nl / en

Ondernemingen die moeten sluiten door het coronavirus kunnen de Vlaamse hinderpremie aanvragen.

Ook sommige dansorganisaties (waaronder vzw’s) kunnen gebruik maken van deze premie. Lees hier aan welke voorwaarden je moet voldoen.

De corona hinderpremie is er:

 • voor ondernemingen
 • met een exploitatiezetel in het Vlaamse Gewest
 • die getroffen zijn door de verplichte sluitingsmaatregelen.

Welke ondernemingen of organisaties?

Deze ondernemingen komen in aanmerking voor de premie:

 • Een vereniging (bijvoorbeeld een vzw) met een economische activiteit* met minstens één voltijdsequivalent (VTE) werknemer in dienst.
 • Een zelfstandige in hoofdberoep, of een zelfstandige in bijberoep die sociale bijdragen betaalt zoals een zelfstandige in hoofdberoep.
 • Een vennootschap met rechtspersoonlijkheid (zoals een bvba, nv, …), met telkens minstens één werkende vennoot of één voltijdsequivalent (VTE) werknemer in dienst.

Feitelijke verenigingen zijn geen onderneming dus komen niet in aanmerking.

* Van zodra er “goederen en diensten op de markt worden aangeboden”, is er sprake van economische activiteit in je vzw. Check dit met je boekhouder indien je twijfelt.

Exploitatiezetel in het Vlaamse Gewest?

Je locatie (in het Vlaamse gewest) moet in het KBO geregistreerd staan als vestigingseenheid. Het speelt geen rol of je onderneming eigenaar of huurder is.

Je kan dit controleren in het KBO. Geef je ondernemingsnummer in en bekijk of je “vestigingseenheid” in Vlaanderen gelegen is, en of dat hetzelfde adres heeft als de fysieke locatie die je moet sluiten.

Bij de aanvraag moet je het ondernemingsnummer en het vestigingsnummer van je organisatie ingeven.

Brusselse ondernemingen komen niet in aanmerking. Voor het Brussels gewest gelden andere steunmaatregelen.

Verplichte sluiting?

Ja, dansscholen en dansverenigingen zijn getroffen door de verplichte sluiting.

Volgens het ministerieel besluit van 18 maart (artikel 5) zijn “de privé- en publieke activiteiten van culturele, maatschappelijke, feestelijke, folkloristische, sportieve en recreatieve aard (…) verboden”.

Ook als je nu sommige lessen buiten organiseert, maak je nog aanspraak op de hinderpremie.

Welk bedrag?

Een eenmalige premie van € 4000,00.

Als je meerdere exploitatiezetels hebt, elk met een voltijds personeelslid, kan je meerdere premies krijgen. Het maximum is 5 premies per onderneming.

Als je na 5 april gesloten moet blijven, krijg je een bijkomende sluitingspremie van € 160,00 per sluitingsdag. Dit per toegekende exploitatiezetel.

Hoe aanvragen?

Ga naar de aanvraagmodule.

Belangrijk: er wordt gewerkt met een veilige verbinding met authenticatie. Daarom moet je volgende gegevens bij de hand hebben:

 • e-id en e-id-pincode
 • Rekeningnummer van je onderneming
 • Je gewone openingsdagen, zoals van toepassing voor de coronavirusmaatregelen
 • Je rechtsvorm (bijvoorbeeld eenmanszaak, BV, NV, ….)
 • Je website

Deadline

Je aanvraag moet binnen zijn op 30 juni 2020, voor middernacht.

Meer informatie?

Alle info en aanvraagprocedure op de website van VLAIO.

Bekijk ook

Danspunt is er voor je
Voor al je vragen over dans en corona: Contacteer ons.

De Coronalijn van Cultuurloket
Voor andere juridische of zakelijke vragen omtrent Corona.
Van maandag tot vrijdag van 10u tot 18u.
Op 02 534 18 24.

Wat leeft en beweegt er in de danswereld? Je leest het allemaal in DANST, ons driemaandelijkse tijdschrift.      

neem een abonnement

Werk je aan een eigen voorstelling en heb je nood aan artistiek en inhoudelijk advies? Wij sturen een professionele coach om jou constructief bij te staan!

vraag feedback