nl / en

Wat kan je doen om de financiële impact voor jezelf, je organisatie, je dansschool, je medewerkers en partners te beperken? De verschillende overheden lanceren een reeks tegemoetkomingen om deze economische crisis te overleven.

Een beknopt totaaloverzicht van alle maatregelen vind je hier.

Veel informatie vind je ook in deze veelgestelde vragen van het Departement Cultuur en Cultuurloket.
Opgelet: bekijk dit in een privévenster of wis het cachegeheugen van je browser, om de laatste versie te zien.

We zetten hier een samenvatting van de belangrijkste maatregelen op een rijtje:

 1. Solidariteit
 2. Zelfstandigen in hoofdberoep
 3. Zelfstandigen in bijberoep
 4. Werknemers
 5. Werknemers via interimkantoor of SBK
 6. Steunmaatregelen voor ondernemingen en organisaties
 7. Leningen en kredieten
 8. Maatregelen van andere overheden
 9. Blijf op de hoogte via officiële kanalen
 10. Meer vragen?

top

1. Solidariteit

Danspunt riep al eerder op tot solidariteit met dansscholen, docenten, organisatoren, medewerkers, … We roepen iedereen in het dansveld op om rekening te houden met elkaars financiële situatie en in gesprek te gaan over (creatieve) oplossingen.

Helaas hebben weinig werkgevers of opdrachtgevers de financiële ruimte om medewerkers alsnog te betalen voor prestaties die niet geleverd zijn.

Toch is het niet slecht als opdrachtgever de oefening eens te maken naar de financiële impact op jouw organisatie en in detail te bekijken hoe je mee aan oplossingen kan werken voor je losse medewerkers, partners of leveranciers. De reeds bestaande tegemoetkomingen van de overheid kunnen je hierbij helpen.

Omgekeerd geeft deze tekst ook een informatie aan werknemers of medewerkers, onder welk statuut ook.

top

2. Zelfstandigen in hoofdberoep

Zelfstandigen kunnen in deze tijden onder meer gebruik maken van volgende steunmaatregelen:

Overbruggingsrecht of vervangingsinkomen voor zelfstandigen: een tijdelijke financiële uitkering tot € 1.582,46 per maand voor zelfstandigen die hun activiteit tijdelijk (helemaal) moeten stopzetten. Meer info bij VLAIO.

De Vlaamse hinderpremie van € 4000 voor ondernemingen die getroffen zijn door verplichte sluitingsmaatregelen. Alle informatie op onze hinderpremie-pagina en bij VLAIO.

De Vlaamse compensatiepremie van € 3000 voor ondernemingen die niet verplicht zijn om te sluiten, maar (in)direct zware beperkingen ondervinden. Alle informatie op onze compensatiepremie-pagina bij VLAIO.

De handelshuurregeling ondersteunt huurders van een handelspand die moeilijkheden hebben om de huur te betalen. Als de verhuurder een deel van de huur kwijtscheldt, dan zal de overheid een deel van de huur via een lening betalen. Lees meer bij Cultuurloket.

De cultuurcoronapremie van 1500 euro voor wie door de mazen van het net viel voor andere premies. Meer info bij het Departement CJM.

Uitstel, vermindering of kwijtschelding van de voorlopige sociale bijdragen. Meer info bij VLAIO of bij je sociaal verzekeringsfonds.

Uitstel of spreiding van aangifte en betaling belastingen zoals bedrijfsvoorheffing, BTW, personenbelasting, vennootschapsbelasting, … Lees meer bij VLAIO of bij de FOD Financiën.

Bekijk ook de mogelijkheden qua leningen en kredieten.

Meer vragen over steunmaatregelen voor zelfstandigen? Ga ten rade bij de RSVZ. Ze hebben ook een callcenter.

top

3. Zelfstandigen in bijberoep

Zelfstandigen in bijberoep kunnen gebruik maken van volgende maatregelen:

Overbruggingsrecht of vervangingsinkomen voor zelfstandigen: een (gedeeltelijke) financiële uitkering voor zelfstandigen in bijberoep (met referte-inkomen van minimum € 6.996,89) die hun activiteit tijdelijk (helemaal) moeten stopzetten. Meer info bij VLAIO.

