nl / en

Voor wie en wat?

Met de 25-dagenregel – ook wel ‘artikel 17’ of ‘monitorenstatuut’ genoemd – kan je occasionele socioculturele werkers voordelig vergoeden. Hierbij gaat het vooral over animatoren, leiders of monitoren op speelpleinen, begeleiders van vakantiekampen …

De prestatie moet plaatsvinden:

  • in een door de overheid erkende organisatie die socioculturele vorming organiseert,
  • buiten de gewone werk- of schooluren of buiten de schoolvakanties.

Je kan een “occasioneel sociocultureel werker” zijn en van deze regeling gebruik maken wat je hoofdberoep of statuut ook is: werknemer, werkloze, student, gepensioneerde, zelfstandige …

Vergoeding, limieten en maxima

De 25-dagenregel – ook wel ‘artikel 17’ of ‘monitorenstatuut’ genoemd – is een soort arbeidscontract dat organisaties toelaat om occasionele socioculturele werkers voordelig te vergoeden. Hierbij gaat het vooral over animatoren, leiders of monitoren op speelpleinen, begeleiders van vakantiekampen …

De prestatie moet plaatsvinden:

  • in een door de overheid erkende organisatie die socioculturele vorming organiseert,
  • buiten de gewone werk- of schooluren of in de schoolvakanties.

Je kan een “occasioneel sociocultureel werker” zijn en van deze regeling gebruik maken ongeacht je hoofdberoep of statuut: werknemer, werkloze, student, gepensioneerde, zelfstandige …

Administratie en verplichtingen

De 25-dagenregeling is eigenlijk een bepaald soort arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur. De organisatie is dus effectief een werkgever. Dat brengt papierwerk met zich mee.

Er moet steeds een contract zijn tussen opdrachtgever en medewerker. Op de site van Sociare kan je modelcontracten downloaden .

Daarnaast moet de werkgever minimum 1 dag voor aanvang van de opdracht een Dimona-aangifte doen. Via zo’n digitale aangifte informeert de werkgever de sociale zekerheid wie aan het werk was die dag. Dimona definieert dit soort arbeidscontract als het ‘werknemerstype A17’.

Voor de loonberekening werk je het best samen met een sociaal secretariaat, een organisatie die voor andere werkgevers een aantal administratieve taken afhandelt. Zij zullen de loonberekening doen, de bedrijfsvoorheffing doorstorten en de nodige fiscale fiches (281.10) bezorgen.

De 25-dagenregel zorgt voor loonadministratie. Als werkgever ben je dan gebonden aan een sociaal secretariaat.

Combineren met andere vergoedingen en statuten?

Voor eenzelfde opdracht bij dezelfde opdrachtgever mag je doorgaans geen statuten combineren of afwisselen. Je mag dus niet met de 25-dagenregel werken tot het jaarmaximum bereikt is en dan op een ander systeem overschakelen.

Een belangrijke uitzondering is er voor studentenarbeid. Je mag de 25-dagenregeling in één kalenderjaar achtereenvolgend wél cumuleren met studentenarbeid. Zo kan je éérst 25 dagen met de 25-dagenregel en dan nog eens 475 uur als student werken (maar niet in de omgekeerde volgorde!).

Als je werkloos bent, ben je verplicht aan de RVA te melden dat je met de 25-dagenregel werkt. Als je een werkloosheidsuitkering krijgt, moet je de dagen waarop je met de 25-dagenregel werkt zwart maken op je stempelkaart.

Belastingen en sociale zekerheid

Als je aan de voorwaarden voldoet, betaal je voor dit werk geen RSZ of sociale zekerheidsbijdragen.

Er moet wel bedrijfsvoorheffing betaald worden:

  • 27,25% op bedragen tot 500 euro
  • 32,30% op bedragen tussen 500,01 en 650 euro
  • 37,35% op bedragen boven 650 euro

De bedrijfsvoorheffing gaat af van het brutoloon. Wat overblijft is het nettoloon, het bedrag dat de werknemer op de rekening krijgt.

Downloads

Meer info of advies nodig?

Wat leeft en beweegt er in de danswereld? Je leest het allemaal in DANST, ons driemaandelijkse tijdschrift.      

neem een abonnement

Werk je aan een eigen voorstelling en heb je nood aan artistiek en inhoudelijk advies? Wij sturen een professionele coach om jou constructief bij te staan!

vraag feedback