nl / en

Nieuw: Wil je samen nadenken hoe we in en na de coronatijd kunnen blijven dansen? Check onze online sessies Hoe dan(s)?

 

De Federale, Brusselse en Vlaamse overheid ontwikkelen een reeks steunmaatregelen om deze crisis economisch te overleven.

De steun kan bestaan uit een geldbedrag in de vorm van een premie of uitkering, maar ook uit uitstel van betaling (bijvoorbeeld voor belastingen of sociale bijdragen), een lening of steun voor werknemers.

De maatregelen zijn erg divers. Elke maatregel heeft zijn eigen voorwaarden. Niet elke maatregel is relevant voor elke dansvereniging, dansorganisatie of dansondernemer.

Danspunt pleit bij de overheid voor meer maatregelen aangepast aan de realiteit van de (amateur)danssector.

Op deze pagina lichten we enkele relevante steunmaatregelen toe. Voor een compleet overzicht verwijzen we je door naar onze partners die de maatregelen mooi hebben opgelijst.

Overzicht

Departement Cultuur, Jeugd en Media
Klik op deze pagina door naar de laatste versie van de pdf met veelgestelde vragen, met een uitgebreid overzicht van informatie en steunmaatregelen.

Cultuurloket, zakelijke adviesverlener voor de culturele sector, lijstte de maatregelen op in haar corona-kennisbank.

De Federatie, belangenbehartiger voor de amateurkunstensector en socio-cultureel werk maakte dit overzicht.

Brussels Kunstenoverleg (BKO/RAB) lijstte de maatregelen voor Brusselse cultuurwerkers en organisaties op.

Cultuurloket maakte deze pagina met Brusselse steunmaatregelen.

Lokale overheden ontwikkelen heel wat steunmaatregelen. Informeer je zeker bij je stad, gemeente of provincie. Check ook dit overzicht van VLAIO.

Vlaams Noodfonds

De Vlaamse Overheid kondigt een noodfonds van 265 miljoen euro aan. Dit bedrag gaat niet enkel naar gesubsidieerde organisaties. Ook steden en gemeenten en de VGC krijgen een deel van dit fonds toegewezen om lokale, niet-gesubsidieerde en niet-commerciële cultuur- sport- en jeugdorganisaties te ondersteunen. Lees meer over het noodfonds.

Premies

Vlaams beschermingsmechanisme, onder andere voor zelfstandigen in hoofdberoep en verenigingen met minstens 1 VTE, die te kampen hebben met een omzetdaling van minstens 60%. Voor de periode 1 oktober tot 15 november 2020: aanvragen kan nu bij VLAIO. Voor de periode 16 november tot 31 december 2020 kan vanaf 4 januari.

Culturele activiteitenpremie van € 2000 tot € 20.000 voor de organisatie van een publieke culturele activiteit van 1 september 2020 tot 31 mei 2021. Meer info en aanvragen via het Departement CJM.

Brusselse premie Covid-19 voor vzw’s (tussen 0 en 5 werknemers) in de culturele en creatieve sector in Brussel. Meer info en aanvragen via Brussel Economie en Werkgelegenheid (deadline = 23 november 2020).

Voor wie werkt met korte contracten of interim

Tijdelijk recht op volledige werkloosheid voor kunstenaars, technici en cultuurwerkers die met korte (dag)contracten of via SBK of interim werken. Meer informatie op deze pagina van Cultuurloket, bij je vakbond of de RVA.

Meer informatie over het kunstenaarsstatuut in coronatijd vind je bij Cultuurloket.

Voor werkgevers & werknemers

Maatregelen voor werknemers zijn onder meer tijdelijke werkloosheid wegens overmacht, aanmoedigingspremie, corona-tijdskrediet, corona-landingsbaan of tijdelijke uitwisseling van personeel. Meer hierover lees je in de pdf met veelgestelde vragen via deze pagina van het Departement CJM, in dit overzicht van de Federatie, bij de RVA of je sociaal verzekeringsfonds.

