Hoofdmenu

Didactiek kleuterdans

Inschrijven

Kleuterdans draagt zijn steentje bij aan de ontwikkeling van het kind. Spelenderwijs leren kleuters de bewegingsmogelijkheden van hun lichaam kennen. Via spel en muziek, leren ze hun lichaam controleren. Niet alleen de muzikaliteit en het ruimtege- voel, maar ook de grove motoriek, coördinatie en concentratie worden zo gestimuleerd.

In deze cursus ga je samen met Anne-Lore Baeckeland en haar dochter (5 jaar) al dansend en spelend op zoek naar de capaciteiten van de kleuter. Je ontdekt het pallet van mogelijkheden van een kind, zowel op sociaal, creatief, psychomotorisch, gevoelsmatig, als intellectueel vlak.
Vervolgens ontdek je hoe je dit pallet kan gebruiken om de dans van het kind te ontwikkelen. Hierbij ga je vanuit twee richtingen te werk. De eerste richting vertrekt vanuit het kind. Het kind als kunste- naar is in staat zijn eigen dans te ontwikkelen. Hoe kan je de fantasie prikkelen, materiaal geven, ... om het kind te laten exploreren? De tweede richting beschouwt het kind als uitvoerder. Hoe kan je als docent het kind begeleiden naar een specifieke dansstijl? Anders gezegd, hoe kan je een dans of een dansstijl tot op het bot ontleden om de essentie mee te geven aan de kleuters? Daarnaast wordt er ook aandacht besteed aan praktische zaken, organisatie, muziekkeuze, lesopbouw, ... en ook even aan de basisvoorwaarden voor de docent, die de kans op een geslaagde les verhogen.

 

Van de deelnemers wordt verwacht dat ze zelf ideeën uitwerken en uitwisselen. De dag wordt afgesloten met enkele videofragmenten uit de praktijk. De cursus richt zich naar iedereen die werkt of wil werken met kleuters en dans.

Anne-Lore Baeckeland volgde een danspedagogische opleiding aan de Fontys-danshogeschool te Tilburg. Ze werkte de afgelopen jaren freelance bij De Veerman (Vlaggen en Wimpels), KOPERGIETERY, HETPALEIS, Wisper, Mooss en tal van scholen. Met de vzw Cacao Bleu neemt ze de artistieke leiding op zich voor verschillende dansvoorstellingen, films en kunsteducatieve projecten. Daarnaast geeft ze op regelmatige basis bijscholingen en sinds enkele jaren geeft ze ook dansinitiatie en artistieke training aan de Academie voor Muziek, Woord en Dans in Tienen.

Inschrijvings- en annuleringsvoorwaarden

foto ©Maarten Marchau

 

Datum:
zondag, 10 juni, 2012
Wanneer:
10 tot 17 uur
Locatie:
Polariteit
Straat:
Verkortingstraat
Huisnummer:
55
Postcode:
9040
Gemeente:
Sint-Amandsberg
Land:
België
Prijs:
38 euro
Prijs leden:
28 euro
Contactgegevens:

Danspunt - T. 09 269 45 30 – inschrijven@danspunt.be - Inschrijven en betalen vóór 27 mei 2012 - Code V12/05

Discipline:

Danspunt vzw • Abrahamstraat 13, 9000 Gent • T. 09 269 45 30 • info@danspunt.be  (!NIEUW REKENINGNUMMER! IBAN: BE54 8939 4406 5497 • BIC: VDSPBE91)

new
website
in 2018

dans
danser
danst

Danspunt is de sparringpartner van al wie gebeten is door dans. De sidekick van dansers, makers en docenten. De linker- en rechterhand van scholen, gezelschappen en dansfans pur sang. Voorbij alle stijlen ondersteunen wij aanstormend talent, creëren wij kansen en zetten wij dans op de kaart – in Vlaanderen, Brussel en ver daarbuiten. Zoek je een podium, vorming, advies? Wil je dans kennen, kijken, voelen? Danspunt maakt de vloer vrij voor inspirerende ontmoetingen en artistieke expressie. Kom langs en dans danser danst.

×