Hoofdmenu

Over Danspunt

Even voorstellen !

Danspunt, het steunpunt voor dans en beweging in Vlaanderen en Brussel, bevordert de artistieke kwaliteit van amateurdans in Vlaanderen en Brussel en heeft oog voor het maatschappelijke belang ervan.

Danspunt streeft naar vernieuwing, naar verdieping en naar het creëren van meerwaarde door de amateurdanssector te stimuleren, te informeren, te ondersteunen en te begeleiden.

Dansgroepen, dansscholen, dansspecialisten en individuele dansliefhebbers kunnen bij Danspunt terecht voor alle denkbare dansgenres: moderne & hedendaagse dans, ballet, hiphop & freestyle, werelddans, stijldansen, folkloredans & vendelen, dansen voor personen met een beperking, …


Danspunt organiseert niet alleen workshops, cursussen, festivals en wedstrijden, maar ondersteunt ook activiteiten van groepen, scholen en individuele amateurdansers.

Danspunt biedt verschillende diensten aan, zoals verzekeringen en advies.

Het driemaandelijkse Dans.Magazine belicht de rijke, diverse wereld van de amateurdans.

Ook jij kan in het documentatiecentrum van Danspunt terecht voor dans- en choreografiebeschrijvingen, dansvideo’s, dansmuziek, …

 Danspunt werd op 1 januari 2002 door de Vlaamse Gemeenschap officieel erkend als disciplinaire organisatie voor amateurdans en wordt sindsdien structureel gesubsidieerd.

 

Danspunt is ontstaan uit een fusie van drie vroegere federaties voor amateurdans – VVKB, VVG en LVDB – en één dienst – AADS. Meer over de ontstaansgeschiedenis en over de voorlopers van Danspunt lees je hier (pdf).

 

 

Danspunt vzw • Abrahamstraat 13, 9000 Gent • T. 09 269 45 30 • info@danspunt.be  (!NIEUW REKENINGNUMMER! IBAN: BE54 8939 4406 5497 • BIC: VDSPBE91)