nl / en

Wie kan als verenigingswerker aan de slag?

Bijklussen kan voor mensen van minstens 18 jaar die:

 • 12 tot 9 maanden voor het verenigingswerk minstens één dag als werknemer of ambtenaar werkten.
 • 12 tot 9 maanden voor het verenigingswerk zelfstandige in hoofdberoep waren.
 • met pensioen zijn.

Welke organisaties kunnen met verenigingswerk werken?

 • vzw’s, feitelijke verenigingen en openbare besturen
 • in de sportsector, de amateurkunstensector, de sociaal-artistieke, artistieke en cultuureducatieve sector.

Welke taken zijn toegestaan?

Verenigingswerk is enkel toegestaan voor specifiek afgebakende taken in specifieke sectoren.

 1. animator, leider, monitor of coördinator die sportinitiatie en/of sportactiviteiten verstrekt;
 2. sporttrainer, sportlesgever, sportcoach, jeugdsportcoördinator, sportscheidsrechter, jurylid, steward, terreinverzorger-materiaalmeester, seingever bij sportwedstrijden;
 3. conciërge van sportinfrastructuur;
 4. hulp en ondersteuning bieden op occasionele of kleinschalige basis op het vlak van het administratief beheer, het bestuur, het ordenen van archieven of het opnemen van een logistieke verantwoordelijkheid bij activiteiten in de sportsector;
 5. hulp bieden op occasionele of kleinschalige basis bij het opstellen van nieuwsbrieven en andere publicaties (zoals websites) in de sportsector;
 6. verstrekker van opleidingen, lezingen, en presentaties in de sportsector.
 7. artistieke of kunsttechnische begeleider in de amateurkunstensector, de artistieke en de cultuur-educatieve sector
 8. verstrekker van opleidingen, lezingen, presentaties en voorstellingen over culturele, artistieke en maatschappelijke thema’s in de socioculturele, cultuur-, kunsteducatieve en kunstensector.

In dansverenigingen kan je het verenigingswerk dus bijvoorbeeld gebruiken om choreografen en dansdocenten te vergoeden.

Let op: activiteiten nummer 7 en 8 zijn pas toegestaan sinds 8 mei 2021 en kunnen retroactief worden aangegeven in het onlineplatform Verenigingswerk.

Vergoeding, limieten en maxima voor 2021

Een verenigingswerker kan maandelijks gemiddeld maximum 50 uren verenigingswerk verrichten.

De minimumvergoeding bedraagt 5,10 euro per uur.

De maximumvergoeding bedraagt 532,50 euro per maand en 6.390 euro per jaar.

Let op:

 • In dat bedrag zijn eventuele verplaatsingskosten en onkosten inbegrepen.
 • Verdient de verenigingswerker ook bij via een erkend deeleconomieplatform (bijvoorbeeld Deliveroo)? Dan mogen de opgetelde inkomsten hieruit niet hoger zijn dan 6.390 euro per jaar.
 • Op de vergoeding betaalt de organisatie 10% RSZ en de verenigingswerker 10% belasting. Zie hieronder.

Belastingen en sociale bijdragen

Sinds 2021 is het verenigingswerk niet meer helemaal belastingsvrij.

De vereniging betaalt 10% solidariteitsbijdrage aan de RSZ.
Na afloop van een kwartaal ontvangt de vereniging een stand van zaken en een factuur.
Deze officiële communicatie verloopt via e-Box Enterprise (voor verenigingen met een ondernemingsnummer) of My e-Box (voor feitelijke verenigingen). Activeer dus zeker deze e-boxen.

De verenigingswerker betaalt 10% belasting op de vergoeding.
Deze bijdrage wordt automatisch verrekend in de jaarlijkse belastingsaangifte van de personenbelasting van de verenigingswerker.

Administratie en verplichtingen

1. Maak voor de start een overeenkomst tussen de vereniging en de persoon die prestaties levert. Je vindt een modelovereenkomst op verenigingswerk.be.

2. Doe aangifte van de prestaties via de onlinedienst Verenigingswerk.

3. Zorg dat de vereniging voldoet aan alle verplichtingen (werkroosters, pauzes, verzekering, betaling sociale bijdragen, …). Lees meer in de FAQ van Sociare.

Verzekering

De organisatie zal voor de verenigingswerker een verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid en een verzekering Lichamelijke Ongevallen moeten afsluiten.

Vanaf wanneer en tot wanneer geldt de regeling?

De sportsector kan al met het ‘nieuwe’ verenigingswerk werken sinds begin 2021.

De uitbreiding van de regeling van het verenigingswerk voor amateurkunsten en de socio-culturele sector is nog niet beschikbaar in de onlinedienst www.verenigingswerk.be. De aanpassing van de wet is principieel goedgekeurd door de ministerraad op 7 mei, maar moet nog officieel worden goedgekeurd door de raad van staten en het parlement.
Na goedkeuring van het parlement zullen amateurkunstenorganisaties en socio-culturele organisaties de nieuwe regeling retroactief kunnen gebruiken voor opdrachten vanaf 8 mei 2021.

Deze regeling rond verenigingswerk zal gelden tot en met 31 december 2021. Voor 2022 moet er een nieuwe regeling worden uitgewerkt. Het is nog niet duidelijk hoe die eruit zal zien.

 

Combineren met andere vergoedingen en statuten?

Zoals bij de meeste andere statuten geldt: voor eenzelfde opdracht bij dezelfde opdrachtgever mag je geen verschillende statuten door elkaar gebruiken of afwisselen.

Verenigingswerk is niet te verwarren met vrijwilligerswerk! Lees hier meer over het verschil tussen vrijwilligerswerk en verenigingswerk.

Je mag niet voor dezelfde vereniging vrijwilliger en verenigingswerker zijn, tenzij je geen enkele onkostenvergoeding krijgt voor je vrijwilligerswerk.

Je kan verenigingswerk niet combineren met een werkloosheidsuitkering of een studentencontract.

Als je zelfstandige in hoofdberoep bent, mag je bij eenzelfde vereniging niet aan de slag als verenigingswerker voor hetzelfde soort taken als je zelfstandige activiteit.

Je mag niet voor een organisatie verenigingswerken als je tot een jaar eerder voor de vereniging actief was als (tijdelijke) uitzendkracht of werknemer. Dit geldt niet voor studentencontracten en gepensioneerden. Zij mogen wel meteen na het beëindigen van de overeenkomst verenigingswerken bij dezelfde organisatie.

Meer info of advies nodig?

Wat leeft en beweegt er in de danswereld? Je leest het allemaal in DANST, ons driemaandelijkse tijdschrift.      

neem een abonnement

Werk je aan een eigen voorstelling en heb je nood aan artistiek en inhoudelijk advies? Wij sturen een professionele coach om jou constructief bij te staan!

vraag feedback