Hoofdmenu

Publicaties sector

SPEEL*GOED

Kinderen hebben niet veel nodig om creatief bezig te zijn. Fantasie is vaak voldoende om tot de origineelste creaties te komen. Het Forum voor Amateurkunsten geeft samen met ABC (Art Basics for Children) een boekje uit dat de creativiteit van kinderen prikkelt. SPEEL*GOED staat boordevol prenten en inspiratiemateriaal om zelf speelgoed te maken.
Creativiteit kent geen grenzen! Meer info

(lees online / download pdf)

 

 

De kunstzinnige vingerafdruk van je gemeente.
Inspiratiegids lokaal amateurkunstenbeleid.

Op drie jaar tijd (2009, 2010 en 2011) screenden het Forum voor Amateurkunsten en vzw Repetitieruimtes 45 besturen op hun lokaal amateurkunstenbeleid. Enerzijds om zelf concreter voeling te krijgen met het veld, anderzijds om de vrijwillig deelnemende gemeenten tips en aanbevelingen te geven. Deze rondgang resulteerde begin 2012 in een publicatie met algemene bevindingen en verdere inspiratie om het lokaal amateurkunstenbeleid bij te schaven.

(download pdf + bijlage)

 

Amateurkunsten in beeld gebracht

Gedurende anderhalf jaar voerde een team van zes onderzoekers, o.l.v. prof. Mark Elchardus (VUB) en prof. John Lievens (UGent), een grootschalig sociologisch onderzoek naar de amateurkunsten in Vlaanderen. Met het rapport 'Amateurkunsten in beeld gebracht' beschikt de sector voor het eerst over een grote hoeveelheid wetenschappelijk cijfermateriaal.

© Forum voor Amateurkunsten (2009)

(lees online / download pdf)

 

Business before pleasure ...

Het Forum voor Amateurkunsten organiseert op geregelde tijdstippen vormingssessies over zakelijke aspecten binnen het amateurkunstenveld. In het kader van deze vormingen verschenen een aantal artikels over volgende onderwerpen:
• vrijwilligerswet en -verzekering
• vzw-wetgeving en boekhouden voor vzw's
• fondsenwerving
• de kracht van zelfbewuste organisaties, over het boeien en binden van medewerkers en leden

Auteur: Prof. Jos Huypens, Gert Noppen, Stefan Siffer
©
Forum voor Amateurkunsten (2009)

(lees online / download pdf)

 

Onze vereniging, een vzw?

Dit nummer van a-magazine geeft toelichting bij de werking van een vzw: hoe oprichten, hoe de dagelijkse werking organiseren, hoe zorgen dat de vzw in orde is en blijft met de gewijzigde vzw-wet ... Dit en nog veel meer komt in het 48 pagina's tellende nummer ruimschoots aan bod.

© Vlaams Centrum voor Amateurkunsten (2004)

(lees online / download pdf)

 

 

Meer publicaties van het Forum voor Amateurkunsten? klik hier

 

 

Evenementen organiseren

Wat wil je organiseren, en voor wie? Hoe kies je de artiesten? Hoe pak je een programmering aan? Welke vergunningen, verzekeringen en andere zakelijke en juridische aspecten moet je in de gaten houden? De nieuwe bijbel voor het organiseren van concerten, fuiven en festivals geeft op al deze vragen een antwoord!

© Poppunt, Formaat, Fuifpunt (2012)

(lees online)

 

 

Danspunt vzw • Abrahamstraat 13, 9000 Gent • T. 09 269 45 30 • info@danspunt.be  (!NIEUW REKENINGNUMMER! IBAN: BE54 8939 4406 5497 • BIC: VDSPBE91)

new
website
in 2018

dans
danser
danst

Danspunt is de sparringpartner van al wie gebeten is door dans. De sidekick van dansers, makers en docenten. De linker- en rechterhand van scholen, gezelschappen en dansfans pur sang. Voorbij alle stijlen ondersteunen wij aanstormend talent, creëren wij kansen en zetten wij dans op de kaart – in Vlaanderen, Brussel en ver daarbuiten. Zoek je een podium, vorming, advies? Wil je dans kennen, kijken, voelen? Danspunt maakt de vloer vrij voor inspirerende ontmoetingen en artistieke expressie. Kom langs en dans danser danst.

×