Hoofdmenu

Moving Ground

Moving Ground vzw is een collectief van jonge dansers en choreografen. Ze wordt geleid door Jolien Michielsen en Evelyne Van Hecke.
De vereniging heeft tot doel om artistieke projecten met dans als hoofdzakelijk medium uit te werken. Daarbij wil Moving Ground toespitsen op het toegankelijk maken van hedendaagse dans voor alle mensen.

De vereniging wil onderzoek doen om minder vanzelfsprekende doelgroepen te betrekken bij hedendaagse dans als toeschouwer of als uitvoerder. Er wordt gezocht naar nieuwe manieren om dansvoorstellingen bij mensen te krijgen (bv. locatieprojecten) en hen daarvan te laten genieten door af te stemmen op hun leefwereld en/of noden. Het organiseren van workshops is daarbij een cruciaal werkingsmiddel.
 
Daarbij wil Moving Ground ook een maatschappelijke doelstelling nastreven om mensen via dans dingen te doen beleven, mensen via dans dichter bij elkaar te brengen, danskennis (bv. workshops) uit te wisselen en mensen te doen herleven via dans (bv. dansinclusieprojecten).
 

Adres
Dansgenre: 
Improvisatie
Hedendaagse dans
Contact

Danspunt vzw • Abrahamstraat 13, 9000 Gent • T. 09 269 45 30 • info@danspunt.be  (!NIEUW REKENINGNUMMER! IBAN: BE54 8939 4406 5497 • BIC: VDSPBE91)

new
website
in 2018

dans
danser
danst

Danspunt is de sparringpartner van al wie gebeten is door dans. De sidekick van dansers, makers en docenten. De linker- en rechterhand van scholen, gezelschappen en dansfans pur sang. Voorbij alle stijlen ondersteunen wij aanstormend talent, creëren wij kansen en zetten wij dans op de kaart – in Vlaanderen, Brussel en ver daarbuiten. Zoek je een podium, vorming, advies? Wil je dans kennen, kijken, voelen? Danspunt maakt de vloer vrij voor inspirerende ontmoetingen en artistieke expressie. Kom langs en dans danser danst.

×