Hoofdmenu

Subsidies

 

Als amateurkunstenaar kan je heel wat subsidies aanvragen bij verschillende organisaties en overheden en dat op op provinciaal, Vlaams, federaal en internationaal niveau. Soms zie je echter door de bomen het bos niet meer. Het Forum voor Amateurkunsten maakte per (deel)discipline een overzicht, onder meer voor dans.

Ga naar de Subsidiewijzer.

 

Hoe maak je een dossier op?

Handleiding subsidiedossiers schrijven

Een creatief project inhoudelijk op poten zetten is één ding. Hier financiële ondersteuning voor vinden, is iets van totaal andere orde. Niet alle organisatoren hebben deze vaardigheid even goed in de vingers. Om aanvragers op weg te helpen, schreven Het Forum voor Amateurkunsten een aantal richtlijnen uit voor de opmaak van subsidiedossiers.

Naast do en don'ts over de samenstelling en omvang van het inhoudelijk aanvraagdossiers, geven ze tips mee over de opmaak van een begroting, maar even goed over het indienen van het werkingsverslag en de afrekening. Zo sporen ze aanvragers aan steeds de juiste formulieren te gebruiken, eigen accenten in de verf te zetten, een sluitende begroting op te maken, tijdig het werkingsverslag in te dienen en sprekende bewijsstukken toe te voegen.

Download hier hun richtlijnen. Het gaat om een leidraad. Navolging leidt niet tot noodzakelijk tot succes. Naast een vlotte pen en goede vormgeving, moet vooral de inhoud van je project de kwalitatieve toets doorstaan.

 

Surf ook naar onze rubriek Publicaties Sector voor de uitgave 'Business before pleasure ...' van het Forum voor amateurkunsten met meer info over fondsenwerving.

 

Lees ook: 'Een subsidiedossier opstellen: een fluitje van een cent'
(van Actiewijzer/SAM, een project van het VSVw, op initiatief van de KBS, i.s.m. Cera, dd.2005)

Danspunt vzw • Abrahamstraat 13, 9000 Gent • T. 09 269 45 30 • info@danspunt.be  (!NIEUW REKENINGNUMMER! IBAN: BE54 8939 4406 5497 • BIC: VDSPBE91)

new
website
in 2018

dans
danser
danst

Danspunt is de sparringpartner van al wie gebeten is door dans. De sidekick van dansers, makers en docenten. De linker- en rechterhand van scholen, gezelschappen en dansfans pur sang. Voorbij alle stijlen ondersteunen wij aanstormend talent, creëren wij kansen en zetten wij dans op de kaart – in Vlaanderen, Brussel en ver daarbuiten. Zoek je een podium, vorming, advies? Wil je dans kennen, kijken, voelen? Danspunt maakt de vloer vrij voor inspirerende ontmoetingen en artistieke expressie. Kom langs en dans danser danst.

×