 3 coachingsmomenten aanvragen in het daaropvolgend schooljaar.

Er is uitdrukkelijk gekozen voor 5 zondagen met telkens een tijdspanne tussen de zondagen, om de deelnemers de kans te geven het ontwikkelde materiaal uit te testen in hun eigen les.

 

Programma

Dag 1: De dag van “WIE?”: het kind, een dansmeester – zondag 10 november 2019

We bekijken de verborgen capaciteiten van jonge kinderen en hoe we deze kunnen inschakelen voor hun motorische ontwikkeling in functie van dans. We nemen alternatieve educatieve systemen zoals Freinet, Montessori en Regio Emilia onder de loep en passen deze toe op dans.

 

Dag 2: De dag van “WAT?”: lessen opbouwen op maat van het jonge kind – zondag 1 december 2019

We nemen een duik in de tijd en herontdekken hoe jonge kinderen denken en associëren. Van daaruit leer je hoe je speelse en leerrijke dansopdrachten kan opbouwen vanuit je persoonlijke dansstijl. Het analysesysteem van Laban is hierbij een ruggensteun.

 

Dag 3: De dag van “HOE?”: werken met een groep jonge kinderen – zondag 12 januari 2020

De derde dag trainen we basiscompetenties die essentieel zijn voor het werken met een groep. Een les staat of valt door de manier waarop de les gegeven wordt en minder door de inhoud. Een dag lang duik je in alle vormen van communicatie en organisatie en hoe die ingezet kunnen worden als je lesgeeft aan jonge kinderen:

  • stemgebruik
  • verhalen vertellen
  • technieken om een groep tot rust te brengen
  • presentatietechnieken
  • feedback en feed forward geven
  • hoe omgaan met kinderen die graag te ver buiten de lijnen kleuren (dansen)
  • wat met het verschil tussen jongens en meisjes

 

Dag 4: De dag van “WAAR?” en “WAARMEE?” – zondag 9 februari 2020

Deze vormingsdag gaat specifiek over didactisch materiaal, de ruimte en de context waarin gedanst kan worden om dans en beweging te stimuleren. Hoe kunnen we de voorwaarden scheppen opdat kinderen in bewegingsonderzoek gaan? Eveneens bekijken we het receptieve aspect van de dans. Hoe kan je met jonge kinderen naar een dansvoorstelling kijken? Hoe maak je hiervan een leerrijk moment?

 

Dag 5: De dag van “WAAROM?” – zondag 8 maart 2020

Ontwikkeling van creativiteit versus ontwikkeling van techniek: hoe kunnen we het evenwicht vinden tussen beide? Linken worden gelegd met andere kunstvakken zoals beeldend werken, muziek en theater om de creativiteit te stimuleren en te variëren.

Hoogstwaarschijnlijk groeien vanuit de groep bepaalde vragen, die we nog niet hebben kunnen behandelen. De laatste dag voorzien we hiervoor extra tijd. De cursisten nemen de touwtjes in handen.  Iedere deelnemer brengt een zelfontworpen dansidee mee, die hij of zij aan de groepsgenoten meegeeft, gevolgd door een feestelijke afsluiting.

 

Wie is wie

Sinds haar studies aan dansacademie Fontys is Anne-Lore Baeckeland blijven zoeken naar het antwoord op de vraag hoe je kinderen het beste kan laten proeven van dans. Antwoorden vond ze bij Freinet, Montessori, Loris Malaguzi (Regio Emilia) maar voornamelijk bij de kinderen zelf. Met dit initiatief wil ze niet enkel haar knowhow delen maar de voorwaarde scheppen om knowhow uit de groep te halen, de deelnemers zelf op onderzoek te laten gaan, samenwerkingsverbanden te creëren … 

De gastdocenten worden binnenkort bekend gemaakt.

 

Data

Dag 1: zondag 10 november 2019

Dag 2: zondag 01 december 2019

Dag 3: zondag 12 januari 2020

Dag 4: zondag 09 februari 2020

Dag 5: zondag 08 maart 2020

Reservedag 6: zondag 05 april 2020 (indien één van de vorige 5 dagen niet zou doorgaan omwille van onvoorziene redenen).

Telkens van 10u tot 16u.

Waar?

Danspunt, Sint-Salvatorstraat 18a, 9000 Gent

 

Inschrijven?

55 euro per dag
240 euro voor de hele reeks

Reductie (voor studenten, 65+, werkzoekend, 66% invalide)
45 euro per dag
200 euro voor de hele reeks

Wat leeft en beweegt er in de danswereld? Je leest het allemaal in DANST, ons driemaandelijkse tijdschrift.      

neem een abonnement

Werk je aan een eigen voorstelling en heb je nood aan artistiek en inhoudelijk advies? Wij sturen een professionele coach om jou constructief bij te staan!

vraag feedback