nl / en

Laatste update: 3 februari 2021

Welke maatregelen moeten we volgen?

Uiteraard volg je steeds de maatregelen die op het moment van je activiteit algemeen geldig zijn in België (bijvoorbeeld rond horeca, winkels, bubbels en knuffelcontacten, avondklok, …). Bekijk deze maatregelen op info-coronavirus.be.

Dans staat op de snijlijn van cultuur (kunst), sport, onderwijs en soms ook jeugd. Ook in de coronamaatregelen en versoepelingsbeleid. Voor de maatregelen dans putten we onze informatie uit de richtlijnen en protocollen van deze verschillende sectoren.

Lokale maatregelen (van je provincie, stad of gemeente) kunnen altijd strenger zijn (nooit soepeler) dan de algemene maatregelen. Deze maatregelen staan hiërarchisch boven de andere, landelijke maatregelen.

Federale maatregelen van toepassing op dans

Zonder tegenbericht gelden onderstaande maatregelen tot 1 april 2021.

Culturele activiteiten, evenementen, indoor sportactiviteiten en groepssporten zijn niet toegestaan.

Er zijn enkele uitzonderingen voor kinderen en jongeren tot en met 18 jaar  (= jonger dan 19 jaar).

Het onderwijs kan wel nog doorgaan, mits veiligheidsmaatregelen zoals in de protocollen en draaiboeken onderwijs.

Toegelaten voor kinderen tot en met 12 jaar:

  • Activiteiten in georganiseerd verband, onder begeleiding van een meerderjarige begeleider.
  • Met maximum 10 kinderen per groep (begeleiders niet mee gerekend).
  • Enkel in de krokusvakantie mag een groep uit 25 kinderen bestaan (begeleiders niet mee gerekend), indien de groep niet verandert over de dagen heen.
  • Activiteiten worden in de mate van het mogelijke buiten georganiseerd of de binnenruimtes worden goed verlucht.
  • Wisselende contacten moeten worden vermeden. Het wordt sterk aangeraden om het aantal groepsgerichte hobby’s te beperken tot één per kind. Kinderen kiezen dus één hobbybubbel.

Toegelaten voor jongeren van 13 tot en met 18 jaar:

  • Activiteiten in georganiseerd verband, onder begeleiding van een meerderjarige begeleider.
  • Enkel buitenactiviteiten.
  • Met maximum 10 jongeren per groep (begeleiders niet meegerekend). Het maximum van 10 geldt ook in de krokusvakantie.
  • Wisselende contacten moeten worden vermeden. Het wordt sterk aangeraden om het aantal groepsgerichte hobby’s te beperken tot één per jongere. De jongeren kiezen dus één hobbybubbel.

Toegelaten voor iedereen (ook voor wie ouder is dan 19 jaar):

  • Buitenactiviteiten met maximum 4 personen (begeleider inbegrepen), steeds op 1,5 meter afstand. Enkel met een huisgenoot of vast knuffelcontact moet de afstand van 1,5 meter niet gerespecteerd worden.

Voor professionele topsporters of professionele kunstenaars zijn er aparte regels.

Meer details in de sectorprotocollen

Voor meer details rond de toepassing van deze regel voor dansverenigingen, baseren we ons op de sectorprotocollen cultuur, sport en/of jeugd.

Download de geactualiseerde sectorprotocollen hier:

Voor professionele kunsten is er de sectorgids cultuur.

Blijf in elk geval de nodige zorg besteden aan de verplichte voorbereiding (draaiboek, aanspreekpunt, …), organisatie van je infrastructuur, hygiëne, ventilatie en communicatie.

Bekijk zeker onze andere pagina’s rond corona en dans.

Samen nadenken hoe we in deze tijd kunnen blijven dansen? Check onze online sessies Hoe dan(s)?

Heb je meer vragen? Danspunt is er voor je. Contacteer ons

Wat leeft en beweegt er in de danswereld? Je leest het allemaal in DANST, ons driemaandelijkse tijdschrift.      

neem een abonnement

Werk je aan een eigen voorstelling en heb je nood aan artistiek en inhoudelijk advies? Wij sturen een professionele coach om jou constructief bij te staan!

vraag feedback