Hoofdmenu

Lichamelijke ongevallen

Ongeval: een plots voorval waarvan de oorzaak of één van de oorzaken buiten het organisme van het slachtoffer ligt en dat lichamelijk letsel veroorzaakt m.a.w. een externe, uitwendige oorzaak.

Worden eveneens als ongeval beschouwd (voor zover zij hun oorsprong hebben tijdens een verzekerde activiteit): ziekten, besmettingen en infecties die het rechtstreeks gevolg zijn van een ongeval, bevriezing, zonnesteek, hydrocutie, de gevolgen van een lichamelijk inspanning voor zover ze zich onmiddellijk en plotseling manifesteren, inzonderheid hernia’s en liesbreuken, gedeeltelijke en volledige spierscheuringen, verrekkingen, peesscheuringen, verstuikingen en ontwrichtingen, tetanus of miltvuur, toevallige of misdadige verstikking, verdrinking, voedselvergiftiging, insectenbeten of beten van dieren, en de lichamelijke letsels veroorzaakt door aanrandingen, of opgelopen bij wettelijke zelfverdediging of ten gevolge van het redden van in gevaar verkerende personen, dieren of goederen, lichamelijke letsels die het gevolg zijn van een uiting die eigen is aan een ziekelijke toestand van het slachtoffer, waarbij echter de pathologische gevolgen voortspruitend uit deze ziekelijke toestand niet verzekerd zijn.

Worden niet als ongeval beschouwd: ziekten, beroerte, zenuwaanvallen, vallende ziekte, zwaktebreuken, lumbago, spataders.

Medische verstrekkingen: Onder medische verstrekkingen wordt o.a. verstaan : elke vorm van verzorging, zowel preventief als curatief, die voor het behoud of herstel van de gezondheid nodig is, zoals de geneeskundige hulp van geneesheren, chirurgen en apothekers, bloedtransfusies, radiografie, kinesitherapie, prothese, fysiotherapie, farmaceutische verstrekkingen, ziekenhuisverpleging, revalidatie en herscholing.

De verzekering geldt voor alle ongevallen tijdens de verzekerde activiteiten.

De waarborg Lichamelijke Ongevallen geldt ook voor ongevallen op de reisweg naar en van de verzekerde activiteit.

De waarborgen zijn niet verleend voor : schade aan kleding, brillen en/of contactlenzen, persoonlijke voorwerpen.

 

Waarborgen Persoonlijke ongevallen

Voor de volgende rubrieken worden de werkelijke uitgaven terugbetaald min tussenkomst van het ziekenfonds

 1. Medische en paramedische kosten
 2. Hospitaalkosten
 3. Farmaceutische kosten

 

Verzekerde waarborgen en bedragen

 • Overlijden: 8.500 euro (vanaf 5 jaar)
 • Blijvende invaliditeit: 35.000 euro (tot 65 jaar). 
 • Behandelingskosten:
 • >  Indien er tussenkomst is van het ziekenfonds, legt de maatschappij het verschil bij tussen de tussenkomst van het ziekenfonds en 100% van het tarief van het RIZIV.
  > Apotheekkosten
  en kosten van gipsen welke door een geneesheer zijn voorgeschreven en niet opgenomen zijn in de nomenclatuur van het RIZIV tot max. 620 euro per ongeval.
  Brilschade wordt enkel vergoed indien er tegelijkertijd een lichamelijk letsel wordt vastgesteld en dit ten belope van maximum 350 euro per ongeval.
  Kosten voor tandprothesen: maximum 150 euro per tand; maximum 300 euro per ongeval
  Begrafeniskosten: 620 euro voor leden van 5 jaar en ouder; 8.500 euro voor leden jonger dan 5 jaar

Danspunt vzw • Abrahamstraat 13, 9000 Gent • T. 09 269 45 30 • info@danspunt.be  (!NIEUW REKENINGNUMMER! IBAN: BE54 8939 4406 5497 • BIC: VDSPBE91)

new
website
in 2018

dans
danser
danst

Danspunt is de sparringpartner van al wie gebeten is door dans. De sidekick van dansers, makers en docenten. De linker- en rechterhand van scholen, gezelschappen en dansfans pur sang. Voorbij alle stijlen ondersteunen wij aanstormend talent, creëren wij kansen en zetten wij dans op de kaart – in Vlaanderen, Brussel en ver daarbuiten. Zoek je een podium, vorming, advies? Wil je dans kennen, kijken, voelen? Danspunt maakt de vloer vrij voor inspirerende ontmoetingen en artistieke expressie. Kom langs en dans danser danst.

×