Hoofdmenu

Publicaties Danspunt

Naast het driemaandelijks Dans.Magazine brengt Danspunt sporadisch ook zelf publicaties uit of werkt ze mee aan interessante titels.

Hieronder enkele interessante titels:

Veerkracht

Een brochure met handvaten voor een inclusieve danscreatie. Met 'Veerkracht' willen Danspunt, Demos en de Opleiding Dans van het Koninklijk Conservatorium Antwerpen/AP Hogeschool dansers en makers informeren over de mogelijkheden van inclusieve dans.

 

 

Dans.Cahiers

Danscahier Reuzegom

In de reeks ‘nieuwe danscreaties’ van het Instituut voor Vlaamse Volkskunst (IVV), is de dansbundel ‘Danscahier Reuzegom’ afgewerkt. De volkskunstgroep Reuzegom (ontstaan in 1945) uit Leuven dankt zijn naam aan het “Reuzenliedje” dat sinds jaar en dag door de stad weerklinkt, wanneer de beiaard in de toren van de universiteitsbibliotheek speelt. Reuzegom probeert op een eigentijdse manier de Vlaamse volkskunsttradities verder te zetten zodat ze ook voor de volgende generaties bewaard blijven. De groep maakte de afgelopen jaren verscheidene nieuwe danscreaties en 4 ervan worden in deze uitgave uit de doeken gedaan:

  •     Bogencarrousel
  •     Kom Karline
  •     Polka van Kortenberg
  •     Zwierig Danske

Net als alle dansbundels van IVV bevat deze bundel de dansbeschrijvingen, de muziekpartituur en de danstekeningen. Daarnaast kan je in de dansbundel ook meer lezen over de geschiedenis en werking van Volkskunstgroep Reuzegom.
We hopen dat ‘Danscahier Reuzegom’ een stimulans mag zijn voor de verdere verspreiding van actuele Vlaamse dansen!

‘Danscahier Reuzegom’ - Prijs: 6 euro, excl. 3 euro verzendingskosten (let wel: beperkte oplage)
Bestellen: IVV, 09 328 67 93 of bestellingen@instituutvlaamsevolkskunst.be. De bundel kwam tot stand in nauwe samenwerking met Volkskunstgroep Reuzegom uit Leuven en met medewerking van Danspunt vzw.

 

'Vanwaar komt gij getreden…' (Vlaamse volksdans vandaag)

‘Vanwaar komt gij getreden…’ bekijkt de historisch rijke volksdans door een actuele bril. Hoe is volksdans ontstaan, en wat is volksdag vandaag? Hoe kan volksdansen vandaag vernieuwend zijn? Hoe past het in het nieuwe erfgoedbeleid? En kunnen we lessen trekken uit het succes van de folkbals?

Volksdansen in Vlaanderen kent een rijke geschiedenis. Het is een vlag die vele ladingen dekt, een begrip dat veel verschillende meningen verenigt. De eerste bijdrage in de Dans.Cahier schetst de wettelijke context waarbinnen volksdans in Vlaanderen door de overheid ondersteund wordt. De tweede bijdrage tekent de historische context waarin de Vlaamse volksdans ontstond en tot bloei kwam. Vervolgens kaderen en illustreren zes essays de diversiteit en de internationale betekenis van Vlaamse volksdans. Tenslotte volgt een bijdrage over het succes van Boombal en de folkbals die ze organiseren. Achteraan het cahier vind je nog een handig overzicht met de contactgegevens van alle Vlaamse Volksdansgroepen die bij Danspunt bekend zijn.

Vanwaar komt gij getreden… is het eerste nummer in de nieuwe reeks Dans.cahier. Dans.cahier wil aan verschillende auteurs de kans geven om een dansthema elk vanuit hun invalshoek te behandelen. Dit nummer kwam tot stand in samenwerking met het Vlaams Centrum voor Volkscultuur.

Het Dans.cahier (78 pagina’s en geïllustreerd met foto's van volksdansgroepen in Vlaanderen) is verkrijgbaar aan 9,5 euro (5 euro voor Danspunt-abonnees), excl. verzendkosten. Bestel jouw exemplaar nu via info@danspunt.be

 

Danspunt vzw • Abrahamstraat 13, 9000 Gent • T. 09 269 45 30 • info@danspunt.be  (!NIEUW REKENINGNUMMER! IBAN: BE54 8939 4406 5497 • BIC: VDSPBE91)