nl / en

Vanaf 8 september 2020

Welke maatregelen moeten we volgen?

Dans staat op de snijlijn van cultuur (kunst), sport, onderwijs en soms ook jeugd. Ook in de coronamaatregelen en versoepelingsbeleid. Voor de maatregelen dans putten we onze informatie uit de richtlijnen van deze verschillende sectoren.

Algemeen

Wie mag meedoen?

 • Er is een charter met richtlijnen voor activiteiten met 65-plussers
 • Deelnemers uit risicogroepen bespreken deelname best vooraf met hun arts
 • Voor wie ziek is, wie de laatste 7 dagen symptomen had die op COVID-19 kunnen wijzen, of de laatste 14 dagen een risicocontact had met een bevestigde patiënt, is deelname enkel mogelijk met doktersattest.

Administratie en voorbereiding:

 • Risico-analyse
 • Draaiboek
  Corona-aanspreekpunt
 • Inschrijvingen of registratie

Hoe je dit best aanpakt, lees je in de leidraad veilig dansen.

Check ook de nodige maatregelen rond hygiëne, infrastructuur, groepssamenstelling, mondmaskers, fysiek contact, … in de leidraad veilig dansen.

Kleurcodes

Sectoren cultuur, sport en onderwijs werken vanaf 1 september 2020 met kleurencodes. 
De kleurcode bepaalt wat mogelijk en niet mogelijk is in onze sector. We onderscheiden fasen groen, geel, oranje en rood.

Het is aan de nationale, provinciale en lokale (gemeentelijke of stedelijke) overheid om de kleurcode te veranderen. Die overheden moeten helder en duidelijk communiceren welke kleurcode nu van toepassing is.

Tot nader order is kleurencode geel van kracht in heel Vlaanderen.

Dansen in de kleurcodes

Wat mag in welke fase?

Gedetailleerde informatie vind je in de leidraad. Hieronder een samenvatting van de belangrijkste regels.

Fase groen:

 • Alles is toegelaten, geen beperkingen.

Fase geel:

 • Alle activiteiten zijn mogelijk, zowel indoor als outdoor.
 • Maximum 50 personen per activiteit.
 • Min-12-jarigen kunnen dansen zonder beperkingen.
 • Vanaf 12 jaar: het aantal dansers wordt beperkt door de beschikbare dansruimte. 
Richtlijn is 10m2 per persoon.
 • Fysiek contact is mogelijk en afstand moet niet gehandhaafd worden, mits voorwaarden zoals beschreven in de leidraad veilig dansen.
 • Kleedkamers en douches zijn toegankelijk mits voorwaarden afstand en hygiëne
 • Bar mag open volgens de richtlijnen van de horeca
 • Publiek is toegelaten op activiteiten volgens de voorwaarden en toepassing van het Covid Event Risk Model (CERM).

Fase oranje:

 • Alle activiteiten zijn mogelijk, zowel indoor als outdoor.
 • Maximum 50 personen per activiteit.
 • Min-12-jarigen kunnen dansen zonder beperkingen.
 • Vanaf 12 jaar: het aantal dansers wordt beperkt door de beschikbare dansruimte. 
Richtlijn is 10m2/deelnemer.
 • Dansers vanaf 12 jaar kunnen dansen, maar zonder contact en steeds op 1,5m afstand.
 • Kleedkamers en douches zijn gesloten.
 • Bar mag open volgens de richtlijnen van de horeca.
 • Publiek is toegelaten op activiteiten volgens de voorwaarden en toepassing van het Covid Event Risk Model (CERM).

Fase rood:

 • Min-12-jarigen kunnen dansen zonder beperkingen.
 • Maximum 50 personen per activiteit (enkel bij min-12-jarigen).
 • Vanaf 12 jaar zijn georganiseerde groepsactiviteiten niet toegelaten.
 • Vanaf 12 jaar kan enkel outdoor dansen, met maximum 1 persoon (tenzij met huisbubbel) en op minimum 1,5m afstand.

Evenementen met publiek

Activiteiten met publiek of evenementen zijn mogelijk bij fase geel en code oranje.

Voorwaarden:

 • Volg de algemene richtlijnen rond hygiëne, afstand, …
 • Garandeer ook backstage alle voorziene veiligheidsmaatregelen (afstand, hygiëne, circulatie, …).
 • Volg de relevante protocollen:
 • Vanaf 200 aanwezige personen (deelnemers of toeschouwers): Zorg ervoor dat het event volgens de tool Covid Event Risk Model (CERM) groen licht krijgt.

Een activiteit plannen?

Wil je dansactiviteiten voorbereiden? 
Bekijk dan de pagina leidraad voor veilig dansen, een gids toegepast op de danssector.

Bekijk zeker onze andere pagina’s rond corona en dans.

Heb je meer vragen? Danspunt is er voor je. Contacteer ons

Wat leeft en beweegt er in de danswereld? Je leest het allemaal in DANST, ons driemaandelijkse tijdschrift.      

neem een abonnement

Werk je aan een eigen voorstelling en heb je nood aan artistiek en inhoudelijk advies? Wij sturen een professionele coach om jou constructief bij te staan!

vraag feedback