Hoofdmenu

Kunstencentrum Buda (Kortrijk)


Kapucijnenstraat 10, 8500 Kortrijk
T. 056 22 10 01
info@budakortrijk.be
www.budakortrijk.be

Danspunt-abonnees kunnen aan het reductietarief naar de dansvoorstellingen

Kunstencentrum BUDA schept een artistieke context waarin het verlangen van de kunstenaar om te creëren centraal staat.  Daarvoor bouwt kunstencentrum BUDA het stadsdeel Buda mee uit tot een vruchtbare plek voor kunstenaars en tot een kruispunt voor creatieve, ondernemende personen/organisaties en een divers publiek.

Als werkplek, presentatieplatform en filmhuis wil kunstencentrum BUDA een voortrekkersrol spelen binnen de Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai (en dus Noord-Frankrijk en Wallonië) en zodoende erkenning behouden en versterken op internationaal niveau.  Kunstencentrum BUDA vindt het belangrijk permanent aandacht te hebben voor binnen- en buitenlandse samenwerkingsverbanden, zowel binnen als (steeds vaker) buiten de kunstensector.

 

Momenteel zijn er geen voorstellingen met Danspuntkorting.
Ga naar de website van Buda voor een overzicht van hun programma.

 

Danspunt vzw • Abrahamstraat 13, 9000 Gent • T. 09 269 45 30 • info@danspunt.be  (!NIEUW REKENINGNUMMER! IBAN: BE54 8939 4406 5497 • BIC: VDSPBE91)