Afbetalingsplan voor de sociale werkgeversbijdragen. Meer info bij VLAIO.

Specifiek voor zelfstandigen

Overbruggingsrecht of vervangingsinkomen voor zelfstandigen: een tijdelijke financiële uitkering per maand voor zelfstandigen die hun activiteit tijdelijk (helemaal) moeten stopzetten. Deze maatregel zal verlengd worden dit najaar. Meer info bij VLAIO.

Uitstel, vermindering of kwijtschelding van de voorlopige sociale bijdragen. Meer info bij VLAIO of bij je sociaal verzekeringsfonds.

Fiscale maatregelen

Uitstel of spreiding van aangifte en betaling belastingen zoals bedrijfsvoorheffing, BTW, personenbelasting, vennootschapsbelasting, … Lees meer bij VLAIO of bij de FOD Financiën.

Giften

Verhoogde belastingvermindering voor giften. Donateurs krijgen, voor giften aan erkende instellingen in 2020, een belastingvermindering ten bedrage van 60% van de gift, i.p.v. de huidige 45%. Geldig tot 31/12/2020. Meer informatie bij De Federatie en bij de FOD Financiën.

Leningen en kredieten

Voorschot voor de organisatie van evenementen tussen 1 januari en 1 oktober 2021. Terugbetaalbaar voorschot van maximum 60% van de kosten van je initiatief (minimum € 25.000). Het bedrag moet niet worden terugbetaald als de coronamaatregelen je verbieden om de activiteit te organiseren. Meer info en aanvragen bij VLAIO. Deadline = 9 november, 12u.

Met een herstel cultuurkrediet kan je de gevolgen van de coronacrisis overbruggen als de bank je geen lening wil geven. Bekijk dit webinar van Cultuurloket. Lees meer bij Hefboom (deadline = 1 december).

De handelshuurregeling ondersteunt huurders van een handelspand die moeilijkheden hebben om de huur te betalen. Als de verhuurder een deel van de huur kwijtscheldt, dan zal de overheid een deel van de huur via een lening betalen. Lees meer bij Cultuurloket. Aanvragen en meer info via VLAIO (Deadline = 1 december).

Het Coronafonds van Socrowd geeft renteloze leningen aan sociale en duurzame projecten. Meer informatie bij Socrowd.

Ondernemingen kunnen gebruik maken van Cultuurkrediet of een overbruggingskrediet aanvragen met de Pmv/z waarborgregeling, die tijdelijk is uitgebreid wegens de coronacrisis.

Meer informatie over leningen en kredieten vind je in de pdf met veelgestelde vragen via deze pagina van het Departement CJM en bij Cultuurloket.

Solidariteitsfonds

Via het fonds SOS RELIEF kan je een bedrag rechtstreeks overmaken naar iemand die het op dit moment écht nodig heeft. Of zonder vragen een bedrag ontvangen. Meer info bij initiatiefnemer State of the Arts.

Meer bronnen

De maatregelen veranderen voortdurend. Danspunt probeert alle informatie op deze website up to date te houden. Officiële informatie vind je ook via volgende bronnen.

Vlaamse Overheid:

Federale overheid:

Brussels gewest:

Steunpunten, werkgeversorganisaties, vakbonden, belangenbehartigers, sectorfederaties, …:

Europese steun:

Danspunt is er voor je

Voor al je vragen over dans en corona: Contacteer ons.

Wil je samen nadenken hoe we in en na de coronatijd kunnen blijven dansen? Check onze online sessies Hoe dan(s)?

Cultuurloket
Helpt je via de Coronalijn of persoonlijke Crisisbegeleiding

Wat leeft en beweegt er in de danswereld? Je leest het allemaal in DANST, ons driemaandelijkse tijdschrift.      

neem een abonnement

Werk je aan een eigen voorstelling en heb je nood aan artistiek en inhoudelijk advies? Wij sturen een professionele coach om jou constructief bij te staan!

vraag feedback