Uitstel of vermindering van de voorlopige sociale bijdragen. Meer info bij VLAIO of bij je sociaal verzekeringsfonds.

De Vlaamse compensatiepremie van € 1500 is er voor zelfstandigen in bijberoep die verplicht moeten sluiten of indirect zware beperkingen ondervinden. Voorwaarde is ook dat je een inkomen hebt tussen 6.996,89 euro en 13.993,78 euro en dat je niet meer dan 80% werkt als werknemer. Alle informatie op onze compensatiepremie-pagina en bij VLAIO.

De cultuurcoronapremie van 1500 euro voor wie door de mazen van het net viel voor andere premies. Meer info bij het Departement CJM.

Uitstel of spreiding van aangifte en betaling belastingen zoals bedrijfsvoorheffing, BTW, personenbelasting, vennootschapsbelasting, … Lees meer bij VLAIO of bij de FOD Financiën.

Bekijk ook de mogelijkheden qua leningen en kredieten.

Ben je werknemer in hoofdberoep en sta je door corona op tijdelijke werkloosheid door overmacht? Dan mag je alsnog je bijberoep blijven uitoefenen, onder bepaalde voorwaarden. Lees meer bij de RVA.

Gelijkgesteld aan zelfstandige in hoofdberoep?

Volgende maatregelen zijn er enkel voor zelfstandigen in bijberoep die voorlopige sociale bijdragen betalen die minstens gelijk zijn aan de minimumbijdragen voor zelfstandigen in hoofdberoep (berekend op een netto belastbaar inkomen van 13.993,78 euro per jaar):

Bekijk het volledige overzicht maatregelen voor zelfstandigen in bijberoep bij UNIZO.

top

4. Werknemers

Cultuurcoronapremie

Als loontrekkende maak je kans op de cultuurcoronapremie van 1500 euro. Lees meer bij het Departement CJM.

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht

Wanneer een werkgever de werknemer tijdelijk niet meer of slechts gedeeltelijk kan tewerkstellen als gevolg van de coronacrisis, kunnen werknemers een uitkering tijdelijke werkloosheid krijgen.

Up to date informatie

De richtlijnen veranderen geregeld. Zie voor de laatste updates:

 • de FAQ van de RVA via deze link en doorklikken naar de meest recente versie via de link in het zinnetje “Voor vragen, raadpleeg onze rubriek Nieuwsberichten, onze infobladen voor werknemers en werkgevers en onze FAQ Tijdelijke Werkloosheid Corona (pdf).”
 • de FAQ op de website van Departement CJM (open steeds in privévenster of wis cache voor de laatste versie).

Voor wie?

De tijdelijke werkloosheid kan in principe aangevraagd worden voor werknemers:

 • voor wie er tijdelijk geen of niet voldoende werk is
 • met een lopende overeenkomst, dus die al in dienst waren met getekend arbeidscontract voor het toeslaan van de crisis
 • met een contract van bepaalde of onbepaalde duur
 • die voltijds of deeltijds (met behoud van rechten) aan de slag zijn
 • ook voor wie werkt via interim of SBK. In dat geval is het interimkantoor de werkgever. Zie verder.

Dit kan enkel ingeroepen worden in de periode van overmacht door de overheidsmaatregelen.

In principe moet de werknemer dus een getekend arbeidscontract hebben en het contract al zijn aangevat op het moment dat de coronacrisis is toegeslagen, om aanspraak te maken op tijdelijke werkloosheid door overmacht.

Voor uitzendkrachten die een langere opdracht hebben (die normaliter steeds wordt verlengd), gelden dezelfde voorwaarden.

De tijdelijke werkloosheid kan dus in principe niet als een lopende arbeidsovereenkomst ontbonden of geannuleerd wordt.

