Hoofdmenu

Vrijwilligers

Werken met vrijwilligers

Talloze leden van dansgroepen zetten zich onbaatzuchtig in, veel dansorganisaties doen beroep op vrijwilligers. Een goed vrijwilligersbeleid geeft dynamiek aan de organisatie. Maar wat zijn de wettelijke bepalingen voor het vrijwilligerswerk en hoe zit het met de aansprakelijkheid bij eventuele ongevallen? Sinds 1 augustus 2006 geldt de wet op het vrijwilligerswerk. De regels over de vrijwilligersverzekering gelden vanaf 1 januari 2007.

De wet regelt de formaliteiten, de verplichte verzekering burgerlijke aansprakelijkheid, de informatieplicht, de onkostenvergoedingen, de aansprakelijkheid, ...

 

Meer info:

 

Surf ook naar onze rubriek Publicaties Sector voor de uitgave 'Business before pleasure ...' van het Forum voor amateurkunsten met meer info over vrijwilligers.

Danspunt vzw • Abrahamstraat 13, 9000 Gent • T. 09 269 45 30 • info@danspunt.be  (!NIEUW REKENINGNUMMER! IBAN: BE54 8939 4406 5497 • BIC: VDSPBE91)