nl / en

Laatste update: Maandag 22 november 2021

Maatregelen vanaf 20 november 2021

Op 17 november 2021 kondigde het overlegcomité opnieuw een aantal verstrengingen aan van de coronamaatregelen. Deze zijn van toepassing vanaf 20 november 2021 (en gelden tot 28 januari 2022).

Mondmasker- en CST-regels samengevat:

 • Mondmasker is altijd verplicht in binnenruimtes van openbare plaatsen.¬†Er is een¬†uitzondering¬†op het dragen van een mondmasker in volgende situaties:
  • Het mag kortstondig afgezet worden om iets te consumeren (eten/drinken).
  • Als de activiteit het vereist. Onder meer dans, sport, zang, blaasinstrumenten bespelen,‚Ķ vallen daaronder.
 • Vanaf bijeenkomsten met 50 personen binnen/100 personen buiten moet je werken met CST. Dat geldt ook voor priv√©bijeenkomsten (repetities, workshops, meetings, georganiseerde activiteiten voor eigen leden).

 Danslessen

 • Van zodra je een sportinfrastructuur betreedt, moet je verplicht een mondmasker dragen vanaf 10 jaar.¬†Het mondmasker is ook verplicht op plaatsen en evenementen waar het CST van toepassing is.
 • Het mondmasker is verplicht voor iedereen in de gangen, tribunes en kleedkamers, ….

Uitzondering: Indien de aard van de activiteit niet toelaat dat er mondmaskers worden gedragen, vervalt de mondmaskerplicht. Dit is o.a. het geval tijdens het eten en drinken en bij koor-, theater-, orkest- en dansrepetities, sportactiviteiten, enz.

Indoor infrastructuur

 • Je moet over een eigen actieplan inzake ventilatie en monitoring van de luchtkwaliteit beschikken. Bij de opmaak hiervan gebruik je het generieke¬†implementatieplan ventilatie¬†als leidraad.
 • Volgens het federale KB moet je verplicht CO2-meters¬†plaatsen¬†in alle besloten gemeenschappelijke ruimtes van inrichtingen die tot de sportsector behoren, met inbegrip van de fitnesscentra, waar meerdere mensen zonder mondmasker samenkomen voor een periode van langer dan 15 minuten. Voor sportinfrastructuur vallen enkel de dans- en sportruimtes en de kleedkamers hieronder
  • De CO2-meter moet aanwezig zijn¬†wanneer de activiteit plaatsvindt.
  • Deze CO2-meter moet je op een voor de bezoeker zichtbare plaats ophangen, maar niet naast open ramen of deuren en niet naast de uitgang van de ventilatie.
  • De CO2-meter moet je instellen op een waarschuwingsniveau van 900 ppm. Indien deze drempel wordt overschreden, moet je bijkomende beheersmaatregelen nemen op basis van het hogervermelde actieplan. Wordt de waarde van 1200ppm¬†overschreden,¬†bevelen we aan te¬†voorzien in een erkend systeem voor luchtdesinfectie of luchtfiltratie die een luchtkwaliteit verzekert die gelijkwaardig is aan 900ppm.
 • Scwitch¬†organiseert¬†een samenaankoop voor de socioculturele sector tot 31 december 2021.¬†Elke organisatie actief binnen de socioculturele sector met een maatschappelijk doel kan gebruik maken van dit Scwitch-aanbod.

 

Evenementen/georganiseerde activiteiten met publiek

 • Voor evenementen met publiek is er steeds een mondmaskerplicht zowel indoor als outdoor en ongeacht de grootte van het evenement.
 • Indien het publiek indoor onder de 50 personen en outdoor onder de 100 personen blijft, zijn er naast mondmaskerplicht en afstand verder weinig beperkende maatregelen.
 • Als het publiek¬†indoor boven de 50 personen en outdoor boven de 100 personen¬†is, moet je als organisator gebruik maken van het Covid Safe Ticket. Zonder CST kan je namelijk geen massa-evenement meer organiseren. De procedure inzake CERM/CIRM is opgeheven.¬†Enkel met een Covid Safe Ticket voor iedere bezoeker kan je nog een massa-evenement organiseren als:
   • je de toestemming van je lokale bestuur hebt gekregen (nodig voor evenementen vanaf 50 indoor of 100 outdoor)
   • je mondmaskers verplicht maakt. Verder¬†hoef je geen beperkende maatregelen op te leggen
   • het publiek beperkt is tot maximum 75 000 personen.
 • Ook voor evenementen met minder dan 50 personen binnen of 100 personen buiten kan je met een Covid Safe Ticket werken. Informeer de¬†deelnemers in dat geval duidelijk op voorhand. Voor deze evenementen heb je geen toestemming van het lokaal bestuur nodig.
 • Kinderen tot 12 jaar en 2 maand moeten net zoals voor de toepassing van het Digital Covid Certificate, ook voor het Covid Safe Ticket niet getest worden.

 

Minimale regels

Het blijft aangeraden om:

 • een¬†COVID-co√∂rdinator¬†te hebben (iemand die op de hoogte is van de geldende maatregelen en een aanspreekpunt is)
 • een¬†draaiboek¬†te hebben
 • deelnemers¬†vooraf te informeren¬†over de geldende maatregelen bij je activiteit
 • blijvende aandacht te hebben voor¬†hygi√ęnemaatregelen
 • te zorgen voor voldoende¬†verluchting

 

Doorloop deze stappen

Deze vier stappen zet je altijd, of je nu een dansles, workshop, kamp, voorstelling, vergadering of oefenavond organiseert.

1. Volg de maatregelen die algemeen geldig zijn in Belgi√ę. Zie info-coronavirus.be.

2. Volg de lokale maatregelen van je provincie, stad of gemeente. Let op: deze kunnen altijd strenger zijn dan de algemene maatregelen! Nooit soepeler.

3. Volg de nodige protocollen. Dansactiviteiten kunnen binnen heel wat sectoren (cultuur, sport, jeugd, onderwijs, …). De laatste versie van de relevante protocollen vind je via onderstaande websites:

 • Culturele of socio-culturele activiteiten:
 • Zuivere dansactiviteiten:
  • vb. danslessen, dansworkshops, dansrepetities, activiteiten met nauw fysiek contact
  • Volg het basisprotocol sport, te vinden via de website van Sport.Vlaanderen.
 • Evenementen met publiek:
 • Zomerkampen voor kinderen en jongeren:
 • Andere vormen van jeugdwerk:
 • Onderwijs

4. Bereid elke activiteit zorgvuldig voor. Zorg dat je verplichte voorbereiding is gebeurd (draaiboek, aanspreekpunt, ‚Ķ), organiseer je infrastructuur, hygi√ęne, ventilatie en zorg voor de nodige communicatie.

Wat leeft en beweegt er in de danswereld? Je leest het allemaal in DANST, ons driemaandelijkse tijdschrift.      

neem een abonnement

Werk je aan een eigen voorstelling en heb je nood aan artistiek en inhoudelijk advies? Wij sturen een professionele coach om jou constructief bij te staan!

vraag feedback