nl / en

Begin april kondigde de Vlaamse overheid een coronanoodfonds aan. Het fonds ondersteunt enerzijds de professionele en gesubsidieerde Vlaamse kunst-en cultuursector. Anderzijds zijn er ook middelen voorzien voor lokale verenigingen.

Wat is het noodfonds?

Het noodfonds moet de economische gevolgen van de coronacrisis deels opvangen, met name voor bedrijven en organisaties in de zogenoemde zachte sectoren, zoals cultuur, sport, jeugd en toerisme. De minister verduidelijkte dat het noodfonds van toepassing is op de periode tussen 13 maart en 31 augustus 2020.

Via het noodfonds wil de Vlaamse overheid zowel organisaties als freelancers en kleine zelfstandigen met grote noden ondersteunen. Het wil ook gezonde organisaties laten overleven. Hierbij is ook aandacht voor lokale, niet structureel gesubsidieerde spelers.

Welk bedrag is voorzien?

Er wordt zo’n 65 miljoen euro verdeeld aan de brede cultuursector. Dit bedrag gaat naar professionele kunstenorganisaties, grote culturele instellingen, Cultuurloket, de circussector, de erfgoedsector, … Het wordt verdeeld door het departement Cultuur, Literatuur Vlaanderen en het VAF.

Daarnaast is een bedrag van 87,3 miljoen euro voorzien voor de lokale overheden. De Vlaamse steden en gemeentes krijgen een deel van het fonds om het lokale verenigingsleven te ondersteunen –  zowel voor sport, cultuur als jeugd.

Wat met mijn stad of gemeente?

Bekijk in deze lijst welk bedrag jouw gemeente zal ontvangen.

Wat de verdeling van deze middelen betreft, krijgen de steden en gemeentes van de Vlaamse Overheid wel richtlijnen, maar geen strakke verplichtingen. Je lokale bestuur heeft dus een vrij grote autonomie in de verdeling van deze centen.

Het is de expliciete bedoeling van de Vlaamse Regering dat ook niet-gesubsidieerde, niet-commerciële organisaties in de erfgoedsector, sociaal-cultureel werk, amateurkunsten en de kunsten hier beroep op kunnen doen.

Klop nu aan bij je lokaal bestuur

Wil je aanspraak maken op het noodfonds, contacteer dan zeker de bevoegde dienst (vb. cultuur-, sport-, of jeugddienst) bij je stad of gemeente. Zij beslissen rond deze tijd, wellicht nog voor de zomer, hoe ze de centen verdelen.

Nu is het moment om aan je lokale overheid duidelijk te maken dat je steun nodig hebt. Maak je organisatie zichtbaar en communiceer je noden (en geleden schade) aan de stad of gemeente.

Stappenplan en tips

1. Neem contact op met de bevoegde dienst van je stad of gemeente: de vrijetijdsdienst, cultuurdienst, sportdienst of jeugddienst.

2. Maak duidelijk dat je een lokale vereniging bent (vzw, feitelijke vereniging).

3. Lijst op welke financiële schade jouw organisatie heeft geleden door de coronacrisis.

 • Focus vooral op de inkomsten die je hebt gemist doordat evenementen of projecten niet zijn kunnen doorgaan
  Bijvoorbeeld gemiste opbrengsten door een geannuleerde dansvoorstelling, festival, eetfestijn, …
 • Vermeld de eventuele kosten die je hebt gemaakt voor een project dat niet is kunnen doorgaan, en waar dus geen inkomsten tegenover staan.
  Bijvoorbeeld promotiekosten, voorschot zaal, medewerkers, …
 • Vermeld welke vaste kosten je organisatie heeft gehad zonder dat er inkomsten tegenover stonden.
  Bijvoorbeeld de huur of afbetaling van je danszaal, doorlopende loonkost, …
 • Je kan ook vermelden welke extra kosten je hebt gemaakt om je aanbod te kunnen blijven garanderen tijdens de lockdown. We weten niet zeker of ook dit soort kosten in rekening wordt genomen, dus benoem deze zeker afzonderlijk.
  Bijvoorbeeld digitale tools, abonnement op Zoom, huur van een extra locatie.

4. Vermeld het zeker als je organisatie uit de boot viel voor andere steunmaatregelen (zoals de hinderpremie of de compensatiepremie) en dus nog op geen enkele manier steun heeft ontvangen.

5.  Het kan geen kwaad duidelijk te maken wat de impact van het functioneren van je organisatie is op het lokale sociale weefsel, op medewerkers en freelancers, op de lokale economie, enzovoort.

Wat doet Danspunt?

Samen met belangenbehartiger De Federatie werken we aan een sensibilisering van de lokale overheden voor een optimale verdeling van deze middelen. We pleiten ervoor zo veel mogelijk centen rechtstreeks te verdelen over lokale organisaties die het echt kunnen gebruiken. We willen vooral aandacht voor wie uit de boot viel voor andere compensaties, bijvoorbeeld organisaties met minder dan 1 VTE in dienst.

Meer steunmaatregelen

Bekijk het overzicht van financiële steunmaatregelen voor onze sector.

Danspunt is er voor je.
Voor al je vragen over dans en corona: contacteer ons.

De Coronalijn van Cultuurloket

Voor andere juridische of zakelijke vragen omtrent Corona.
Van maandag tot vrijdag van 10u tot 18u.
Op 02 534 18 24.

Wat leeft en beweegt er in de danswereld? Je leest het allemaal in DANST, ons driemaandelijkse tijdschrift.      

neem een abonnement

Werk je aan een eigen voorstelling en heb je nood aan artistiek en inhoudelijk advies? Wij sturen een professionele coach om jou constructief bij te staan!

vraag feedback