nl / en

De Federale en Vlaamse overheid een reeks tegemoetkomingen om deze economische crisis te overleven.

Alle informatie over steun voor de culturele sector vind je in:

  • de veelgestelde vragen van het departement Cultuur van de Vlaamse Overheid
  • in dit overzicht van Cultuurloket (let op: het overzicht is niet meer up to date, in de tussentijd zijn er extra steunmaatregelen bij gekomen).

We zetten hier een samenvatting van de belangrijkste maatregelen op een rijtje.

Noodfonds

De Vlaamse Overheid kondigt een noodfonds van 265 miljoen euro aan. Dit bedrag gaat niet enkel naar gesubsidieerde organisaties. Ook steden en gemeenten krijgen een deel van dit fonds toegewezen om lokale, niet-gesubsidieerde en niet-commerciële cultuur- en jeugdorganisaties te ondersteunen. Lees wat we al weten over het noodfonds.

Premies

De cultuurcoronapremie van 1500 euro voor cultuurwerkers (werknemers, uitzendkrachten en zelfstandigen) die door de mazen van het net vielen voor andere premies. Meer info bij het Departement CJM.

De Vlaamse hinderpremie voor ondernemingen (ook vzw’s) die getroffen zijn door verplichte sluitingsmaatregelen. Alle informatie op onze hinderpremie-pagina en bij VLAIO.

De Vlaamse compensatiepremie voor ondernemingen (ook vzw’s die niet verplicht zijn om te sluiten, maar (in)direct zware beperkingen ondervinden. Alle informatie op onze compensatiepremie-pagina bij VLAIO.

Sociale bijdragen en belastingen

Uitstel, vermindering of kwijtschelding van de voorlopige sociale bijdragen. Meer info bij VLAIO of bij je sociaal verzekeringsfonds.

Uitstel werkgevers- en werknemersbijdragen tot 15 december 2020 (voor bijdragen betaalbaar vanaf 20 maart 2020) voor wie verplicht moet sluiten. Ook wie niet verplicht moet sluiten kan uitstel aanvragen. Eveneens kan je een minnelijk afbetalingsplan aanvragen bij de RSZ. Meer info bij de RSZ.

Uitstel of spreiding van aangifte en betaling belastingen zoals bedrijfsvoorheffing, BTW, personenbelasting, vennootschapsbelasting, … Lees meer bij VLAIO of bij de FOD Financiën.

Uitkeringen

Tijdelijk toegang tot de werkloosheid voor kunstenaars, technici en cultuurwerkers die met korte (dag)contracten of via SBK of interim werken. Meer informatie bij je vakbond of de RVA.

Voor werknemers die tijdelijk geen werk hebben, kan de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht worden aangevraagd. Meer informatie bij de RVA of in de FAQ van het departement CJM.

Overbruggingsrecht of vervangingsinkomen voor zelfstandigen: een tijdelijke financiële uitkering tot € 1.582,46 per maand voor zelfstandigen die hun activiteit tijdelijk (helemaal) moeten stopzetten. Meer info bij VLAIO.

Leningen en kredieten

De handelshuurregeling ondersteunt huurders van een handelspand die moeilijkheden hebben om de huur te betalen. Als de verhuurder een deel van de huur kwijtscheldt, dan zal de overheid een deel van de huur via een lening betalen. Lees meer bij Cultuurloket.

Het Coronafonds van Socrowd geeft renteloze leningen aan sociale en duurzame projecten. Meer informatie bij Socrowd.

kan je een renteloze lening tot 150.000 euro krijgen, in combinatie met je eigen crowd of achterban.

Heb je moeite om je leningen af te betalen, kan je bij je bank uitstel van aflossingen aanvragen tot 31 oktober 2020. Lees meer bij Febelfin.

Met een herstel cultuurkrediet kan je de gevolgen van de coronacrisis overbruggen. Lees meer bij Hefboom.

Ondernemingen kunnen gebruik maken van Cultuurkrediet of een overbruggingskrediet aanvragen met de Pmv/z waarborgregeling, die tijdelijk is uitgebreid wegens de coronacrisis.

Maatregelen van andere overheden

Bekijk dit overzicht van alle maatregelen van de Federale overheid, de gemeenschappen en gewesten (let op: intussen zijn er al extra maatregelen die nog niet in dit overzicht staan).

Informatie voor het Brussels-hoofdstedelijk gewest vind je bij 1819.brussels.

Informatie over Europese steun bij VLEVA.

Ook veel lokale overheden treffen bijkomende maatregelen om de impact van deze crisis te beperken. Bekijk dus ook zeker de ondersteuning die je stad of gemeente kan geven.

Blijf op de hoogte via officiële kanalen

De maatregelen veranderen voortdurend. Danspunt doet haar best om alle informatie op deze website up to date te houden.

Blijf op de hoogte via de volgende kanalen.

Vlaamse Overheid:

Federale overheid:

Brussels gewest:

  • 1819, startpunt voor Brusselse ondernemers

Steunpunten, werkgeversorganisaties, vakbonden, belangenbehartigers, sectorfederaties, …:

Danspunt is er voor je

Voor al je vragen over dans en corona: Contacteer ons.

De Coronalijn van Cultuurloket

Voor andere juridische of zakelijke vragen omtrent Corona.
Van maandag tot vrijdag van 10u tot 18u.
Op 02 534 18 24.

Wat leeft en beweegt er in de danswereld? Je leest het allemaal in DANST, ons driemaandelijkse tijdschrift.      

neem een abonnement

Werk je aan een eigen voorstelling en heb je nood aan artistiek en inhoudelijk advies? Wij sturen een professionele coach om jou constructief bij te staan!

vraag feedback