nl / en

Vanaf 1 januari 2024 zal de Kleine Vergoedingsregeling voor kunstenaars (KVR) worden vervangen door de Amateurkunstenvergoeding (AKV). Deze hervorming is bedoeld om het sociaal statuut voor kunstenaars te verbeteren en te moderniseren en is afgestemd op de werking van de amateurkunstensector.

De AKV is bedoeld als een onkostenvergoeding waarop je geen belastingen of sociale bijdragen hoeft te betalen. Zowel natuurlijke personen als rechtspersonen en feitelijke verenigingen kunnen als opdrachtgever fungeren en via AKV betalen.

Voorwaarden en Beperkingen

Met de AKV kun je enkel vergoed worden voor artistieke prestaties in opdracht. Let op dat artistiek-technische en artistiek-ondersteunende activiteiten niet in aanmerking komen. Repetities die een educatief karakter hebben, worden niet vergoed via AKV. Zowel amateurkunstenaars als professionele kunstenaars kunnen betaald worden via AKV, wat betekent dat de naam enigszins misleidend is.

De dagvergoeding via AKV is min. €45 en max. €70 per opdrachtgever. Bovendien kunnen opdrachtgevers maximaal €20 per dag aan reisonkosten vergoeden. De AKV kan maximaal 30 kalenderdagen per jaar gebruikt worden en mag aaneengesloten tot 7 dagen worden gebruikt.

 

Registratie op Online Platform

Een belangrijke verandering is de digitale registratie. Zowel kunstenaars/opdrachtnemers als opdrachtgevers moeten zich op het nieuwe online platform “Working in the arts” registreren. Voorheen werden papieren kunstenaarskaarten verstrekt, maar nu zal alles digitaal verlopen. De opdrachtgever zal voortaan de prestaties via AKV op voorhand moeten ingeven.

 

Bijkomende Voorwaarden voor Opdrachtgevers

Opdrachtgevers die jaarlijks meer dan €500 betalen via AKV moeten een solidariteitsbijdrage van 5% aan de RSZ betalen. Daarnaast moeten opdrachtgevers die meer dan 100 AKV-vergoedingen per kalenderjaar uitbetalen, jaarlijks een rapport indienen met informatie over de externe klanten en het aandeel van de amateurkunstenvergoedingen ten opzichte van de totale omzet. Deze maatregelen zijn bedoeld om bewustwording te creëren over het veelvuldige gebruik van AKV door organisaties.

 

Overgang en Registratie

  • Indien je op 1 januari 2024 nog een geldige kunstenaarskaart hebt, worden je gegevens automatisch overgezet naar het nieuwe platform.
  • Als je kunstenaarskaart tussen 15 april 2023 en 31 december 2023 verloopt, wordt deze automatisch verlengd tot en met 31 december 2023. Vanaf 1 januari 2024 moet je je registeren in het nieuwe online platform ‘Working in the Arts’ om gebruik te kunnen maken van de AKV.
  • Als je nog geen kunstenaarskaart hebt, of als je enkel een tijdelijke toestemming hebt, dan dien je jezelf vanaf 1 januari 2024 te registreren op het platform “Working in the Arts.”

‘In de kijker’ is een platform voor dansers, dansdocenten en makers om net dat ietsje meer te vertellen over hun werk. Ontdek de diversiteit van het danslandschap

en laat je inspireren!

Werk je aan een eigen voorstelling en heb je nood aan artistiek en inhoudelijk advies? Wij sturen een professionele coach om jou constructief bij te staan!

vraag feedback