nl / en

Niet meer bevoegd

Sinds begin 2018 zijn de provincies niet meer bevoegd voor de zogenaamde persoonsgebonden materies (naast cultuur ook jeugd, sport en welzijn).

Dat betekent dat zij dus ook geen subsidies meer geven voor deze domeinen.

Wat nu?

De bevoegdheden en budgetten van de provincies worden verschoven naar de lokale overheden (= steden of gemeenten) en naar de Vlaamse Overheid.

Vanaf 2020 komt de Vlaamse Overheid met een nieuw decreet Bovenlokale Cultuurwerking. Daarbinnen zijn vooral de Projectsubsidies voor bovenlokale Cultuurprojecten interessant voor wie culturele projecten opzet die de gemeentegrenzen overstijgen.

Meer info of advies nodig?

‘In de kijker’ is een platform voor dansers, dansdocenten en makers om net dat ietsje meer te vertellen over hun werk. Ontdek de diversiteit van het danslandschap …

en laat je inspireren!

 

Werk je aan een eigen voorstelling en heb je nood aan artistiek en inhoudelijk advies? Wij sturen een professionele coach om jou constructief bij te staan!

vraag feedback