Versoepelingen voor artiesten en evenementen

Voor artiesten en werknemers in de evenementensector zijn er nu enkele versoepelingen voor deze regel aangekondigd. Ook als je nog geen geen contract had omdat bijvoorbeeld een evenement is geannuleerd, kan je aanspraak maken op tijdelijke werkloosheid.

De details van deze regelgeving zijn nog in volle ontwikkeling. Volg de situatie op via je werkgever, je SBK of interimkantoor, de FAQ van de RVA of Departement CJM. Zie links hierboven.

Wat?

Voor de uitkering tijdelijke werkloosheid wegens overmacht door Corona moet geen wachttijd doorlopen worden. Dus ook als je nog geen recht had op werkloosheidsuitkering of nog geen kunstenaarsstatuut had, kan je deze uitkering krijgen.

Als werknemer ontvang je tijdelijk een uitkering van zo’n 70% van je brutoloon (begrensd tot 105,9523 euro bruto per dag of 2.754,76 euro bruto per maand). Let wel: de uitkering zal niet exact 70% van je brutoloon zijn.

Op je uitkering wordt bedrijfsvoorheffing (voorschot personenbelasting) ingehouden.

Woon je in Vlaanderen en ben je tijdelijk werkloos? Dan betaalt de Vlaamse Regering mogelijks één water- en energiefactuur terug. Het bedrag wordt automatisch op je rekening gestort.

Tijdelijke werkloosheid kan zowel voltijds als deeltijds worden aangevraagd. Zo kan een voltijdse medewerker bijvoorbeeld 2 dagen per week tijdelijk werkloos zijn. Tijdelijke werkloosheid moet altijd een volledige werkdag beslaan. Het is dus niet mogelijk om ’s ochtends tijdelijk werkloos te zijn en’ s middags te werken.

Vakantiegeld

De werkgever zal wél moeten instaan voor de betaling van het vakantiegeld aan werknemers die tijdelijk werkloos zijn. Werk je met een SBK, dan wordt deze kost doorgefactureerd aan de opdrachtgever.

Bijpas

Als werkgever kan je je werknemers eventueel een voorschot op toekomstig loon uitbetalen of het verschil met hun gewone loon bijpassen. Dit is vrij van sociale bijdragen. Bespreek dit met je sociaal secretariaat.

Procedure

De werkgever moet de tijdelijke werkloosheid zo snel mogelijk aanvragen bij de RVA. Hiervoor bestaat tijdelijk een vereenvoudigde procedure. Contacteer je sociaal secretariaat als je meer vragen hebt.

De werknemer die voor het eerst op tijdelijke werkloosheid komt, vindt hier de aanvraagprocedure. Contacteer je werkgever (mogelijks een SBK of interimkantoor), de Hulpkas voor Werklozen of je vakbond voor meer informatie.

top

5. Werknemers via interimkantoor of SBK

Als loontrekkende maak je kans op de cultuurcoronapremie van 1500 euro. Ook als je gewoonlijk via SBK werkt. Lees meer bij het Departement CJM.

Werk je via een interimkantoor of SBK, dan ben je een werknemer. Het SBK is juridisch jouw werkgever, dus zij staan in voor de nodige administratieve verplichtingen.

Contacteer je SBK om te zien wat zij voor je kunnen doen en wat ze je adviseren. Misschien kan je SBK voor jou de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht aanvragen. Zie alle informatie hierboven.

top

6. Steunmaatregelen voor ondernemingen en organisaties

Ook voor vzw’s!

De Vlaamse hinderpremie van € 4000 voor getroffen ondernemingen. Ook vzw’s komen in aanmerking op voorwaarde dat ze verplicht moeten sluiten, een economische activiteit uitoefenen en minstens één VTE werknemers in dienst hebben. Alle informatie op onze hinderpremie-pagina en bij VLAIO.

De Vlaamse compensatiepremie van € 3000 voor ondernemingen die niet verplicht zijn om te sluiten, maar (in)direct zware beperkingen ondervinden. Ook voor vzw’s van zodra ze minstens één VTE werknemers in dienst hebben. Alle informatie op onze compensatiepremie-pagina of bij VLAIO.

