Hoofdmenu

Lokaal cultuurbeleid

Decreet Lokaal Cultuurbeleid

Het decreet geeft gemeenten de kans een integraal en kwalitatief cultuurbeleid op maat te ontwikkelen. Het benadrukt de sturende en coachende rol van het gemeentebestuur voor cultuurbeleid en vormt een pleidooi voor een open benadering waarin samenhang, deskundigheid en participatie centraal staan.

De integrale benadering kan de blik op het lokale cultuurgebeuren verbreden, waarbij andere en wellicht ook nieuwere facetten onder de aandacht gebracht worden. Het decreet stimuleert de diverse lokale actoren tot meer samenwerking, o.a. door de integratie van de wetgeving voor bibliotheken en cultuurcentra binnen dat globale gemeentelijke cultuurbeleid. De nieuwe benadering, de extra middelen en de grote nadruk op participatie moeten het cultuurbeleid meer tot voorwerp maken van maatschappelijk en politiek debat.

Basisstukken regelgeving lokaal cultuurbeleid: klik hier

 

Meer info op de site van de Vlaamse overheid en op Locus.
 

Danspunt vzw • Abrahamstraat 13, 9000 Gent • T. 09 269 45 30 • info@danspunt.be  (!NIEUW REKENINGNUMMER! IBAN: BE54 8939 4406 5497 • BIC: VDSPBE91)