nl / en

Lees het overzicht van maatregelen op de officiële coronavirus website.

De informatie op deze pagina is gebaseerd op de laatste beslissingen. We passen deze pagina steeds zo snel mogelijk aan aan de nieuwe officiële informatie.

Vanaf 1 juli 2020

Concrete richtlijnen staan in het nieuwe protocol cultuur. Danspunt past de informatie op deze website en de leidraad zo snel mogelijk aan aan dit nieuwe protocol.

Algemeen

Wie mag meedoen?

 • Er is een charter met richtlijnen voor activiteiten met 65-plussers
 • Deelnemers uit risicogroepen bespreken deelname best vooraf met hun arts
 • Voor wie de laatste 7 dagen ziek is of een zieke in de omgeving had, is deelname verboden

Afstand

 • Bewaar 1,5 meter afstand of draag een masker
 • Kinderen onder 12 jaar moeten geen mondmasker dragen en onderling geen afstand bewaren (wel afstand tegenover wie ouder is dan 12)

Administratie en voorbereiding

 • Risico-analyse
 • Draaiboek
 • Corona-aanspreekpunt
 • Inschrijvingen of registratie

Danslessen en dansactiviteiten

Aantal deelnemers:

 • Werk met besloten en afgescheiden contactbubbels
 • De groep mag tot 50 personen groot zijn, inclusief begeleiders. Dit enkel voor zover de ruimte voldoende groot is:
  • 4m2 per persoon voor zittende of stilstaande activiteiten
  • 10m2 per persoon voor bewegende activiteiten (vb. dans)

Specifieke richtlijnen voor dans:

 • Dans liefst buiten of in zeer goed geventileerde ruimtes
 • Houd fysiek contact occasioneel
 • Fysiek contact mag wel tussen min 12-jarigen onderling of tussen leden van gezinsbubbels.
 • Reken de personen waarmee je fysiek contact hebt (vb. danspartners), in je persoonlijke bubbel van 15 personen/week
 • Raak elkaars gezicht niet aan
 • Draag een mondmasker waar mogelijk
 • Zorg voor de nodige hygiëne van alle contactoppervlakken. De vloer wordt grondig gepoetst tussen 2 groepen, zeker als de vloer veelvuldig is aangeraakt met ontblote lichaamsdelen (blote voeten, handen, bij intensief vloerwerk, breakdance, …).

Zomerkampen

Respecteer zowel de regels voor het jeugdwerk als het protocol cultuur

Evenementen met publiek

 • Tot en met 200 personen (binnen) en 400 personen (buiten)
 • Voor voorstellingen: volg de richtlijnen uit de sectorgids cultuur (onderdeel ‘publiek’)
 • Voor andere evenementen: volg het COVID Event Protocol
 • Evenement voor meer dan 200 personen? Evalueer de veiligheidsrisico’s via het Covid Event Risk Model (CERN)
 • Toelating

Vanaf 1 augustus 2020

Activiteiten met meer dan 200 personen publiek, kleine evenementen, kermissen en dorpsfeesten worden mogelijk, onder (nader te bepalen) voorwaarden.

Het protocol cultuur wordt eind juli bijgewerkt.

Massa-evenementen blijven verboden tot minstens 31 augustus 2020.

Opnieuw starten?

Wil je opnieuw starten of je activiteiten voorbereiden?
Bekijk dan de pagina over leidraad voor heropstart, toegespitst op de danssector.

Bekijk meer corona-pagina’s in ons overzicht Corona en dans.

Danspunt is er voor je
Voor al je vragen over dans en corona: Contacteer ons.

Wat leeft en beweegt er in de danswereld? Je leest het allemaal in DANST, ons driemaandelijkse tijdschrift.      

neem een abonnement

Werk je aan een eigen voorstelling en heb je nood aan artistiek en inhoudelijk advies? Wij sturen een professionele coach om jou constructief bij te staan!

vraag feedback