De handelshuurregeling ondersteunt huurders van een handelspand die moeilijkheden hebben om de huur te betalen. Als de verhuurder een deel van de huur kwijtscheldt, dan zal de overheid een deel van de huur via een lening betalen. Lees meer bij Cultuurloket.

Uitstel werkgevers- en werknemersbijdragen tot 15 december 2020 (voor bijdragen betaalbaar vanaf 20 maart 2020) voor wie verplicht moet sluiten. Ook wie niet verplicht moet sluiten kan uitstel aanvragen. Eveneens kan je een minnelijk afbetalingsplan aanvragen bij de RSZ. Meer info bij de RSZ.

Uitstel of spreiding van aangifte en betaling belastingen zoals bedrijfsvoorheffing, BTW, personenbelasting, vennootschapsbelasting, … Lees meer bij VLAIO of bij de FOD Financiën.

De Vlaamse Overheid kondigt een noodfonds van 265 miljoen euro aan. Dit bedrag gaat niet enkel naar gesubsidieerde organisaties. Ook steden en gemeenten krijgen een deel van dit fonds toegewezen om lokale, niet-gesubsidieerde en niet-commerciële cultuur- en jeugdorganisaties te ondersteunen. Lees wat we al weten over het noodfonds.

Bekijk ook de mogelijkheden qua leningen en kredieten.

top

7. Leningen en kredieten

Heb je moeite om je leningen af te betalen, kan je bij je bank uitstel van aflossingen aanvragen tot 31 oktober 2020. Dit geldt zowel voor particulieren, zelfstandigen, bedrijven als vzw’s. Lees meer bij Febelfin.

Je kan ook een lening aanvragen om voldoende cash flow te hebben om deze periode te overbruggen. Ondernemingen kunnen gebruik maken van Cultuurkrediet of een overbruggingskrediet aanvragen met de Pmv/z waarborgregeling, die tijdelijk is uitgebreid wegens de coronacrisis.

Meer weten? Herbekijk het webinar Kredietmaatregelen tijdens de coronacrisis van Cultuurloket (06/04/2020).

top

8. Maatregelen in Brussel en Franstalig België

Op deze pagina omschrijven we een reeks maatregelen van de Federale en de Vlaamse Overheid.

Economie is een bevoegdheid van de gewesten. Organisaties in het Brussels-hoofdstedelijk gewest die gebruik willen maken van economische ondersteuning, bekijken best ook deze maatregelen van het Brussels gewest.

Bekijk dit overzicht van alle maatregelen van de Federale overheid, de gemeenschappen en gewesten.

Ook veel lokale overheden treffen bijkomende maatregelen om de impact van deze crisis te beperken. Bekijk dus ook zeker de ondersteuning die je stad of gemeente kan geven.

top

9. Blijf op de hoogte via officiële kanalen

De maatregelen veranderen voortdurend. Danspunt doet haar best om alle informatie op deze website up to date te houden. Vernieuw de pagina’s en het nieuwsoverzicht geregeld in je browser.

Blijf op de hoogte via de volgende kanalen.

Vlaamse Overheid:

Federale overheid:

Brussels gewest:

 • 1819, startpunt voor Brusselse ondernemers

Steunpunten, werkgeversorganisaties, belangenbehartigers, sectorfederaties, …:

 • Cultuurloket, zakelijke ondersteuning voor de cultuursector
 • Unizo, unie van zelfstandige ondernemers
 • Socioculturele werkgeversfederatie Sociare

top

Danspunt is er voor je

Voor al je vragen over dans en corona: Contacteer ons.

De Coronalijn van Cultuurloket

Voor andere juridische of zakelijke vragen omtrent Corona.
Van maandag tot vrijdag van 10u tot 18u.
Op 02 534 18 24.

Wat leeft en beweegt er in de danswereld? Je leest het allemaal in DANST, ons driemaandelijkse tijdschrift.      

neem een abonnement

Werk je aan een eigen voorstelling en heb je nood aan artistiek en inhoudelijk advies? Wij sturen een professionele coach om jou constructief bij te staan!

vraag feedback