nl / en

Download de laatste versie van de Leidraad Veilig Dansen.

Deze leidraad is geldig voor dansactiviteiten vanaf 1 september 2020, en bevat scenario’s en richtlijnen voor de situatie in de verschillende kleurcodes.

Welke richtlijnen volgen we?

Dans staat op de snijlijn van cultuur, kunst, sport, onderwijs en jeugd. In deze leidraad putten we onze info daarom uit de richtlijnen van deze verschillende sectoren.

Zowel de sectoren cultuur, sport als onderwijs werken vanaf 1 september 2020 met kleurcodes. 
De kleurcode bepaalt wat mogelijk en niet mogelijk is in onze sector. We onderscheiden fasen groen, geel, oranje en rood.

Het is aan de nationale, provinciale en lokale (gemeentelijke of stedelijke) overheid om de kleurcode te veranderen. Die overheden moeten helder en duidelijk communiceren welke kleurcode nu van toepassing is.

We houden in de leidraad geen rekening met lokale maatregelen, van de provincie, stad of gemeente. Die kunnen strenger zijn (nooit soepeler), dan de richtlijnen in deze leidraad. Informeer je dus zeker ook bij je lokale bestuur, bijvoorbeeld de dienst vrije tijd, cultuur of sport.

Bekijk een samenvatting van de maatregelen.

Je dansactiviteit veilig organiseren

Bovenstaande leidraad helpt je organisatie met informatie en tips over aansprakelijkheid, preventie, aanpak van de infrastructuur, circulatie, hygiëne, communicatie, organisatie.

Neem de nodige tijd om je activiteit grondig voor te bereiden, voldoende te overleggen en te communiceren met alle betrokken partijen (deelnemers, medewerkers, vrijwilligers, partners, zaaluitbaters, gemeente, …).

Feedback?

Contacteer ons gerust indien je een hiaat vindt of om ons (en anderen) te inspireren met jouw oplossingen.

Bekijk onze pagina’s rond corona en dans.

Heb je meer vragen? Danspunt is er voor je. Contacteer ons.

Wat leeft en beweegt er in de danswereld? Je leest het allemaal in DANST, ons driemaandelijkse tijdschrift.      

neem een abonnement

Werk je aan een eigen voorstelling en heb je nood aan artistiek en inhoudelijk advies? Wij sturen een professionele coach om jou constructief bij te staan!

vraag feedback