nl / en

Voor wie en wat?

Werkt je vereniging met een docent die naast een vaste job ook dansles geeft? Of ben je gepensioneerd en draag je bij aan de werking van een dansgroep? Dan kan je gebruik maken van de regeling rond bijklussen bij verenigingen of het zogenaamde ‘verenigingswerk’.

Onder bepaalde voorwaarden kan je belastingvrij bijverdienen. In het verenigingsleven is bijklussen mogelijk als ‘verenigingswerker’.

Om belastingvrij te mogen bijklussen, moet je al een inkomen hebben en sociale rechten opbouwen uit een hoofdberoep. Bijklussen kan voor mensen die als hoofdstatuut:

  • werknemer zijn (en minstens 4/5e werken)
  • zelfstandige in hoofdberoep zijn (voor andere taken dan degene die je als bijklusser uitvoert)
  • gepensioneerd zijn

Studenten, werkzoekenden of huismannen of -vrouwen kunnen geen gebruik maken van dit statuut. De vereniging mag ook geen vaste werknemer vervangen door een bijklusser. Meer details over wie in aanmerking komt voor verenigingswerk, vind je op de site bijklussen.be.

Het statuut van verenigingswerker kan enkel gebruikt worden door non-profitorganisaties (zowel vzw’s als feitelijke verenigingen) en enkel voor specifiek afgebakende takenRaadpleeg hier de volledige lijst met taken. Dansles geven, maar ook helpen bij administratie en communicatie bij amateurkunstenverenigingen zijn toegestaan. 

LET op! In de loop van het najaar van 2018 zal de takenlijst nog wijzigingen ondergaan! Sommige taken zullen verdwijnen uit de lijst of wijzigen. Danspunt houdt je op de hoogte.

Niet verwarren met vrijwilligerswerk

Opgelet! Verenigingswerk (soms ook ‘vrijetijdswerk’ genoemd) is niet te verwarren met vrijwilligerswerk!

Vrijwilligerswerk is vrij en houdt weinig verplichtingen in. Een vrijwilligersvergoeding is een pure onkostenvergoeding, geen betaling voor een prestatie. Lees hier meer over het verschil tussen vrijwilligerswerk en verenigingswerk.

Vergoeding, limieten en maxima

Maxima voor 2019:

  • Maximum 520,83 euro per maand per verenigingswerker/bijklusser
  • Maximum 6.250 euro per kalenderjaar per verenigingswerker/bijklusse

De maxima gelden voor alle inkomsten uit verenigingswerk en bijklussen samen.

Let op! In dat bedrag zijn eventuele verplaatsingskosten en onkosten inbegrepen. Dit maximumbedrag geldt voor je inkomsten als verenigingswerker, diensten van burger aan burger en activiteiten in de deeleconomie (vb. Uber of Deliveroo) samen.

Het maximum maand- en jaarbedrag wordt jaarlijks geïndexeerd.

Administratie en verplichtingen

Maak een ‘bijkluscontract’ tussen de vereniging en de persoon die prestaties levert. Daarin kan je de duur, de vergoeding enzovoort vastleggen. Hier vind je een voorbeeld van een bijkluscontract.

Als je vereniging een beroep wil doen op bijklussers, moet je je feitelijke vereniging of vzw registreren op www.verenigingswerk.be. Via dit platform geef je ook in wie voor jou diensten levert, welke periode die dienst geleverd wordt (maximum 1 jaar) en welk bedrag die persoon per maand krijgt. Je kan ook je aangiftes nakijken.

Voorzie voldoende tijd en geduld om je vereniging voor het eerst te registreren op deze pagina. Het kan zijn dat je verscheidene stappen moet zetten om je vereniging digitaal te mogen vertegenwoordigen op dit portaal van de sociale zekerheid. Zorg dat je alle officiële documenten bij de hand hebt (vb. ondernemingsnummer, rijksregisternummers van minstens 2 leden van de feitelijke vereniging), net als je e-ID en een kaartlezer.

Als je zelf actief bent als verenigingswerker, kan je via www.verenigingswerk.be een overzicht zien van alle klussen of verenigingswerk dat voor jou is aangegeven. Je ziet er hoeveel je al verdiend hebt per maand en per jaar. Zo kan je zien hoeveel je nog mag bijverdienen.

Verzekering

De organisatie zal voor de verenigingswerker een verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid en een verzekering Lichamelijke Ongevallen moeten afsluiten.

Combineren met andere vergoedingen en statuten?

Zoals bij de meeste andere statuten geldt: voor eenzelfde opdracht bij dezelfde opdrachtgever mag je geen verschillende statuten door elkaar gebruiken of afwisselen.

Je kan verenigingswerk niet combineren met een werkloosheidsuitkering of een studentencontract.

Als je zelfstandige in hoofdberoep bent, mag je niet bijklussen bij een vereniging voor hetzelfde soort taken als je hoofdberoep.

Je mag niet voor dezelfde vereniging vrijwilliger zijn en betaald bijklussen, tenzij je geen enkele onkostenvergoeding krijgt voor je vrijwilligerswerk.

Je mag niet voor een vereniging bijklussen als je tot een jaar eerder voor de vereniging actief was als (tijdelijke) uitzendkracht of werknemer. Dus pas als je een jaar weg bent als werknemer, mag je bij een vereniging bijklussen. Dit geldt niet voor studentencontracten en gepensioneerden. Zij mogen wel meteen na het beëindigen van de overeenkomst bijklussen bij dezelfde vereniging.

Het is ook mogelijk van het verenigingswerk meteen over te stappen naar een arbeidsovereenkomst bij dezelfde organisatie.

Belastingen en sociale zekerheid

Als aan de voorwaarden wordt voldaan en je blijft onder de maxima, moeten er geen belastingen en sociale bijdragen worden betaald op deze verdiensten.

Dit statuut zal dan ook geen opbouw van je sociale zekerheid opleveren. Dat bouw je immers al op via je hoofdactiviteit of beroep.

Downloads

Meer info of advies nodig?

Wat leeft en beweegt er in de danswereld? Je leest het allemaal in DANST, ons driemaandelijkse tijdschrift.      

neem een abonnement

Werk je aan een eigen voorstelling en heb je nood aan artistiek en inhoudelijk advies? Wij sturen een professionele coach om jou constructief bij te staan!

vraag feedback