nl / en

Laatste update: vrijdag 1 oktober 2021

Voorwaarde voor elke activiteit

Deze vier stappen zet je altijd, of je nu een dansles, workshop, kamp, voorstelling, vergadering of oefenavond organiseert.

1. Volg de maatregelen die algemeen geldig zijn in België (bijvoorbeeld rond horeca, bubbels en knuffelcontacten, avondklok, …). Zie info-coronavirus.be.

2. Volg de lokale maatregelen (van je provincie, stad of gemeente). Let op: deze kunnen altijd strenger zijn dan de algemene maatregelen! Nooit soepeler.

3. Volg de nodige protocollen. Dansactiviteiten kunnen binnen heel wat sectoren (cultuur, sport, jeugd, onderwijs, …). De laatste versie van de relevante protocollen vind je via onderstaande websites:

 • Culturele of socio-culturele activiteiten:
 • Zuivere dansactiviteiten:
  • vb. danslessen, dansworkshops, dansrepetities, activiteiten met nauw fysiek contact
  • Volg het basisprotocol sport, te vinden via de website van Sport.Vlaanderen.
 • Evenementen met publiek:
 • Zomerkampen voor kinderen en jongeren:
 • Andere vormen van jeugdwerk:
 • Onderwijs

4. Bereid elke activiteit zorgvuldig voor. Zorg dat je verplichte voorbereiding is gebeurd (draaiboek, aanspreekpunt, …), organiseer je infrastructuur, hygiëne, ventilatie en zorg voor de nodige communicatie.

Maatregelen vanaf 1 oktober 2021 in Vlaanderen

Het Ministerieel Besluit op basis van het overlegcomité van 17/09/2021 is gepubliceerd. De maatregelen die hierin zijn opgenomen vormen de federale sokkel.

De onderstaande maatregelen zijn een opsomming van de belangrijkste veranderingen sinds 1 oktober 2021. Om deze maatregelen correct toe te passen moeten de protocollen die van toepassing zijn op jouw vereniging/groep nog steeds gerespecteerd worden.

De laatste versie van de protocollen vind je steeds via de links hierboven (puntje 3 uit de voorwaarden).

Vanaf 1/10​ geen beperkingen meer voor:​

 • activiteiten in georganiseerd verband (door een club of vereniging) – geen mondmasker of social distancing-plicht
 • evenementen binnen met -500 deelnemers en -750 buiten, tenzij de bevoegde lokale overheid anders beslist​

Evenementen met +500 toeschouwers binnen of +750 buiten kunnen gebruik maken van het Covid Safe Ticket (+ID-card). (Enkel in dat geval vervallen de verplichtingen inzake mondmasker, sociale afstand en CIRM/CERM.)​

Als er geen CST gebruikt wordt, blijft het mondmasker verplicht bij evenementen, culturele en andere voorstellingen, sportieve wedstrijden en trainingen, en congressen met meer dan 500 personen binnen.

Alle informatie over het gebruik van het CST vind je op de website van het departement en op covidscan.be

Minimale regels

Andere minimale regels die nog steeds dienen nageleefd te worden:

 • deelnemers, personeelsleden en derden tijdig en duidelijk zichtbaar informeren over de geldende preventiemaatregelen
 • middelen voor de noodzakelijke handhygiëne ter beschikking stellen van personeel en de deelnemers
 • de gepaste hygiënemaatregelen nemen om de inrichting en het gebruikte materiaal regelmatig te desinfecteren
 • voor een goede verluchting zorgen
 • een contactpersoon wordt aangeduid en bekendgemaakt, zodat deenemers en personeelsleden een mogelijke besmetting met het coronavirus COVID-19 kunnen melden met het oog op het vergemakkelijken van contact tracing
 • de openbare ruimten, met inbegrip van de terrassen in de openbare ruimte, worden georganiseerd overeenkomstig de voorschriften bepaald door de lokale overheden

 

Maatregelen vanaf 15 oktober 2021 in Brussel

De ingangsdatum van de nieuwe maatregelen wordt allicht 15 oktober, van zodra de adviezen van de Gegevensbeschermingsautoriteit en de Raad van State binnen zijn. Tot die tijd blijven de vorige maatregelen van september gelden. Brussel is voor een aantal zaken strenger dan de federale wetgeving, deze maatregelen gelden vanaf 15 oktober:

Mondmasker en social distancing is verplicht in Brussel voor iedereen die ouder is dan 12 jaar: ​

 • in publiek toegankelijke lokalen bij bedrijven, overheidsinstellingen en verenigingen ​
 • in publiek toegankelijke lokalen van inrichtingen die behoren tot de cultuur-, feest-, sport-, recreatie of evenementensector ​
 • in besloten vergaderingen behalve als deze plaatsvinden bij iemand thuis ​
 • bij de activiteiten (zonder CST) met minder dan 200 deelnemers (binnen) ​
 • bij de activiteiten (zonder CST) met minder dan 400 deelnemers (buiten)​

Gebruik Covid Safe Ticket verplicht:

 • in de inrichtingen die behoren tot de culturele, recreatieve en feestelijke sector (verplicht vanaf een capaciteit voor 50 personen; maar ook mogelijk om het voor een lagere capaciteit te gebruiken)​
 • voor evenementen vanaf 50 personen binnen en 200 personen buiten

 

Bronnen: 

 

 

Bekijk onze andere pagina’s rond corona en dans.

Heb je meer vragen? Danspunt is er voor je. Contacteer ons

Wat leeft en beweegt er in de danswereld? Je leest het allemaal in DANST, ons driemaandelijkse tijdschrift.      

neem een abonnement

Werk je aan een eigen voorstelling en heb je nood aan artistiek en inhoudelijk advies? Wij sturen een professionele coach om jou constructief bij te staan!

vraag feedback