nl / en

Laatste update: dinsdag 8 juni 2021

De protocollen voor de maatregelen die gelden vanaf 9 juni zijn sinds kort geüpdatet. We zijn aan het uitzoeken wat dit betekent en of er wijzigingen zijn t.o.v. wat hieronder ‘onder voorbehoud’ staat. We passen deze info deze week aan.

Voorwaarde voor elke activiteit

Deze vier stappen zet je altijd, of je nu een dansles, workshop, kamp, voorstelling, vergadering of oefenavond organiseert.

1. Volg de maatregelen die algemeen geldig zijn in België (bijvoorbeeld rond horeca, bubbels en knuffelcontacten, avondklok, …). Zie info-coronavirus.be.

2. Volg de lokale maatregelen (van je provincie, stad of gemeente). Let op: deze kunnen altijd strenger zijn dan de algemene maatregelen! Nooit soepeler.

3. Volg de nodige protocollen. Dansactiviteiten kunnen binnen heel wat sectoren (cultuur, sport, jeugd, onderwijs, …). De laatste versie van de relevante protocollen vind je via onderstaande websites:

 • Culturele of socio-culturele activiteiten:
 • Zuivere dansactiviteiten:
  • vb. danslessen, dansworkshops, dansrepetities, activiteiten met nauw fysiek contact
  • Volg het basisprotocol sport, te vinden via de website van Sport.Vlaanderen.
 • Evenementen met publiek:
 • Zomerkampen voor kinderen en jongeren:
 • Andere vormen van jeugdwerk:
 • Onderwijs

4. Bereid elke activiteit zorgvuldig voor. Zorg dat je verplichte voorbereiding is gebeurd (draaiboek, aanspreekpunt, …), organiseer je infrastructuur, hygiëne, ventilatie en zorg voor de nodige communicatie.

Maatregelen vanaf 8 mei 2021

Vanaf zaterdag 8 mei treedt het zogenaamde ‘buitenplan’ in werking.

De onderstaande maatregelen zijn een opsomming van de belangrijkste veranderingen sinds 8 mei. Om deze maatregelen correct toe te passen moeten de protocollen die van toepassing zijn op jouw vereniging/groep nog steeds gerespecteerd worden.

De laatste versie van de protocollen vind je steeds via de links hierboven (puntje 3 uit de voorwaarden).

Georganiseerde activiteiten

 • Voorbeelden: dansles, repetitie, vergadering, groepsactiviteit, …
 • Tot en met 12 jaar (°2008 of later):
  • Buiten: maximum 25 personen (exclusief begeleiding)
  • Binnen: maximum 10 personen (exclusief begeleiding)
   • voorkeur voor buitenactiviteiten
   • contact tussen de kinderen is toegestaan
 • 13 – 18 jaar (°2007-2002):
  • Enkel dans buiten is toegestaan
  • Maximum 25 personen (exclusief begeleiding)
   • Zonder publiek
   • Volg de regels rond samenscholing: iedereen houdt steeds minstens 1,5 meter afstand. Contact is niet toegestaan.
   • Enkel met een huisgenoot of vast knuffelcontact moet de afstand van 1,5 meter niet gerespecteerd worden.
 • Vanaf 19 jaar (°2001 en vroeger)
  • Enkel dans buiten is toegestaan
  • Maximum 25 personen (inclusief begeleiding)
   • Zonder publiek
   • Volg de regels rond samenscholing: iedereen houdt steeds minstens 1,5 meter afstand. Contact is niet toegestaan.
   • Enkel met een huisgenoot of vast knuffelcontact moet de afstand van 1,5 meter niet gerespecteerd worden.
   • Voor professionele kunstenaars zijn er aparte regels. Zie sectorgids cultuur

Evenementen voor publiek

 • Voorbeelden: voorstelling, concert, … met toeschouwers.
 • Publiek van maximum 50 personen
 • Enkel buiten
 • Enkel zittend
 • Volgens de regels van het basisprotocol cultuur. Deze staan ook duidelijk beschreven op de website sectorgids cultuur.
 • Voor sommige evenementen zal de toestemming van het lokaal bestuur nodig zijn en ben je verplicht groen licht te krijgen via de CERM. Meer details zijn hierover nog niet bekend.
 • Eten en drinken? Vraag een tijdelijke terrasvergunning aan je lokaal bestuur en volg altijd het horecaprotocol.

Zomerkampen

Vanaf 25 juni:

 • Activiteiten in bubbels van 50 (exclusief lesgever)
 • Zo veel mogelijk buiten.
 • Overnachtingen mogelijk.
 • Voorwaarden en gedetailleerde protocollen zijn nog in opmaak. Je vindt ze binnenkort op de website jeugdwerkzomer van de Ambrassade.

Ten vroegste in juni

Onder voorbehoud van vaccinatiegraad en evolutie van de coronacijfers en bezetting intensieve zorgen (9. juni):

 • Evenementen voor publiek buiten, tot 200 personen.
 • Evenementen voor publiek binnen, met beperkt publiek obv de capaciteit van de zaal en maximum 200 personen
 • Voor alle leeftijden wordt de maximale grootte van een sportgroep verhoogd tot 50 personen binnen en 100 personen buiten. Voor sporten met contact zullen bijkomende modaliteiten bepaald worden in het federale MB.
 • Het federale MB zal wel bijkomende modaliteiten opleggen inzake ventilatie en luchtkwaliteitsmeters.

De protocollen voor de maatregelen die gelden vanaf 9 juni zijn sinds kort geüpdatet. We zijn aan het uitzoeken wat dit betekent en of er wijzigingen zijn t.o.v. wat hierboven nog ‘onder voorbehoud’ staat. We passen deze info deze week aan op onze site.

Bekijk onze andere pagina’s rond corona en dans.

Heb je meer vragen? Danspunt is er voor je. Contacteer ons

Wat leeft en beweegt er in de danswereld? Je leest het allemaal in DANST, ons driemaandelijkse tijdschrift.      

neem een abonnement

Werk je aan een eigen voorstelling en heb je nood aan artistiek en inhoudelijk advies? Wij sturen een professionele coach om jou constructief bij te staan!

vraag feedback